TAV ile başlayan kelimeler

Başında TAV harfleri bulunan 71 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Tavırlarıdüşmek

12 Harfli Kelimeler

Tavlandırmak, Tavşanbıyığı, Tavşandudağı, Tavşankulağı, Tavşanmemesi, Tavukpençesi, Tavuskuyruğu

11 Harfli Kelimeler

Tavlanmamış, Tavsiyename, Tavşanayağı, Tavşancılık, Tavukkarası

10 Harfli Kelimeler

Tavizcilik, Tavsiyesiz, Tavşanağzı, Tavşankanı, Tavukayağı, Tavukçuluk, Tavukgöğsü, Tavuksular

9 Harfli Kelimeler

Tavernacı, Tavlanmak, Tavlanmış, Tavsatmak, Tavsiyeli, Tavşancıl, Tavşanlık, Tavukgötü

8 Harfli Kelimeler

Tavassut, Tavattun, Tavazzuh, Tavcılık, Tavışgan, Tavlamak, Tavlanma, Tavsamak, Tavsatma, Tavşancı, Tavuklar

7 Harfli Kelimeler

Tavalık, Taverna, Tavhane, Tavizci, Tavlacı, Tavlama, Tavsama, Tavsiye, Tavukçu, Tavulga

6 Harfli Kelimeler

Tavgaç, Tavsız, Tavsif, Tavşan, Tavzif, Tavzih

5 Harfli Kelimeler

Tavaf, Tavan, Tavar, Tavcı, Tavır, Tavik, Tavil, Taviz, Tavla, Tavlı, Tavuk, Tavus

4 Harfli Kelimeler

Tava, Tavk

3 Harfli Kelimeler

Tav

Bazı TAV ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


tav : çeviklik, koşu, davranmak, dağ, semizlik
tava : tuzlalarda, kap kacak
tavalık : balık, midye
tavar : hızlı
tavassut : aracılık
tavattun : yerleşme, yurtlanma
tavazzuh : aydınlanma
tavgaç : hızlı, atik
tavır : durum, davranış, vaziyet, hâl, büyüklenme, tutum, eda
tavırlarıdüşmek : çehresi bozulmak
tavışgan : tavşan
tavik : alıkoyma, geciktirme, tehir, asıntı
tavil : uzun
taviz : ödün, ödünleme
tavizcilik : ödüncülük
tavk : boyunduruk
tavlamak : gönül avlamak
tavlandırmak : üzgü, eziyet
tavlanmak : şişmanlamak
tavlanmış : tavlı
tavlı : tavlanmış, semiz, şişman, hızlı, atik, dağlı
tavsatmak : yavaşlatmak, gevşetmek
tavsız : tavlanmamış
tavsif : nitelendirme
tavsiye : referans

Bazı TAV ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


tav :

TDK:
1. isim İşlenecek bir nesnede bulunması gereken ısının, nemin yeterli olması durumu
2. Hayvanlarda besili olma durumu
3. En uygun durum ve zaman
4. Hazır olma

tavazzuh :
TDK:
isim Açıklık kazanma, aydınlanma

tavsamak :
TDK:
nsz Bir iş, bir durum vb. gücünü, hızını kaybetmek, yavaşlamak, gevşemek
"Bütün galeyanı, bu taş gibi karşısında oturan, her an fırlayacak adam önünde tavsadı." - N. Hikmet

TAV ile başlayan İlçe isimleri

Tavas (Denizli)
Tavşanlı (Kütahya)

TAV ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Melek-i Tavus - Yazar: Nuran Devres
Tavsiye Ediyorum - Yazar: Sıdıka Yakşi
Konuşmayan Tavus Kuşu Camio - Yazar: Berrak Yurdakul
Ak Tavus Kuşu - Yazar: D. H. Lawrence
Tavsiye Ticareti - Yazar: Aydın Alas

Kelime Bulma Motoru