Tİ ile biten kelimeler

Sonunda harfleri bulunan 168 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Galvanoplasti

11 Harfli Kelimeler

Gardenparti, Kardiyopati, Serdengeçti, Şehremaneti

10 Harfli Kelimeler

Merdikıpti, Söyle-n-ti

9 Harfli Kelimeler

Birikinti, Haysiyeti, Katakofti, Layenkati, Oldubitti, Olupbitti, Ortodonti, Otoplasti, Pedodonti, Psikopati, Sallapati, Spaghetti, Terementi

8 Harfli Kelimeler

Antipati, Balıketi, Beklenti, Bellenti, Çevrinti, Harabati, Homoteti, İdiopati, İhtiyati, İnzibati, Mahiyeti, Sermesti, Serpinti, Silkinti, Söylenti, Sükuneti, Süslenti, Telepati, Tezpişti, Tiksinti, Yüklenti, Yükselti

7 Harfli Kelimeler

Alameti, Belirti, Benzeti, Bezenti, Çekinti, Çevirti, Çilenti, Çipilti, Çisenti, Çizinti, Çökelti, Çözelti, Değinti, Derinti, Didinti, Dinleti, Düzelti, Eğlenti, Eğrelti, Eklenti, Eksilti, Eksinti, Garanti, Geğirti, Gerelti, Gezenti, Gezinti, Girinti, Göğerti, Göverti, İğrenti, İmrenti, İrkinti, İşlenti, İzlenti, Kerenti, Kesinti, Konfeti, Layuhti, Levanti, Mahruti, Meşruti, Özlenti, Rölanti, Selinti, Sempati, Silinti, Sünneti, Teğelti, Teşetti, Türenti, Ürperti, Yeşerti, Yiyinti, Yönelti

6 Harfli Kelimeler

Amorti, Asorti, Avdeti, Bayati, Cibuti, Edinti, Eğinti, Eğreti, Ekinti, Elenti, Empati, Esinti, Ezinti, Hayati, Hemati, Inilti, İğreti, İlinti, İnilti, İpilti, İrinti, İspati, İvinti, İzleti, Memati, Nebati, Necati, Ödenti, Öğreti, Önerti, Özenti, Sukuti, Sükuti, Tomati, Yöneti

5 Harfli Kelimeler

Biçti, Bonti, Emeti, Fanti, Gitti, İleti, Kerti, Kofti, Manti, Mülti, Panti, Parti, Pinti, Pişti, Santi, Savti, Sorti, Takti, Teati, Testi, Zloti

4 Harfli Kelimeler

Anti, Bati, Beti, Çiti, Ekti, Elti, Esti, Kati, Luti, Pati, Şati, Yeti

3 Harfli Kelimeler

Ati, Eti, İti

Bazı Tİ ile biten kelimelerin eş anlamlıları


balıketi : balıketinde
bellenti : bilgi, talimat, yönerge
benzeti : benzetme, teşbih
bezenti : garnitür
çevirti : anastrophe
çizinti : tümce
değinti : temas
eksinti : fire
ekti : asalak, tufeylî, arsız, yüzsüz, görgüsüz, cimri, pinti, görmemiş, parazit
emeti : hala
eti : hitit, arık, keçi, kocabaş, koyun, semiz, zayıf
ezinti : sıkıntı
garanti : güvence, inanca, teminat, kesinlikle
gezinti : tenezzüh, koridor, sofa, balkon, cevelân, teferrüç
gitti : yapılacağını
göverti : sebze, göveri, zerzevat, göğerti
hayatî : önemli, dirimsel, yaşamsal
ınilti : tutgak
ivinti : çabukluk, hız

Bazı Tİ ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


ezinti :

TDK:
1. isim Açlık etkisiyle midede duyulan tedirginlik
2. Korku veya heyecan sebebiyle duyulan eziklik, sıkıntı

imrenti :
TDK:
isim İmrenme
"Döndü, bir kenardan imrentiyle kendisine bakmakta olan Berbat ı gördü." - O. Kemal

işlenti :
TDK:
isim, ekonomi İşleme yöntemi

Tİ ile biten İlçe isimleri

Halfeti (Şanlıurfa)

Tİ ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Baki Hayati - Kişiliği ve San'atı - Eserleri - Şiirleri - Yazar: Numan Külekçi
Tuhfe Şarihi Hayati Ahmed Efendi - Yazar: Ömer Hakan Özalp

Kelime Bulma Motoru