TAP ile başlayan kelimeler

Başında TAP harfleri bulunan 67 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Tapıncakçılık

12 Harfli Kelimeler

Tapınaklarda

11 Harfli Kelimeler

Tapınılacak, Tapışlanmak

10 Harfli Kelimeler

Tapalanmak, Tapanlamak, Tapıklamak, Tapıncakçı, Tapırdamak, Tapışlamak, Tapışlanma

9 Harfli Kelimeler

Tapalamak, Tapalanma, Tapanlama, Tapıklama, Tapınacak, Tapırdama, Tapışlama, Taptırmak, Tapulamak

8 Harfli Kelimeler

Tapalama, Tapanlar, Tapıncak, Tapınmak, Tapşırma, Taptırma, Tapulama, Tapunmuş

7 Harfli Kelimeler

Tapacak, Tapasız, Tapınak, Tapınan, Tapıngu, Tapınış, Tapınma, Tapırtı, Taplama, Taponcu, Taptaze, Tapukçı, Tapusuz, Tapyoka

6 Harfli Kelimeler

Tapalı, Tapduk, Tapınç, Tapkır, Tapkur, Taplak, Tapmak, Tapucu, Tapulu

5 Harfli Kelimeler

Tapağ, Tapan, Tapın, Tapır, Tapış, Tapir, Tapkı, Tapma, Tapon, Tapuk, Tapun

4 Harfli Kelimeler

Tapa, Tapı, Tapi, Tapu

3 Harfli Kelimeler

Tap

Bazı TAP ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


tapa : cam, tıpa
tapalama : tıpalama
tapalamak : tıpalamak
tapalanma : tıpalanma
tapalanmak : tıpalanmak
tapalı : tıpalı
tapan : sürgü, tabar
tapanlamak : düzeltmek, tapan çekmek
tapanlar : abede
tapasız : tıpasız
tapduk : çocuğu, saygı, saygıdeğer
tapıklamak : tapışlamak, tıpışlamak
tapınacak : fetiş
tapınak : mabet, ibadethane
tapınaklarda : sunak
tapınan : perestişkâr, tabar
tapıncakçı : fetişist
tapıncakçılık : fetişizm
tapınç : tapınma
tapınılacak : tapıngu
tapınış : ibadet
tapınma : ibadet, kült, perestiş, tapınç
tapınmak : ibadet etmek, perestiş etmek
tapır : icat
tapışlamak : tapıklamak
tapkı : vicdan
tapkır : ayak
tapkur : topluluk, kafile
taplak : teyit
taplama : bazlamaç
tapmak : bağlanmak, perestiş etmek
tapon : eski, kalık
tapşırma : mahlas
taptaze : bozulmadan, diri diri

Bazı TAP ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


tapınmak :

TDK:
-e Tapma işi yapılmak
"Beyaz esvaplı bakireler, altın saçlı delikanlılar, kollarını çaprazlamış, diz üstü ona tapınmaktadır." - F. R. Atay

tapon :
TDK:
1. sıfat Niteliği düşük, eski, elde kalmış
"İşportanın içinde hayatın en yırtık, en tapon matahları satılıyordu." - A. Gündüz
2. Bayağı (kimse)

taponcu :
TDK:
isim Tapon mal alıp satan kimse

TAP ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Tapınak Şövalyelerinin Mirası - Yazar: Steve Berry

TAP ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


SEBE - 40: O gün Allah, onların hepsini toplayacak; sonra meleklere: Size tapanlar bunlar mıydı? diyecek.
MAİDE - 60: De ki: Allah katında yeri bundan daha kötü olanı size haber vereyim mi? Allah'ın lânetlediği ve gazap ettiği, aralarından maymunlar, domuzlar ve tâğuta tapanlar çıkardığı kimseler. İşte bunlar, yeri (durumu) daha kötü olan ve doğru yoldan daha ziyade sapmış bulunanlardır.
YUNUS - 66:  İyi bilin ki, göklerde ve yerde ne varsa yalnız Allah’ındır. (O halde) Allah’tan başka ortaklara tapanlar neyin ardına düşüyorlar! Doğrusu onlar, zandan başka bir şeyin ardına düşmüyorlar ve onlar sadece yalan söylüyorlar.

Kelime Bulma Motoru