TOP ile başlayan kelimeler

Başında TOP harfleri bulunan 137 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

18 Harfli Kelimeler

Toplumsallaştırmak

17 Harfli Kelimeler

Toplumsallaştırma

16 Harfli Kelimeler

Toplumdışılanmak

15 Harfli Kelimeler

Toplumdışılamak, Toplumlaştırmak, Toplumsallaşmak, Topraklandırmak

14 Harfli Kelimeler

Topaklaştırmak, Toplumdışılama, Toplumlaştırma, Toplumsallaşma, Topraklandırma

12 Harfli Kelimeler

Topluçalışım, Toplulukları, Toplumlaşmak, Topografyacı, Topraklaşmak

11 Harfli Kelimeler

Topaklanmak, Topaklaşmak, Toparlanmak, Toplanılmak, Toplanırlık, Toplardamar, Toplatılmak, Toplumbilim, Toplumculuk, Toplumdurum, Toplumlaşma, Toplumölçer, Toprakbastı, Toprakbilim, Topraklamak, Topraklaşma, Toptancıdan, Toptancılık

10 Harfli Kelimeler

Topaklamak, Topaklanma, Topaklaşma, Topallamak, Topallayış, Toparlacık, Toparlakça, Toparlamak, Toparlanış, Toparlanma, Toplanılma, Toplatılma, Toplayarak, Toplubiçem, Toplumları, Topografik, Topografya, Topoğrafik, Topoğrafya, Topraklama, Topukdöven, Topuklamak

9 Harfli Kelimeler

Topaklama, Topallama, Toparlama, Toplanmak, Toplanmış, Toplaşmak, Toplatmak, Toplayıcı, Topluluğu, Toplumdan, Toplumdaş, Toplumsal, Topolojik, Toprakçıl, Topraksız, Topuklama

8 Harfli Kelimeler

Topallık, Toparlak, Topçeker, Topçuluk, Toplamak, Toplanak, Toplanan, Toplanık, Toplanış, Toplanma, Toplantı, Toplaşım, Toplaşma, Toplatma, Toplayan, Toplayış, Topluluk, Toplumcu, Toplumun, Topoğraf, Topoloji, Toponomi, Topraklı, Topraksı, Toprakta, Toptancı, Topuksuz, Topurgan, Topyekun

7 Harfli Kelimeler

Topaççı, Topalak, Topatan, Tophane, Topkapı, Toplama, Toplamı, Topluca, Toplumu, Toponim, Toprağı, Topuklu, Topuzlu

6 Harfli Kelimeler

Topbaş, Toplaç, Toplak, Toplam, Toplum, Toprak, Toptan

5 Harfli Kelimeler

Topaç, Topak, Topal, Topaz, Topçu, Topik, Topla, Toplu, Topuk, Topun, Topur, Toput, Topuz

4 Harfli Kelimeler

Topu

3 Harfli Kelimeler

Top

Bazı TOP ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


topallamak : aksamak
toparlacık : yusyuvarlacık
topçeker : gambot
topik : tahin, nohut
toplam : mecmu, yekûn, global
toplanak : kamp
toplanma : haşir, içtima, inikat, inkıbaz, tecemmu, tekâsüf, üşüntü
toplanmak : şişmanlamak, cem olmak, derlenmek, dürülmek, içtima etmek, ikili çatı, tekâsüf etmek, toplaşmak, üşüşmek, yığılışmak, yuvalanmak
toplardamar : kanın, verit, vena
toplaşmak : toplanmak
toplayan : cami, deren
toplayarak : cem'an
toplayıcı : berçin
toplu : toplanmış, şişko, tıknaz, toplu tabanca, topyekûn, türü, yığ
toplubiçem : stilistik
topluca : topak
toplum : cemiyet, topluluk, algu, darboğazdan geçmek, kayıp vermek, maşer

Bazı TOP ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


toplanmak :

TDK:
1. nsz Toplama işine konu olmak
"Ağaçtaki meyveler toplandı."
2. Bir araya gelmek
"Alp ın ilk bahadırlığını işiten yurttaşlar etrafına toplandılar." - A. H. Müftüoğlu
3. Toplantı yapmak
4. Kendine çekidüzen vermek
5. Seyahat etmek, taşınmak vb. için hazırlanmak
6. Şişmanlamak
"Kısacık boylu, kara kuru Nadir Hanım ın yerinde şimdi şişman denilecek kadar etlenmiş, toplanmış, yağlanmış bir hanım var." - M. Ş. Esendal

topluluk :
TDK:
1. isim Nitelikleri bakımından bir bütün oluşturan kimselerin hepsi, toplum, camia, cemiyet
"Bu müşterek duygu ve anlayış birçok zevkleri birleştirir ve bir topluluk meydana getirirdi." - A. Ş. Hisar
2. Aynı yerde bulunan insan kalabalığı
3. Sanatçı grubu
4. Aynı türden canlıların bir araya gelmesiyle oluşan küme
5. Vücudun dolgun olma durumu
6. müzik Müzik eserlerini birden fazla ses veya sazla seslendirmek için oluşturulan grup, ansambl
"Çok sayıda amatör topluluk sahneledi Nalınlar ı." - N. Cumalı

topraksız :
TDK:
1. sıfat İçinde toprak bulunmayan
2. Ekecek toprağı olmayan (köylü)

TOP ile başlayan İlçe isimleri

Toprakkale (Osmaniye)

TOP ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Topuk Tıkırtıları-Baskısı Yok - Yazar: Mine G. Saulnier
Hrant'a... Ali Topu Agop'a At - Yazar: Kolektif
Topçu Mülazım-ı Evvel Mustafa Hulusi Efendi'nin İstiklal Harbi Hatıraları - Yazar: Ahmet Atalay
Korkmayın Futbol Topu Bu... - Yazar: Ahmet Nesin

TOP ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


ZİLZAL - 1, 2, 3, 4, 5: Yerküre kendine has sarsıntısıyla sallandığı, toprak ağırlıklarını dışarı çıkardığı ve insan «Ne oluyor buna!» dediği vakit, işte o gün (yer) Rabbinin ona bildirmesiyle bütün haberlerini anlatır.
SAFFAT - 16: «Gerçekten biz öldüğümüz, toprak ve kemik olduğumuz zaman mı, diriltileceğiz?».
AHKAF - 25: O (rüzgâr), Rabbinin emriyle her şeyi yıkar, mahveder. Nitekim (o kasırga gelince) onların evlerinden başka bir şey görülmez oldu. İşte biz suç işleyen toplumu böyle cezalandırırız.

Kelime Bulma Motoru