TER ile başlayan kelimeler

Başında TER harfleri bulunan 171 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Terbiyesizcesine, Terbiyesizleşmek

15 Harfli Kelimeler

Terbiyesizleşme, Termikleştirmek

14 Harfli Kelimeler

Termikleştirme

13 Harfli Kelimeler

Terakkiperver, Terbiyesizlik, Termoelektrik, Tersbakışımlı

12 Harfli Kelimeler

Terbiyelemek, Terbiyelilik, Terbiyesizce, Termodinamik, Termonükleer, Tertiplenmek, Tertipleyici, Tertipsizlik

11 Harfli Kelimeler

Teraslanmak, Terazilemek, Terbiyeleme, Tercümanlık, Tereddütsüz, Terkibibent, Terlikçilik, Terminoloji, Tersinirlik, Tertiplemek, Tertiplenme, Tertiplilik

10 Harfli Kelimeler

Teraslamak, Teraslanma, Teratofobi, Terazileme, Terbiyesiz, Terciibent, Terebentin, Tereddütle, Tereddütlü, Teritoryal, Terkiphane, Termokimya, Termometre, Termometri, Termoplast, Termosifon, Terörcülük, Terslenmek, Tersleşmek, Tersleşmiş, Tertipleme

9 Harfli Kelimeler

Teraslama, Terbiyeci, Terbiyeli, Terbiyesi, Terbiyeye, Tercihane, Terelelli, Terementi, Terketmek, Terletici, Terletmek, Termitler, Termograf, Termosfer, Termostat, Tersaneli, Tersinmek, Terslemek, Terslenme, Tersleşme, Tertipsiz, Terzihane

8 Harfli Kelimeler

Terbiyum, Tercihan, Tercihli, Tercüman, Tereddüt, Terekeme, Terekküp, Terennüm, Teressüp, Terettüp, Tereyağı, Tergemek, Terilgen, Terlemek, Terleten, Terletme, Terleyiş, Terlikçi, Terliksi, Terminal, Termofor, Termopil, Terorist, Terorizm, Terörist, Terörizm, Tersinir, Tersinme, Tersiyer, Tersleme, Tertemiz, Tertibat, Tertipçi, Tertipli, Terütaze, Terzilik

7 Harfli Kelimeler

Teradüf, Terakki, Teraküm, Teravih, Terbiye, Tercüme, Terecci, Tereddi, Tereotu, Terfian, Terilen, Terkibi, Terleme, Termiye, Terörcü, Tersane, Tersine, Terslik

6 Harfli Kelimeler

Terane, Terapi, Terasa, Teravi, Terazi, Tercih, Terden, Tereci, Tereçe, Tereke, Terfih, Terfik, Tergal, Terhin, Terhis, Terkin, Terkip, Terlik, Termal, Termik, Termin, Termit, Termos, Ternek, Tersim, Tertib, Tertip, Terviç, Terzil

5 Harfli Kelimeler

Teras, Terek, Teres, Terfi, Terim, Teriş, Terki, Terli, Terme, Terör, Tersi, Terzi

4 Harfli Kelimeler

Tere, Terk, Ters

3 Harfli Kelimeler

Ter

Bazı TER ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


terakki : ilerleme, yükselme, gelişme
teraslamak : sekilemek
teraslanmak : sekilenmek
teratofobi : şekilsiz
terbiyeci : eğitimci, pedagog, müeddib, rab
terbiyesizce : terbiyesiz, edepsizce, lâubaliyane, terbiyesizcesine
terbiyesizcesine : terbiyesizce
terbiyesizleşmek : edepsizleşmek
terbiyum : tb
tercihli : raciha
tercüman : çevirici, dilmaç, çevirmen, mütercim, dragoman, tilmaç
tercüme : çeviri, çevirme
tere : turpgillerden, gedime
terebentin : ince, renksiz, terementi, mum boyası
terecci : dilekleme
terekküp : birleşme, bileşme
terennüm : ötme, anlatma
teressüp : çökelme
terettüp : gerekme
tereyağı : aşyağı, kültürcü, mercimek çorbası, patates çorbası, piruhi, sarı yağ, sütçülük, vejetarizm
terilen : tergal
teriş : derleme, toparlama

Bazı TER ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


terfi :

TDK:
1. isim Derece, makam bakımından yükselme
2. Yükseltme
"Zafer üzerine orduda terfiler yapılmıştı." - F. R. Atay

terkibî :
TDK:
sıfat Tamlama ile ilgili

terlikçilik :
TDK:
isim Terlik yapma veya satma işi
"Kalaycılık, kasaplık, terlikçilik gibi sanatlar melezlerin elindedir." - F. R. Atay

TER ile başlayan İlçe isimleri

Tercan (Erzincan)
Terme (Samsun)
Termal (Yalova)

TER ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Terzi Fikri - İki Darbe Bir Yaşam - Yazar: Sinan Demirbilek
Terzi Baba ve Erzincan - İki Küre - Yazar: Vehbi Yurt
Ter ve Tempo - Yazar: Hülya Aktaş

Kelime Bulma Motoru