TEN ile başlayan kelimeler

Başında TEN harfleri bulunan 69 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Teneffüshane

11 Harfli Kelimeler

Tenekecilik, Tenekelemek, Tenhalaşmak, Tenkitçilik, Tentürdiyot

10 Harfli Kelimeler

Tenasüpsüz, Tenekeleme, Teneşirlik, Tenhalaşma, Tentenesiz

9 Harfli Kelimeler

Tendürüst, Tengirlek, Tenteneli

8 Harfli Kelimeler

Teneffüs, Tenekeci, Tenevvür, Tenezzüh, Tenezzül, Tenhalık, Tenkisat, Tenkitçi, Tenkitli, Tensikat, Tentesiz, Tenvirat

7 Harfli Kelimeler

Tenafür, Tenakus, Tenakuz, Tenasuh, Tenasüh, Tenasül, Tenasüp, Tenazur, Tencere, Teneşir, Tenevvü, Tenhaca, Tenisçi, Tenkıye, Tenkidi, Tenkiye, Tennure, Tenteli, Tentene

6 Harfli Kelimeler

Tender, Teneke, Tengiz, Tenkil, Tenkis, Tenkit, Tensik, Tensil, Tensip, Tensör, Tentür, Tenvir, Tenzih

5 Harfli Kelimeler

Tenbe, Tenge, Tenha, Tenik, Tenis, Tenke, Tenor, Tenşi, Tente, Tenya

3 Harfli Kelimeler

Ten

Bazı TEN ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


ten : vücut, cilt, deri, et, izik
tenafür : kakışma, kakofoni
tenakus : azalma, eksilme
tenakuz : çelişme, çelişki, tutmazlık
tenasuh : reenkarnasyon
tenasüp : yakışma, oran, orantı
tenbe : at
tendürüst : dinç, sağlam
teneffüs : solunum, koku
teneşir : salacak, ölü salı
tenevvü : çeşitlenme, çeşitlilik
tenevvür : aydınlanma
tenezzüh : gezinti
tengirlek : yuvarlak
tengiz : cengiz
tenha : ıssız, yalnız, tek, boş, hali, kenar
tenhalaşmak : boşalmak, ıssızlaşmak, ıssız kalmak, ıssızlık çökmek, itsiz köye dönmek, yalnızlaşmak
tenhalık : ıssızlık, yalnızlık
tenik : azim, kararlılık
tenis : alantopu, alan topu
tenke : teneke
tenkidî : eleştirmeli, eleştirili

Bazı TEN ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


ten :

TDK:
1. isim İnsan vücudunun dış yüzü, cilt
2. Vücut

tenafür :
TDK:
isim, edebiyat Ses uyumsuzluğu

teneşirlik :
TDK:
1. isim Cami avlularında teneşir ve tabut konulan yer
2. Teneşir yapmaya yarayan tahta
3. sıfat Kötü huyunu ölünceye kadar sürdüren (kimse)
4. sıfat Ölmek üzere olan (hasta)

Kelime Bulma Motoru