UL ile biten kelimeler

Sonunda UL harfleri bulunan 127 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Failimeçhul, Gayrimenkul

10 Harfli Kelimeler

Cihanşümul, Gayrimakul, Gayrimesul, Hüsnükabul, Resmikabul, Yüksekokul

9 Harfli Kelimeler

Alemşümul

8 Harfli Kelimeler

Alelusul, Altkurul, Başkoşul, İstanbul, Ortaokul, Tuğsavul, Yarkurul, Yokuncul, Yosuncul

7 Harfli Kelimeler

Bökevul, Çapaçul, Çapavul, İlkokul, Karadul, Karakul, Kilojul, Kurtçul, Oduncul, Sütoğul, Yasavul

6 Harfli Kelimeler

Bambul, Dumrul, Kumcul, Kurtul, Mahlul, Mahsul, Makbul, Maktul, Mebzul, Meçhul, Medlul, Menkul, Meşgul, Mevsul, Muymul, Ruhçul, Soncul, Stipul, Tembul, Toğrul, Tombul, Tortul, Tuğrul, Tumrul, Tuzcul, Yasvul, Yoksul, Yönbul

5 Harfli Kelimeler

Abrul, Ampul, Bavul, Burul, Buzul, Cugul, Çapul, Çoğul, Davul, Duhul, Durul, Dühul, Fodul, Hulul, Husul, Kabul, Kakul, Koful, Koşul, Kukul, Kumul, Kurul, Makul, Malul, Mamul, Marul, Meful, Mekul, Melul, Memul, Mesul, Modul, Musul, Nodul, Nuzul, Nükul, Nüzul, Olgul, Otçul, Otsul, Resul, Savul, Sucul, Şaful, Şakul, Şavul, Şumul, Şümul, Toğul, Vusul, Vüsul, Zühul

4 Harfli Kelimeler

Acul, Ağul, Faul, Oğul, Okul, Oşul, Uçul, Uful, Usul, Üful

3 Harfli Kelimeler

Bul, Çul, Dul, Ful, Jul, Kul, Pul, Tul

Bazı UL ile biten kelimelerin eş anlamlıları


abrul : nisan
bambul : kahverengi
bavul : yolculukta, kösele
buzul : cumudiye, cümudiye
cugul : civciv
çapul : yağma, talan, plâçka, saldırı, çap...mak, vuran, saldıran, doyumluk
çul : kıyafet, giyim, giysi
duhul : girme, giriş, antre
dumrul : tumrul
gayrimesul : sorumsuz
ilkokul : iptidaî, iptidaî mektep
karakul : karagül
kukul : bere
kurtul : yaman komşu, yaman avrat, yaman at; biri
kurul : heyet, konsey, asamble, şura, tutanak
mahlûl : hallolmuş, çözülmüş, dağılmış, eriyik
mahsul : ürün, verim
makbul : beğenilen, geçer, geçerli, geçgel, geçgil, yeyrek
maktul : öldürülen, öldürülmüş
mamul : yapılmış, işlenmiş, yapı

Bazı UL ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


otçul :

TDK:
sıfat, hayvan bilimi Otobur

tuzcul :
TDK:
sıfat Tuzlu toprakları seven (bitki)

yarkurul :
TDK:
isim Alt kurul

UL ile biten İlçe isimleri

Murgul (Artvin)
Torul (Gümüşhane)

UL ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Karadul ile Kazanova - Yazar: Halil Hamevioğlu

UL ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


TAHRİM - 5: Eğer o sizi boşarsa Rabbi ona, sizden daha iyi, kendini Allah'a veren, inanan, sebatla itaat eden, tevbe eden, ibadet eden, oruç tutan, dul ve bâkire eşler verebilir.

Kelime Bulma Motoru