TU ile biten kelimeler

Sonunda TU harfleri bulunan 98 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Beşparmakotu, Hüsnükuruntu, Kırlangıçotu

11 Harfli Kelimeler

Dulavratotu, Muhabbetotu, Taşkıranotu

10 Harfli Kelimeler

Barsamaotu, Kanaryaotu, Marsamaotu, Tarhanaotu

9 Harfli Kelimeler

Bostanotu, Evliyaotu, Kağıtdutu, Loğusaotu, Nevruzotu, Nosferatu, Sıracaotu, Şevketotu, Yoğurtotu, Zembilotu

8 Harfli Kelimeler

Basurotu, Buyrultu, Cumburtu, Dalakotu, Darakotu, Doğrultu, Durakotu, Fıtıkotu, Gelinotu, Geyikotu, Hasırotu, Kasıkotu, Kelekotu, Korkuntu, Koyunotu, Paspartu, Savruntu, Sıçanotu, Sinirotu, Turakotu

7 Harfli Kelimeler

Adamotu, Ademotu, Ağızotu, Boğuntu, Bozuntu, Buluntu, Buruntu, Coşuntu, Dereotu, Dokuntu, Duyultu, Eğirotu, Fokurtu, Fosurtu, Gurultu, Homurtu, Horultu, Kopuntu, Koşuntu, Kovuntu, Koyuntu, Kuruntu, Kusuntu, Ökseotu, Sonurtu, Soyuntu, Susuntu, Tereotu, Tokurtu, Tozuntu, Uyuzotu, Vuruntu

6 Harfli Kelimeler

Albatu, Avuntu, Banotu, Okuntu, Oyuntu, Uğultu, Uyuntu, Yaratu, Yelotu

5 Harfli Kelimeler

Bartu, Çaktu, Kuytu, Maktu, Muştu, Peştu, Postu, Tortu, Yaktu, Yontu, Yortu

4 Harfli Kelimeler

Altu, Batu, Kotu, Kutu, Tatu, Tutu

Bazı TU ile biten kelimelerin eş anlamlıları


âdemotu : adamotu
ağızotu : yemleme
altu : ılk, algan, fatih
banotu : patlıcangillerden
bartu : varlık, servet, menzil, hedef
basurotu : düğünçiçeğigillerden
boğuntu : sıkıntı, vurgunculuk, ihtikar
bozuntu : döküntü
buyrultu : sadrazam, vezir, irade
coşuntu : coşku, heyecan
darakotu : dereotu
dulavratotu : bileşikgillerden
durakotu : dereotu
duyultu : şayia
evliyaotu : baklagillerden
fıtıkotu : kasık otu
gelinotu : güveyfeneri
geyikotu : sedefotugillerden
hasırotu : hasırotugillerden, düz, kofa
kâğıtdutu : dutgillerden
kelekotu : yonca
koşuntu : yardakçılar, tayfa, atf-ı beyan
koyunotu : kasık otu
koyuntu : sıkıntı, üzüntü, keder, sopa
kuruntu : evham, işkil, vesvese, vehim, fikir, hulya, ikircik, kuşku, malihulya

Bazı TU ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


fosurtu :

TDK:
isim Sigara fosur fosur içilirken çıkarılan ses

oyuntu :
TDK:
1. isim Oyulmuş bölüm
"Ceketin kol oyuntusu iyi açılmamış."
2. Oyuk, çukur

tozuntu :
TDK:
isim Tozumakla havaya kalkıp uçan tozlar

TU ile biten İlçe isimleri

Oltu (Erzurum)

Kelime Bulma Motoru