TANI ile başlayan kelimeler

Başında TANI harfleri bulunan 78 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Tanıştırılmak, Tanıtlanmamış

12 Harfli Kelimeler

Tanımamazlık, Tanıtmacılık

11 Harfli Kelimeler

Tanımayarak, Tanımlamaya, Tanımlanmak, Tanınabilen, Tanınmışlık, Tanıştırmak, Tanıtıcılık, Tanıtlanmak, Tanıtlanmış

10 Harfli Kelimeler

Tanıdıklar, Tanıklamak, Tanımazlık, Tanımlamak, Tanımlanma, Tanımlayış, Tanınmayan, Tanısızlık, Tanışıklık, Tanışmadan, Tanıştırma, Tanıtılmak, Tanıtımcık, Tanıtımlık, Tanıtlamak, Tanıtlanış, Tanıtlanma, Tanıtlayış, Tanıtmalık

9 Harfli Kelimeler

Tanıklama, Tanıklığı, Tanılamak, Tanımamak, Tanımlama, Tanınacak, Tanıtılış, Tanıtılma, Tanıtlama, Tanıtmacı

8 Harfli Kelimeler

Tanıklar, Tanıklık, Tanılama, Tanılmak, Tanımlık, Tanınmak, Tanınmış, Tanışlar, Tanışmak, Tanıtıcı, Tanıtmak, Tanıtsız

7 Harfli Kelimeler

Tanıdık, Tanımak, Tanınan, Tanınış, Tanınma, Tanışık, Tanışış, Tanışma, Tanıtan, Tanıtım, Tanıtış, Tanıtlı, Tanıtma, Tanıyış

6 Harfli Kelimeler

Tanıma

5 Harfli Kelimeler

Tanık, Tanıl, Tanım, Tanın, Tanıp, Tanır, Tanış, Tanıt

4 Harfli Kelimeler

Tanı

Bazı TANI ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


tanı : teşhis
tanıdık : bildik, görülen, aşina, biliş, geçmiş zaman sıfat-fiili, tanış, yâr
tanıdıklar : eş dost, kavim kardaş
tanıklar : şevahit
tanıklığı : görgü tanığı
tanılama : teşhis
tanılmak : tanınmak, bilinmek
tanıma : aşinalık, teşhis
tanımak : bilmek, seçmek, saymak, biliş çıkmak, bilişçıkmak, gezgin, teşhis etmek, yabancı gelmemek
tanımamak : reddetmek
tanımamazlık : tanımazlık
tanımayarak : yanılmak
tanımazlık : tanımamazlık
tanımlamaya : ad, isim
tanın : şansal
tanınabilen : tanıt
tanınacak : tanıt
tanınan : bildik, maruf, popüler, tanısızlık, tanuğ
tanınma : iştihar
tanınmak : adalet dağıtmak, adı duyulmak, adıduyulmak, inhisar etmek, meşhur olmak, nam almak, tanılmak, yaftalanmak
tanınmayan : adı belirsiz, yabancı

Bazı TANI ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


tanımlama :

TDK:
isim Tanımlamak işi, tarif etme

tanışıklık :
TDK:
isim Birbiriyle tanışmış bulunma, birbirini tanımış olma durumu
"Biraz da bu tanışıklıktan cesaret alarak konuşmak istiyordum kızla." - A. Ümit

tanıtmak :
TDK:
1. -i, -e Bir kimsenin veya bir şeyin tanınmasını sağlamak
2. Bir kişinin kim olduğunu başkasına bildirmek, tanıştırmak, takdim etmek, prezante etmek
"Bizim eve sığınmış, terbiyeli bir kadıncağız diye tanıtmıştım." - O. C. Kaygılı

TANI ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Yalancı Tanıklar Kahvesi - Yazar: Vedat Türkali
Roman / Tanım - Tarihçe - Teknik - Yazar: Mustafa Ayyıldız

Kelime Bulma Motoru