TEN ile başlayan kelimeler

Başında TEN harfleri bulunan 69 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Teneffüshane

11 Harfli Kelimeler

Tenekecilik, Tenekelemek, Tenhalaşmak, Tenkitçilik, Tentürdiyot

10 Harfli Kelimeler

Tenasüpsüz, Tenekeleme, Teneşirlik, Tenhalaşma, Tentenesiz

9 Harfli Kelimeler

Tendürüst, Tengirlek, Tenteneli

8 Harfli Kelimeler

Teneffüs, Tenekeci, Tenevvür, Tenezzüh, Tenezzül, Tenhalık, Tenkisat, Tenkitçi, Tenkitli, Tensikat, Tentesiz, Tenvirat

7 Harfli Kelimeler

Tenafür, Tenakus, Tenakuz, Tenasuh, Tenasüh, Tenasül, Tenasüp, Tenazur, Tencere, Teneşir, Tenevvü, Tenhaca, Tenisçi, Tenkıye, Tenkidi, Tenkiye, Tennure, Tenteli, Tentene

6 Harfli Kelimeler

Tender, Teneke, Tengiz, Tenkil, Tenkis, Tenkit, Tensik, Tensil, Tensip, Tensör, Tentür, Tenvir, Tenzih

5 Harfli Kelimeler

Tenbe, Tenge, Tenha, Tenik, Tenis, Tenke, Tenor, Tenşi, Tente, Tenya

3 Harfli Kelimeler

Ten

Bazı TEN ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


ten : vücut, cilt, deri, et, izik
tenakuz : çelişme, çelişki, tutmazlık
tenasuh : reenkarnasyon
tenasüh : reenkarnasyon, ruh göçü
tenasül : üreme
tenasüp : yakışma, oran, orantı
tenazur : bakışım, simetri
tendürüst : dinç, sağlam
teneffüs : solunum, koku
tenekeci : lehimleyen
teneşir : salacak, ölü salı
tenezzüh : gezinti
tenezzül : alçalma, inme, aşağılama, kibirsizlik, düşme
tengirlek : yuvarlak
tengiz : cengiz
tenha : ıssız, yalnız, tek, boş, hali, kenar
tenik : azim, kararlılık
tenis : alantopu, alan topu
tenke : teneke
tenkıye : lavman
tenkil : uzaklaştırma
tenkis : azaltma, eksiltme
tenkisat : azaltmalar, eksiltmeler
tenkitçi : eleştirici

Bazı TEN ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


tenekeci :

TDK:
isim Tenekeden kap ve öteberi yapan, tenekeden yapılmış malzemeyi onaran kimse

teneffüs :
TDK:
1. isim, biyoloji Solunum
2. Temiz hava almak, dinlenmek için verilen ara
"Artık boyuna dua ediyorum, teneffüs zamanı gelse de çocuklar bahçeye çıksa ve cıvıltı başlasa diye." - N. F. Kısakürek

tenhaca :
TDK:
sıfat Kalabalık olmayan
"Karar, o akşam için şehrin tenhaca, sakin bir lokantası kiralanarak sofrada verildi." - S. F. Abasıyanık

TEN ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Ölürse Ten Ölür Canlar Ölesi Değil - Yazar: Haldun Taner
Ten Kokusu - Yazar: Ercan Akbay
Ten ve Gölge - Yazar: Ercan Ata
Mehmet Akif' ten Seçmeler - Yazar: Kolektif
Ten Kırmızısı - Yazar: Yıldırım B. Doğan
Ten Telaşı - Yazar: Şenay Ekin
Kiralık Ten - Yazar: Bernice McFadden
İpek Ten (+18) - Yazar: Marquis De Sade

Kelime Bulma Motoru