US ile başlayan 10 harfli kelimeler

Başında US harfleri bulunan 10 harfli 6 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Usandırıcı, Usandırmak, Uslamlamak, Uslandırma, Ustalaşmak, Usulsüzlük

Bazı US ile başlayan 10 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


uslamlamak :

TDK:
-i, ruh bilimi Usa vurmak

ustalaşmak :
TDK:
nsz Bir işi yapmakta usta durumuna gelmek

usulsüzlük :
TDK:
1. isim Yöntemsizlik
2. Yolsuzluk
"Şişman, kısa boylu bir yüzbaşı usulsüzlükte, şarlatanlıkta, inatta hepimizi bastırıyor." - Ö. Seyfettin

Kelime Bulma Motoru