TEK ile başlayan kelimeler

Başında TEK harfleri bulunan 148 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Tekbuyurganlık, Tekelleştirmek, Teknokratçılık

13 Harfli Kelimeler

Tekdüzeleşmek, Tekelleştirme, Tekerlekçilik, Tekrarlanarak, Tekrarlanması, Tektanrıcılık

12 Harfli Kelimeler

Tekdüzeleşme, Tekerçalarcı, Tekerlekleri, Teklifsizlik, Tekrarlanmak, Tekrarlanmış, Tekrarlatmak, Tekrarlayıcı

11 Harfli Kelimeler

Tekbencilik, Tekelleşmek, Tekerleksiz, Tekerlenmek, Teklifsizce, Tekmelenmek, Tekmeleyici, Tekmillemek, Tekrarlamak, Tekrarlanma, Tekrarlatma, Tekruhçuluk

10 Harfli Kelimeler

Tekdüzelik, Tekelcilik, Tekelleşme, Tekerçalar, Tekerlekçi, Tekerlekli, Tekerlemek, Tekerlenme, Tekesakalı, Tekhnetyum, Tekmelemek, Tekmelenme, Tekmeleyen, Tekmilleme, Teknecilik, Teknokrasi, Teknolojik, Tekrarlama

9 Harfli Kelimeler

Tekabetçi, Tekaüdiye, Tekaütlük, Tekerleme, Tekesemek, Tekfurluk, Tekleşmek, Teklifler, Teklifsiz, Tekmeleme, Tekneleri, Teknetyum, Teknisyen, Teknokrat, Teknoloji, Tekstilci

8 Harfli Kelimeler

Tekavvüs, Tekbenci, Tekçilik, Tekdizer, Tekdizim, Tekebbür, Tekeffül, Tekehhün, Tekeline, Tekellüf, Tekellüm, Tekemmül, Tekercik, Tekerlek, Tekerrür, Tekessür, Tekevvün, Tekeymüs, Tekgövde, Tekillik, Tekinsiz, Teklemek, Tekleşme, Teklifli, Tekniğin, Teknikçi, Tekniker, Tekraren, Tekrarlı, Tektenci, Tektonik, Tektürel, Tekvando, Tekyazım

7 Harfli Kelimeler

Tekabül, Tekamül, Tekasüf, Tekasül, Tekdüze, Tekelci, Tekerli, Tekiden, Tekinik, Tekkuma, Tekleme, Tekneci, Tekstil, Tekucay

6 Harfli Kelimeler

Tekapu, Tekaüt, Tekbir, Tekdir, Tekfin, Tekfir, Tekfur, Tekidi, Tekler, Teklif, Teklik, Tekmil, Teknik, Tekrar, Tekrir, Teksif, Teksir, Tekten, Tekvin, Tekzip

5 Harfli Kelimeler

Tekçe, Tekçi, Tekel, Teker, Tekid, Tekil, Tekin, Tekir, Tekit, Tekiz, Tekke, Tekli, Tekme, Tekne, Tekst

4 Harfli Kelimeler

Teke

3 Harfli Kelimeler

Tek

Bazı TEK ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


tekçe : müfret
tekçilik : monizm, bircilik
tekel : inhisar, monopol, patent
tekelci : inhisarcı, benimseme
tekeline : fikir
tekellüf : gösteriş, özenme, özeniş
teker : tekerlek, değer, kıymet, çevre, yöre, daire, saldırgan, mütecaviz, disk
tekerçalar : disk-player, albüm
tekerlek : teker, tegrek
tekerleme : çoğunlukla
tekerlemek : yuvarlamak, döndürmek
tekerli : tekerlekli
tekerrür : tekrarlanma, yinelenme
tekesakalı : birleşikgillerden, bileşikgillerden
tekeymüs : kimüs
tekfin : kefenleme
tekhnetyum : tc
tekin : boş, uğurlu
tekir : selender
tekit : kuvvetleştirme, sağlamlaştırma, üsteleme, pekitme
teklemek : kekelemek
tekler : yegân
teklif : öneri, önerme
teklifli : resmî
teklifsiz : samimî, lâubalî

Bazı TEK ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


tekaütlük :

TDK:
isim Emeklilik
"Tekaütlük, hayatta düğünler, doğumlar, ölümler cinsinden ehemmiyetli bir gündür." - R. N. Güntekin

tekinsiz :
TDK:
1. sıfat Tekin olmayan, uğursuz
"Ürperdi bir tekinsiz kedi gibi sokaklar." - F. N. Çamlıbel
2. Güvenilir olmayan, muammalı (kişi, yer)
3. isim, toplum bilimi Belli davranış veya sözlerin bir toplumca, bir toplumsal grupça tehlikeli sayılması ve olumsuz yaptırımlara bağlanarak yasaklanması, tabu

tekleme :
TDK:
isim Teklemek işi

TEK ile başlayan İlçe isimleri

Tekman (Erzurum)
Tekkeköy (Samsun)
Tekirdağ Merkez (Tekirdağ)

TEK ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Tekinsiz Hikayeler - Yazar: Sir Arthur Cona...
Yeni Türkiye Bilim ve Teknoloji Özel Sayısı 5 Cilt Takım-Sayı 88,89,90,91,92 - Yazar: Kolektif
Kültür, Teknoloji ve Sanat Yazıları - Yazar: Prof. Dr....
Tekinsiz Kitap - Yazar: Jeremy Dyson

Kelime Bulma Motoru