TAR ile başlayan kelimeler

Başında TAR harfleri bulunan 164 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Tarafsızlaştırmak

16 Harfli Kelimeler

Tarafsızlaştırma

14 Harfli Kelimeler

Tarifelendirme, Tariflendirmek, Tarihlendirmek

13 Harfli Kelimeler

Tariflendirme, Tarihlendirme

12 Harfli Kelimeler

Tarımbilimci, Tarikatçılık, Tarikatlarda, Tartaklanmak

11 Harfli Kelimeler

Tarafgirlik, Tarafsızlık, Taraftarlık, Tarazlanmak, Tarihöncesi, Tarihsellik, Tarlafaresi, Tartaklamak, Tartaklanış, Tartaklanma, Tartaklayış, Tartılmamış, Tartışılmak, Tartışılmaz, Tartışmalık

10 Harfli Kelimeler

Tarafımdan, Tarafından, Taraflılık, Tarakçılık, Taraklamak, Taraklılar, Taranmamış, Taraşlamak, Tarazlamak, Tarazlanma, Tarhanalık, Tarhanaotu, Tarımbilim, Tarımcılık, Tarihçilik, Tarkurtike, Tartaklama, Tartışılma, Tartışmacı, Tartışmalı, Tarttırmak

9 Harfli Kelimeler

Taracanak, Taraklama, Taraşlama, Taravetli, Tarazlama, Tarifesiz, Tarifname, Tarikatçı, Tarikiyle, Tarlakuşu, Tartılmak, Tartılmış, Tartımsız, Tartışmak, Tarttırma

8 Harfli Kelimeler

Tarafeyn, Tarafgir, Tarafıma, Tarafına, Taraflar, Tarafsız, Taraftar, Taraksız, Taranaşı, Taranmak, Taranmış, Tarassut, Taratmak, Tarçınlı, Tarımsal, Tarifeli, Tarifsiz, Tarihini, Tarihsel, Tarihsiz, Tarlakoz, Tarlatan, Tarsiyer, Tartarat, Tartarik, Tartılış, Tartılma, Tartımlı, Tartısız, Tartışım, Tartışma

7 Harfli Kelimeler

Tarafar, Taraflı, Tarakçı, Taraklı, Taraksı, Taramak, Tarançı, Taranga, Taranış, Taranma, Tarantı, Taratış, Taratma, Tarator, Taravet, Tarayış, Tarçıni, Tardiye, Tarhana, Tarımcı, Tarifli, Tarihçe, Tarihçi, Tarihli, Tarikat, Tarkanç, Tarkınç, Tartıcı, Tartılı, Tartışı, Tartmak, Tartura, Tarumar, Tarziye

6 Harfli Kelimeler

Taraba, Taraça, Taraka, Taralı, Tarama, Tarang, Tarçın, Tarduş, Tarhun, Tarınç, Tarıng, Tarife, Tarlıg, Tarpan, Tarsin, Tartan, Tartıl, Tartım, Tartış, Tartma

5 Harfli Kelimeler

Taraf, Tarak, Taraş, Taraz, Taret, Tarım, Tarih, Tarik, Tariz, Tarla, Tarta, Tartı

4 Harfli Kelimeler

Tara, Tarh, Tart, Tarz

3 Harfli Kelimeler

Tar

Bazı TAR ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


taraça : teras, tahtaboş, seki, ayazlık
tarafgir : yantutar, yantutucu
tarafımdan : benden
tarafından : eliyle, aracılığıyla, türünden, çeşidinden
taraflar : etraf
tarak : saçların, sakalın, ayak tarağı
taraka : saygı
taraklama : ayıklama
taraklılar : selenterelerin
taramak : taraklamak, süzmek, tarak vurmak
tarançı : sınır
tarang : mevki, imtiyazlı, saygıdeğer
tarçın : defnegillerden, baharat, punç
tarduş : ımtiyazlı
tarhana : biber, soğan, göce
tarhanaotu : dereotu
tarımcılık : ziraatçılık
tarifelendirme : kullanım
tarihini : eski ahit, tanah
tarihli : günlü
tarihsel : tarihî, unutulmayan
tarihsellik : özelliği
tarik : yol
tarikatlarda : kuşak bağlama
tarkanç : rahatsızlık, kızgınlık
tarkınç : küsme, küskünlük
tarlıg : sıkılma
tarsin : sağlamlaştırma
tarsiyer : primat

Bazı TAR ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


taraftarlık :

TDK:
isim Yandaşlık
"Hazır bulunanların hepsi tatlı dil, güler yüz taraftarlığında ittifak etmiş gibiydiler." - Ö. Seyfettin

tarazlamak :
TDK:
-i Tezgâhtan çıkan kumaşın tarazlarını ayıklamak

tarihli :
TDK:
sıfat Herhangi bir tarihi taşıyan, günlü

TAR ile başlayan İlçe isimleri

Tarsus (Mersin)
Taraklı (Sakarya)

TAR ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Hareket Halindeki Bir Trende Tarafsız Olamazsınız - Yazar: Howard Zinn

Kelime Bulma Motoru