TAP ile başlayan kelimeler

Başında TAP harfleri bulunan 67 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Tapıncakçılık

12 Harfli Kelimeler

Tapınaklarda

11 Harfli Kelimeler

Tapınılacak, Tapışlanmak

10 Harfli Kelimeler

Tapalanmak, Tapanlamak, Tapıklamak, Tapıncakçı, Tapırdamak, Tapışlamak, Tapışlanma

9 Harfli Kelimeler

Tapalamak, Tapalanma, Tapanlama, Tapıklama, Tapınacak, Tapırdama, Tapışlama, Taptırmak, Tapulamak

8 Harfli Kelimeler

Tapalama, Tapanlar, Tapıncak, Tapınmak, Tapşırma, Taptırma, Tapulama, Tapunmuş

7 Harfli Kelimeler

Tapacak, Tapasız, Tapınak, Tapınan, Tapıngu, Tapınış, Tapınma, Tapırtı, Taplama, Taponcu, Taptaze, Tapukçı, Tapusuz, Tapyoka

6 Harfli Kelimeler

Tapalı, Tapduk, Tapınç, Tapkır, Tapkur, Taplak, Tapmak, Tapucu, Tapulu

5 Harfli Kelimeler

Tapağ, Tapan, Tapın, Tapır, Tapış, Tapir, Tapkı, Tapma, Tapon, Tapuk, Tapun

4 Harfli Kelimeler

Tapa, Tapı, Tapi, Tapu

3 Harfli Kelimeler

Tap

Bazı TAP ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


tap : umut
tapa : cam, tıpa
tapağ : saygı
tapalamak : tıpalamak
tapalanmak : tıpalanmak
tapalı : tıpalı
tapanlamak : düzeltmek, tapan çekmek
tapasız : tıpasız
tapduk : çocuğu, saygı, saygıdeğer
tapı : mabut, tanrı
tapıklamak : tapışlamak, tıpışlamak
tapın : beklenti
tapınacak : fetiş
tapınak : mabet, ibadethane
tapınaklarda : sunak
tapınan : perestişkâr, tabar
tapıncak : fetiş, put
tapıncakçı : fetişist
tapınç : tapınma
tapınılacak : tapıngu
tapınmak : ibadet etmek, perestiş etmek
tapır : icat
tapışlamak : tapıklamak
tapir : tapirgillerden
tapkur : topluluk, kafile
taplama : bazlamaç
tapma : kült
tapmak : bağlanmak, perestiş etmek
taptaze : bozulmadan, diri diri
tapuk : dilek, istek
tapukçı : saray
tapulamak : şufa
tapulu : mülkiyetinde
tapun : beklenti, ibadet

Bazı TAP ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


tapınış :

TDK:
isim Tapınma işi

tapmak :
TDK:
1. -e İlah olarak tanınan varlığa karşı inancını ve bağlılığını belirli kurallar çerçevesinde göstermek
2. Tutku ile sevmek, bağlanmak
"Bütün Bucaklıların bana taptıklarını anlıyorsun." - Ö. Seyfettin
3. Birine çok değer vermek

taptırmak :
TDK:
-i, -e Tapmasını sağlamak

TAP ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Tapu Sicil Muhafızının Anıları - Yazar: Hüsrev Hatemi

Kelime Bulma Motoru