U ile başlayan 6 harfli kelimeler

Başında U harfi bulunan 6 harfli 117 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

6 Harfli Kelimeler

Ucunda, Ucuzca, Ucuzcu, Uçakla, Uçunma, Uçurma, Uçurum, Uçuşma, Ufacık, Ufakça, Ufaklı, Ufalma, Ufarak, Uflama, Ufunet, Uğrama, Uğraşı, Uğruna, Uğultu, Uğurlu, Uhrevi, Ukıyye, Ukkıye, Ukubet, Ulahça, Ulamak, Ulanma, Ulantı, Ulasır, Ulaşan, Ulaşım, Ulaşma, Ulukan, Ulular, Ululuk, Ulumak, Ulusal, Ulusçu, Ulutma, Umulan, Umulma, Umulur, Umutlu, Unlama, Unutma, Upuslu, Upuzun, Urağan, Uranüs, Urbalı, Urduca, Urfalı, Urodel, Usanma, Usantı, Usdışı, Ushuru, Uskuru, Ustaca, Ustunç, Ustura, Usulca, Utanca, Utanış, Utanma, Utarit, Utkulu, Utulma, Uyaklı, Uyanık, Uyanış, Uyanma, Uyaraç, Uyarak, Uyaran, Uyarcı, Uyarık, Uyarım, Uyarış, Uyarma, Uyartı, Uykucu, Uykulu, Uymaca, Uymama, Uyulma, Uyumak, Uyumlu, Uyunma, Uyuntu, Uyuşan, Uyuşma, Uyuşuk, Uyuşum, Uyutan, Uyutma, Uyutum, Uyuyan, Uyuyuş, Uyuzlu, Uzacık, Uzakta, Uzamak, Uzanım, Uzanış, Uzanma, Uzantı, Uzatım, Uzatış, Uzatma, Uzayan, Uzaycı, Uzaylı, Uzaysı, Uzlaşı, Uzmanı, Uzunca

Bazı U ile başlayan 6 harfli kelimelerin eş anlamlıları


uçakla : hava yolu ile
uçunma : süblimleşme
uçurum : ayrılık, kaş, yalpak, yar
ufacık : küçücük, bacak kadar, minicik
ufaklı : irili ufaklı
ufarak : ufakça
uğraşı : meşgale, hobi, meşguliyet
uğultu : gürültülü
ulanma : inzimam
ulaşma : idrak, muvasala, peyvend, sıla, vusul, vüsûl
ulukan : soylu, han, kağan
umulan : memul
umulur : muhtemel
umutlu : ümitli, ümitvar
unutma : nisyan
utanma : teeddüp, ar, hayâ, hicap, yüz
utarit : merkür
uyanma : intibah, uyanış
uyarım : tembih
uyarma : ihtar, tembih, hele, ikaz, irşat, uyarı
uyartı : ihtar, uyarı, uyaran, ses
uykulu : esnemek

Bazı U ile başlayan 6 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


ulaşım :

TDK:
1. isim Ulaşma işi
2. Köyler, şehirler, ülkeler arasında bir yerden bir yere gidiş geliş, münakale, muvasala, temas
"Ulaşım için köprüye aktarılması gereken paralar yola yönlendirilmişti." - A. Kulin
3. Bir şeyi bir yerden başka bir yere aktarma

uzanım :
TDK:
1. isim Nitelik, özellik, ölçü, boyut
2. gök bilimi Yerden herhangi bir gezegene ve Güneş e uzanan iki doğrultu arasındaki açı
3. fizik Titreşim durumunda bulunan bir noktanın, herhangi bir anda titreşim merkezinden uzaklığı

U ile başlayan 6 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Dert Dinleme Uzmanı - Yazar: Adalet Ağaoğlu
Umutlu Bir Adım - Yazar: Umut Kocagöz

Kelime Bulma Motoru