TOP ile başlayan kelimeler

Başında TOP harfleri bulunan 137 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

18 Harfli Kelimeler

Toplumsallaştırmak

17 Harfli Kelimeler

Toplumsallaştırma

16 Harfli Kelimeler

Toplumdışılanmak

15 Harfli Kelimeler

Toplumdışılamak, Toplumlaştırmak, Toplumsallaşmak, Topraklandırmak

14 Harfli Kelimeler

Topaklaştırmak, Toplumdışılama, Toplumlaştırma, Toplumsallaşma, Topraklandırma

12 Harfli Kelimeler

Topluçalışım, Toplulukları, Toplumlaşmak, Topografyacı, Topraklaşmak

11 Harfli Kelimeler

Topaklanmak, Topaklaşmak, Toparlanmak, Toplanılmak, Toplanırlık, Toplardamar, Toplatılmak, Toplumbilim, Toplumculuk, Toplumdurum, Toplumlaşma, Toplumölçer, Toprakbastı, Toprakbilim, Topraklamak, Topraklaşma, Toptancıdan, Toptancılık

10 Harfli Kelimeler

Topaklamak, Topaklanma, Topaklaşma, Topallamak, Topallayış, Toparlacık, Toparlakça, Toparlamak, Toparlanış, Toparlanma, Toplanılma, Toplatılma, Toplayarak, Toplubiçem, Toplumları, Topografik, Topografya, Topoğrafik, Topoğrafya, Topraklama, Topukdöven, Topuklamak

9 Harfli Kelimeler

Topaklama, Topallama, Toparlama, Toplanmak, Toplanmış, Toplaşmak, Toplatmak, Toplayıcı, Topluluğu, Toplumdan, Toplumdaş, Toplumsal, Topolojik, Toprakçıl, Topraksız, Topuklama

8 Harfli Kelimeler

Topallık, Toparlak, Topçeker, Topçuluk, Toplamak, Toplanak, Toplanan, Toplanık, Toplanış, Toplanma, Toplantı, Toplaşım, Toplaşma, Toplatma, Toplayan, Toplayış, Topluluk, Toplumcu, Toplumun, Topoğraf, Topoloji, Toponomi, Topraklı, Topraksı, Toprakta, Toptancı, Topuksuz, Topurgan, Topyekun

7 Harfli Kelimeler

Topaççı, Topalak, Topatan, Tophane, Topkapı, Toplama, Toplamı, Topluca, Toplumu, Toponim, Toprağı, Topuklu, Topuzlu

6 Harfli Kelimeler

Topbaş, Toplaç, Toplak, Toplam, Toplum, Toprak, Toptan

5 Harfli Kelimeler

Topaç, Topak, Topal, Topaz, Topçu, Topik, Topla, Toplu, Topuk, Topun, Topur, Toput, Topuz

4 Harfli Kelimeler

Topu

3 Harfli Kelimeler

Top

Bazı TOP ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


top : kumaş, ferde, toparlak, tamamen, bütünüyle, yığın, topluluk, bütünlük, erk, ateşlemek, başlık, bülte, dikmek
topak : hayvanlarda, topluca, toplanmış, yığın
toparlacık : yusyuvarlacık
toparlamak : dertop etmek
topçu : futbolcu
toplak : cami
toplam : mecmu, yekûn, global
toplama : cem, cemi, derç, dört işlem, hasatçı, icma, tahsil, teksif
toplamak : devşirmek, düzeltmek, şişmanlamak, bir araya getirmek, cem etmek, cemetmek, depo etmek, dermek, irkmek, kurmak, meş', teksif etmek, vira etmek, yığmak
toplanırlık : ikişer
toplanmış : mecmu, munkabız, mütemerkiz

Bazı TOP ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


toparlacık :

TDK:
1. sıfat Çok yuvarlak
2. Kısa boylu ve şişman (kimse)

toparlak :
TDK:
1. isim Top cephanesi taşıyan araba
2. sıfat Top biçiminde olan, yuvarlak, kürevi
"Çehre toparlak, kaşlar incecik, ağız iri, yanaklar fazla etli ve gözler çekik." - R. H. Karay

toparlanmak :
TDK:
1. nsz Toparlama işine konu olmak veya toparlama işi yapılmak
2. Para yönünden durumunu düzeltmek
3. Gelişmek, daha iyi duruma gelmek
"Bu üçüncü gidişimde Erzurum u bir öncekine nispetle daha çok toparlanmış, gelişmiş buldum." - A. H. Tanpınar
4. Sağlığı düzelmek
5. Etkilenilen herhangi bir şeyden kurtulmaya başlanmak
"İlk sarsıntıdan sonra toparlanan halk kendini dışarı atmıştı."
6. Bir işi, bir hareketi yapmaya hazır duruma gelmek
"Can havliyle silkinip toparlanarak ve bütün bağlarından sıyrılarak birdenbire ayağa kalkıvermiş." - Y. K. Karaosmanoğlu

TOP ile başlayan İlçe isimleri

Toprakkale (Osmaniye)

TOP ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Leş - Toplu Öyküler - Yazar: Ferit Edgü
Ağıtlar ve Türküler (1972 - 1983) Toplu Şiirler-2 - Yazar: Gülten Akın
William Shakespeare Toplu Öyküler 1 - Yazar: William...
Oscar Wilde Toplu Öyküler - Yazar: Oscar Wilde
Topla Yüzünü Palyaço - Yazar: Erdem Arslan
İlk Kar - Toplu Şiirler -1983-2014 - Yazar: Salih Bolat
Mahir Çayan Toplu Yazıları - Yazar: Kolektif
Mahmut Esat Bozkurt Toplu Eserler - 2 - Yazar: Mahmut Esat...
Mahir Çayan Toplu Yazıları - Yazar: Kolektif
Mutluluk Peşinde - Toplu Şiirler - Yazar: Oğuz Tansel

TOP ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


KIYAME - 17: Şüphesiz onu, toplamak (senin kalbine yerleştirmek) ve onu okutmak bize aittir.

Kelime Bulma Motoru