TU ile biten kelimeler

Sonunda TU harfleri bulunan 98 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Beşparmakotu, Hüsnükuruntu, Kırlangıçotu

11 Harfli Kelimeler

Dulavratotu, Muhabbetotu, Taşkıranotu

10 Harfli Kelimeler

Barsamaotu, Kanaryaotu, Marsamaotu, Tarhanaotu

9 Harfli Kelimeler

Bostanotu, Evliyaotu, Kağıtdutu, Loğusaotu, Nevruzotu, Nosferatu, Sıracaotu, Şevketotu, Yoğurtotu, Zembilotu

8 Harfli Kelimeler

Basurotu, Buyrultu, Cumburtu, Dalakotu, Darakotu, Doğrultu, Durakotu, Fıtıkotu, Gelinotu, Geyikotu, Hasırotu, Kasıkotu, Kelekotu, Korkuntu, Koyunotu, Paspartu, Savruntu, Sıçanotu, Sinirotu, Turakotu

7 Harfli Kelimeler

Adamotu, Ademotu, Ağızotu, Boğuntu, Bozuntu, Buluntu, Buruntu, Coşuntu, Dereotu, Dokuntu, Duyultu, Eğirotu, Fokurtu, Fosurtu, Gurultu, Homurtu, Horultu, Kopuntu, Koşuntu, Kovuntu, Koyuntu, Kuruntu, Kusuntu, Ökseotu, Sonurtu, Soyuntu, Susuntu, Tereotu, Tokurtu, Tozuntu, Uyuzotu, Vuruntu

6 Harfli Kelimeler

Albatu, Avuntu, Banotu, Okuntu, Oyuntu, Uğultu, Uyuntu, Yaratu, Yelotu

5 Harfli Kelimeler

Bartu, Çaktu, Kuytu, Maktu, Muştu, Peştu, Postu, Tortu, Yaktu, Yontu, Yortu

4 Harfli Kelimeler

Altu, Batu, Kotu, Kutu, Tatu, Tutu

Bazı TU ile biten kelimelerin eş anlamlıları


adamotu : mavimsi, patlıcangillerden, kankurutan, adamkökü, muhabbetotu, âdemotu
âdemotu : adamotu
ağızotu : yemleme
albatu : bürokrat
altu : ılk, algan, fatih
barsamaotu : civanperçemi
bartu : varlık, servet, menzil, hedef
boğuntu : sıkıntı, vurgunculuk, ihtikar
buruntu : buru, sancı
coşuntu : coşku, heyecan
dalakotu : duvar sedefi
darakotu : dereotu
doğrultu : istikamet, yön, tutulan, taraf, veçhe
dokuntu : kontak
durakotu : dereotu
duyultu : şayia
fıtıkotu : kasık otu
geyikotu : sedefotugillerden
hasırotu : hasırotugillerden, düz, kofa
kanaryaotu : çuhaçiçeğigillerden
kelekotu : yonca
kırlangıçotu : gelincikgillerden
korkuntu : fobi
kovuntu : matrut
koyunotu : kasık otu
koyuntu : sıkıntı, üzüntü, keder, sopa
kusuntu : kusmuk

Bazı TU ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


maktu :

TDK:
1. sıfat Kesilmiş, kesik
2. Kesin olarak değeri biçilmiş
3. Ölçü ile satılmayan, götürü

savruntu :
TDK:
isim Savrulurken dökülen kırıntı

TU ile biten İlçe isimleri

Oltu (Erzurum)

Kelime Bulma Motoru