TAK ile başlayan kelimeler

Başında TAK harfleri bulunan 150 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Taklitçilik,-ği, Taksitlendirmek

14 Harfli Kelimeler

Taksitlendirme

12 Harfli Kelimeler

Takdiriilahi, Takunyacılık

11 Harfli Kelimeler

Takatsizlik, Takdimcilik, Takılganlık, Takımyıldız, Takırdatmak, Takıştırmak, Takipsizlik, Takmamazlık

10 Harfli Kelimeler

Takdirname, Takeometre, Takınaksız, Takıntısız, Takırdamak, Takırdatma, Takıştırma, Takipçilik, Taklip,-bi, Takozlamak, Taksicilik, Taksimetre, Taktiliğen, Takunyasız

9 Harfli Kelimeler

Takacılık, Takdirkar, Takı-fiil, Takımerki, Takınaklı, Takıntılı, Takırdama, Takibinde, Takimetre, Takmazlık, Takometre, Takozlama, Taksonomi, Taktırmak, Takunyacı, Takunyalı

8 Harfli Kelimeler

Takaddüm, Takallus, Takallüs, Takarrüp, Takarrür, Takatlar, Takatsiz, Takatuka, Takayyüt, Takçagöz, Takdimci, Takılgan, Takılmak, Takılmış, Takımada, Takınmak, Takışmak, Takigraf, Takipsiz, Takkadak, Takkesiz, Taklavat, Taklitçi, Takograf, Takriben, Taksimat, Taksirat, Taksirli, Taksitle, Taktırma, Takti,-i, Taktikçi

7 Harfli Kelimeler

Takacan, Takagan, Takanak, Takatli, Takdiri, Takılış, Takılma, Takımda, Takınak, Takınma, Takıntı, Takırtı, Takışma, Takıyye, Takibat, Takiben, Takipçi, Takkeli, Taklacı, Takribi, Taksalı, Taksici, Taksire, Taktakı, Takunya, Takviye

6 Harfli Kelimeler

Takacı, Takaza, Takbih, Takdim, Takdir, Takdis, Takılı, Takiye, Taklak, Taklim, Taklit, Takmak, Takrip, Takrir, Takriz, Taksim, Taksit, Takson, Taksuk, Taktak, Taktik, Taktir, Takvim, Takvin, Takvis, Takyit

5 Harfli Kelimeler

Takaç, Takas, Takat, Takay, Takıç, Takığ, Takık, Takım, Takış, Takim, Takip, Takke, Takla, Takma, Takoz, Taksa, Taksi, Takti

4 Harfli Kelimeler

Taka, Takı, Taki, Takt

3 Harfli Kelimeler

Tak

Bazı TAK ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


taka : bozuk
takagan : ağaçkakan
takallüs : büzüşme, kasılma
takarrür : yerleşme, kararlaşma
takat : güç, hâl, derman, gürelik, hız, kuvvet, mecal, tabütüvan
takatli : güçlü, dayanıklı
takayyüt : bağlanma
takdimci : tanıtmacı, sunucu, gazino
takı : bilezik, yüzük, ağırlık, edât-ı lâhika, hulliyat, isim tasrif lahikası, pandantif, yazal, yükte hafif, pahada ağır
takı-fiil : ekeylem
takıç : ağaçkakan
takığ : aksesuar, mücevher
takılgan : muzip, insanı, ınsanı
takılganlık : muziplik
takıntı : küçük
takıntılı : takık
takış : aksesuar
takışmak : itiraz etmek
takıyye : sakınma, çekinme, gizlemek
takibat : kovuşturma
takipçilik : izlemcilik
takiye : mürailik, ikiyüzlülük, gizleme
taklit : benzet

Bazı TAK ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


takılgan :

TDK:
sıfat İnsanı, şaka yollu üzecek veya uğraştıracak davranışlarda bulunmayı huy edinmiş olan, muzip

takipsizlik :
TDK:
isim Takipsiz olma durumu

taksirat :
TDK:
isim Kusurlar, suçlar
"İnsan gene kendi taksiratı yüzünden normal ömrünü yaşayamaz oldu." - B. Felek

TAK ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Sherlock Holmes - Takıntı - Yazar: Edgar Wallace

Kelime Bulma Motoru