TEK ile başlayan kelimeler

Başında TEK harfleri bulunan 148 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Tekbuyurganlık, Tekelleştirmek, Teknokratçılık

13 Harfli Kelimeler

Tekdüzeleşmek, Tekelleştirme, Tekerlekçilik, Tekrarlanarak, Tekrarlanması, Tektanrıcılık

12 Harfli Kelimeler

Tekdüzeleşme, Tekerçalarcı, Tekerlekleri, Teklifsizlik, Tekrarlanmak, Tekrarlanmış, Tekrarlatmak, Tekrarlayıcı

11 Harfli Kelimeler

Tekbencilik, Tekelleşmek, Tekerleksiz, Tekerlenmek, Teklifsizce, Tekmelenmek, Tekmeleyici, Tekmillemek, Tekrarlamak, Tekrarlanma, Tekrarlatma, Tekruhçuluk

10 Harfli Kelimeler

Tekdüzelik, Tekelcilik, Tekelleşme, Tekerçalar, Tekerlekçi, Tekerlekli, Tekerlemek, Tekerlenme, Tekesakalı, Tekhnetyum, Tekmelemek, Tekmelenme, Tekmeleyen, Tekmilleme, Teknecilik, Teknokrasi, Teknolojik, Tekrarlama

9 Harfli Kelimeler

Tekabetçi, Tekaüdiye, Tekaütlük, Tekerleme, Tekesemek, Tekfurluk, Tekleşmek, Teklifler, Teklifsiz, Tekmeleme, Tekneleri, Teknetyum, Teknisyen, Teknokrat, Teknoloji, Tekstilci

8 Harfli Kelimeler

Tekavvüs, Tekbenci, Tekçilik, Tekdizer, Tekdizim, Tekebbür, Tekeffül, Tekehhün, Tekeline, Tekellüf, Tekellüm, Tekemmül, Tekercik, Tekerlek, Tekerrür, Tekessür, Tekevvün, Tekeymüs, Tekgövde, Tekillik, Tekinsiz, Teklemek, Tekleşme, Teklifli, Tekniğin, Teknikçi, Tekniker, Tekraren, Tekrarlı, Tektenci, Tektonik, Tektürel, Tekvando, Tekyazım

7 Harfli Kelimeler

Tekabül, Tekamül, Tekasüf, Tekasül, Tekdüze, Tekelci, Tekerli, Tekiden, Tekinik, Tekkuma, Tekleme, Tekneci, Tekstil, Tekucay

6 Harfli Kelimeler

Tekapu, Tekaüt, Tekbir, Tekdir, Tekfin, Tekfir, Tekfur, Tekidi, Tekler, Teklif, Teklik, Tekmil, Teknik, Tekrar, Tekrir, Teksif, Teksir, Tekten, Tekvin, Tekzip

5 Harfli Kelimeler

Tekçe, Tekçi, Tekel, Teker, Tekid, Tekil, Tekin, Tekir, Tekit, Tekiz, Tekke, Tekli, Tekme, Tekne, Tekst

4 Harfli Kelimeler

Teke

3 Harfli Kelimeler

Tek

Bazı TEK ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


tekabül : karşılama, karşı olum
tekâsüf : yoğunlaşma, toplanma, sıkışma, derişme
tekavvüs : kavislenme
tekçi : monist, birci
tekdir : azarlama, paylama
tekdizer : monotip
tekeffül : yükümlenme
tekehhün : kahinlik
tekellüf : gösteriş, özenme, özeniş
tekemmül : olgunlaşma, yetkinleşme
teker : tekerlek, değer, kıymet, çevre, yöre, daire, saldırgan, mütecaviz, disk
tekerçalarcı : diskjokey
tekerlekleri : traktör
tekerlemek : yuvarlamak, döndürmek
tekerlenmek : yuvarlanmak, dönmek, uğraşmak
tekgövde : yekpare, monoblok
tekid : kuvvetlendirmek
tekil : teklik, müfret, çoğul, ev, geldim
tekin : boş, uğurlu
tekir : selender
tekiz : monomer
tekkuma : ağaçkakan
teklifsizce : ahbapça, lâubalî

Bazı TEK ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


tekelleştirmek :

TDK:
-i Tekel durumuna getirmek

tekerlek :
TDK:
1. isim Merkezde bulunan, bir eksenin çevresinde dönebilen çember, teker
"Bozuk düzen taşların üstünde tıkırdayan / Tekerlekler yollara bir şeyler anlatıyor" - F. N. Çamlıbel
2. sıfat Bu biçimde olan

tekerlekçilik :
TDK:
isim Tekerlekçinin işi veya mesleği

TEK ile başlayan İlçe isimleri

Tekman (Erzurum)
Tekkeköy (Samsun)
Tekirdağ Merkez (Tekirdağ)

TEK ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Narkoleptik Tekvin - Yazar: Espir Ali Siyen...
Roman / Tanım - Tarihçe - Teknik - Yazar: Mustafa Ayyıldız

Kelime Bulma Motoru