TEM ile başlayan kelimeler

Başında TEM harfleri bulunan 105 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Tembelleştirmek

14 Harfli Kelimeler

Tembelleştirme, Temellendirmek, Temelleştirmek

13 Harfli Kelimeler

Temellendirme, Temelleştirme, Temizliğinden, Temizlikçilik

12 Harfli Kelimeler

Tembelleşmek, Tembellikten, Tembihlenmek, Temkinsizlik

11 Harfli Kelimeler

Tembelleşme, Tembihlemek, Tembihlenme, Temellenmek, Temelleşmek, Temizlenmek, Temizlenmiş, Temizletmek, Temizleyici, Temsilcilik

10 Harfli Kelimeler

Tembelhane, Tembihleme, Temelinden, Temellenme, Temelleşme, Teminatsız, Temizlemek, Temizleniş, Temizlenme, Temizletme, Temizleyiş, Temizlikçi, Temkinlice, Temlikname, Temperatür

9 Harfli Kelimeler

Tembellik, Tembihler, Temellice, Teminatlı, Temizleme, Temkinsiz

8 Harfli Kelimeler

Tembelce, Tembihat, Tembihli, Temeddüh, Temeddün, Temelden, Temellus, Temellük, Temelsiz, Temennah, Temerküz, Temerrüt, Temessül, Temevvüç, Temeyyüz, Temirçal, Temizlik, Temkinli, Temposuz, Temsilci

7 Harfli Kelimeler

Temaruz, Tematik, Temayül, Temayüz, Temelli, Temeluk, Temenna, Temenni, Temettü, Teminat, Temiren, Tempolu, Temriye, Temsili

6 Harfli Kelimeler

Temadi, Temaşa, Tembel, Tembih, Tembul, Temcit, Temdit, Temeli, Temhir, Temkin, Temlik, Temmuz, Temren, Temrin, Temsil, Temtek, Temyiz

5 Harfli Kelimeler

Temas, Temek, Temel, Temin, Temir, Temiz, Tempo, Temre

4 Harfli Kelimeler

Tema, Temş

3 Harfli Kelimeler

Tem

Bazı TEM ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


temadi : sürme, uzama
temaşa : oyun, temsil, piyes, tiyatro, seyretme
temayüz : sivrilme, seçkinleşme
tembellikten : paslanmak
tembih : uyarı, uyarma, uyandırma, ikaz, uyarım
tembihat : tembihler, uyarı
tembihli : uyarılmış, hatırlatılmış
temcit : recep
temdit : uzatma, sürdürme
temel : ana, esas, asıl, baz, asliye, baş, bel kemiği, belkemiği, birincil, çizgi, erzik, gerçek, kök, mebna, omurga, taban, töz, üs, yapı taşı, zemin
temelden : cezrî
temelinden : esasen
temelsiz : asılsız, yanlış, batıl, boktan, fos, safsata

Bazı TEM ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


tembihlenme :

TDK:
isim Tembihlenmek işi

temeddüh :
TDK:
isim Kendini övme, övünme

temizlemek :
TDK:
1. -i Arıtmak
"Yeşil alanların, parkların, koruların klorofili kirli havayı süzer, temizler." - H. Taner
2. Sakıncalı, pürüzlü bir işi olumlu sonuçlandırmak
3. Bitirmek, tüketmek
"Bir aylık iş vardı, bir haftada temizledim. Bir tepsi böreği temizledi."
4. Öldürmek, yok etmek
"İntihar etmeden önce de aleyhte tanıklık edecek, yargıcı temizleyecekti." - Ç. Altan
5. Kumar oyunlarında öbür oyuncuların bütün paralarını almak
6. tıp (***) Bir yaranın, bir dokunun sağlam olmayan bölümlerini neşter veya bıçakla kesmek

TEM ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Tematik Roman İncelemeleri - Yazar: Gıyasettin Aytaş
Ahmet Temir - Yazar: Tuncer Gülensoy
Tematik Roman İncelemeleri - Yazar: Gıyasettin Aytaş

TEM ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


MAİDE - 100: De ki: Pis ve kötü ile temiz ve iyi bir değildir; pis ve kötünün çokluğu tuhafına gitse (yahut hoşuna gitse) de (bu böyledir). Öyleyse ey akıl sahipleri! Allah'tan korkunuz ki kurtuluşa eresiniz.
NAHL - 114: Artık, Allah'ın size verdiği rızıktan helâl ve temiz olarak yeyin, eğer (gerçekten) yalnız Allah'a ibadet ediyorsanız, onun nimetine şükredin.
BAKARA - 125: Biz, Beyt'i (Kâbe'yi) insanlara toplanma mahalli ve güvenli bir yer kıldık. Siz de İbrahim'in makamından bir namaz yeri edinin (orada namaz kılın). İbrahim ve İsmail'e: Tavaf edenler, ibadete kapananlar, rükû ve secde edenler için Evim'i temiz tutun, diye emretmiştik.

Kelime Bulma Motoru