TEM ile başlayan kelimeler

Başında TEM harfleri bulunan 105 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Tembelleştirmek

14 Harfli Kelimeler

Tembelleştirme, Temellendirmek, Temelleştirmek

13 Harfli Kelimeler

Temellendirme, Temelleştirme, Temizliğinden, Temizlikçilik

12 Harfli Kelimeler

Tembelleşmek, Tembellikten, Tembihlenmek, Temkinsizlik

11 Harfli Kelimeler

Tembelleşme, Tembihlemek, Tembihlenme, Temellenmek, Temelleşmek, Temizlenmek, Temizlenmiş, Temizletmek, Temizleyici, Temsilcilik

10 Harfli Kelimeler

Tembelhane, Tembihleme, Temelinden, Temellenme, Temelleşme, Teminatsız, Temizlemek, Temizleniş, Temizlenme, Temizletme, Temizleyiş, Temizlikçi, Temkinlice, Temlikname, Temperatür

9 Harfli Kelimeler

Tembellik, Tembihler, Temellice, Teminatlı, Temizleme, Temkinsiz

8 Harfli Kelimeler

Tembelce, Tembihat, Tembihli, Temeddüh, Temeddün, Temelden, Temellus, Temellük, Temelsiz, Temennah, Temerküz, Temerrüt, Temessül, Temevvüç, Temeyyüz, Temirçal, Temizlik, Temkinli, Temposuz, Temsilci

7 Harfli Kelimeler

Temaruz, Tematik, Temayül, Temayüz, Temelli, Temeluk, Temenna, Temenni, Temettü, Teminat, Temiren, Tempolu, Temriye, Temsili

6 Harfli Kelimeler

Temadi, Temaşa, Tembel, Tembih, Tembul, Temcit, Temdit, Temeli, Temhir, Temkin, Temlik, Temmuz, Temren, Temrin, Temsil, Temtek, Temyiz

5 Harfli Kelimeler

Temas, Temek, Temel, Temin, Temir, Temiz, Tempo, Temre

4 Harfli Kelimeler

Tema, Temş

3 Harfli Kelimeler

Tem

Bazı TEM ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


temadi : sürme, uzama
temaşa : oyun, temsil, piyes, tiyatro, seyretme
temayül : yönseme, meyletme, eğilim
tembelleşmek : kesel gelmek, tembelliği tutmak
tembellik : atalet, ateme, kesel, lapacılık, rehavet, tekâsül, teseyyüp
tembellikten : paslanmak
tembihler : tembihat
tembihli : uyarılmış, hatırlatılmış
temcit : recep
temeddüh : övünme
temelden : cezrî
temeli : alfabe, kaide, köksüz
temellendirmek : yerleştirmek
temellenmek : yerleşmek
temelli : sürekli, kalıcı, devamlı, daimî, büsbütün, tamamen, asaleten
temenna : temennah
temennah : temenna
temenni : dileme, dilek, yakarı
temevvüç : dalgalanma
temhir : mühürleme
temirçal : kılıç
temiz : kirli, lekeli, pis, pak

Bazı TEM ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


tembellik :

TDK:
1. isim Tembel olma durumu, atalet
2. Tembelce davranış, atalet
"Zaten bu şair milletinin tembelliği dillere destandır." - N. Hikmet

temenna :
TDK:
isim Öne doğru eğildikten sonra doğrulurken eli başa götürerek verilen selam
"Bir temenna ile salonda hazır bulunanları selamladı." - H. R. Gürpınar

teminatlı :
TDK:
sıfat Teminatı olan

TEM ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Temiz Çamaşırlarım - Yazar: Mustafa Kıran
Temiz Bir Veda - Yazar: Lottie Moggach

Kelime Bulma Motoru