UZ ile başlayan kelimeler

Başında UZ harfleri bulunan 110 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Uzaklaştırılmak, Uzaklaştırılmış

14 Harfli Kelimeler

Uzaklaştırılma, Uzlaştırıcılık

13 Harfli Kelimeler

Uzaklaştırıcı, Uzaklaştırmak

12 Harfli Kelimeler

Uzaklaşılmak, Uzaklaşmamak, Uzaklaştırma, Uzaklıkölçer, Uzlaşmacılık, Uzunlamasına

11 Harfli Kelimeler

Uzaklaşılma, Uzaklıkları, Uzatmayalım, Uzlaşmazlık, Uzlaştırıcı, Uzlaştırmak, Uzmanlaşmak

10 Harfli Kelimeler

Uzaklanmak, Uzaklaşmak, Uzayabilen, Uzçektirim, Uzdillilik, Uziletişim, Uzlaşılmak, Uzlaşmayan, Uzlaştıran, Uzlaştırma, Uzmanlaşma, Uzsöyleyiş, Uzunkuyruk, Uzunluğuna, Uzyazdırım

9 Harfli Kelimeler

Uzakçeker, Uzaklaşma, Uzaksamak, Uzaktarım, Uzambilim, Uzanılmak, Uzatılmak, Uzatmadan, Uzayadamı, Uzaycılık, Uzkonuşma, Uzlaşılma, Uzlaşmacı, Uzlaşmalı, Uzlaşmayı, Uzunçalar

8 Harfli Kelimeler

Uzadevim, Uzaksama, Uzanarak, Uzanılma, Uzatarak, Uzatılma, Uzatmalı, Uzlaşıcı, Uzlaşmak, Uzlaşmaz, Uzmanlık, Uzuneşek, Uzunmusa

7 Harfli Kelimeler

Uzaklaş, Uzaklık, Uzaktan, Uzamdaş, Uzanmak, Uzatmak, Uzbilim, Uzgöreç, Uzgören, Uzgörür, Uzlaşım, Uzlaşma, Uzokuma, Uzunluk, Uzviyet, Uzyazar

6 Harfli Kelimeler

Uzacık, Uzakta, Uzamak, Uzanım, Uzanış, Uzanma, Uzantı, Uzatım, Uzatış, Uzatma, Uzayan, Uzaycı, Uzaylı, Uzaysı, Uzlaşı, Uzmanı, Uzunca

5 Harfli Kelimeler

Uzağı, Uzama, Uzlet, Uzluk, Uzman, Uzsöz

4 Harfli Kelimeler

Uzak, Uzam, Uzay, Uzun, Uzuv, Uzvi

3 Harfli Kelimeler

Uzo

2 Harfli Kelimeler

Uz

Bazı UZ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


uzacık : lastik
uzaklaş : defol!
uzaklaşma : fertik, teberri, zehap
uzaklaştırıcı : abdüktör
uzaklaştırma : ib'ad, tenkil
uzaklık : ıraklık, mesafe, açıklık, ara, aralık, boy
uzaklıkları : astronom
uzaksama : istibat
uzaksamak : istibat etmek
uzakta : tataş
uzam : vüs'at, çekelge
uzama : temadi
uzamdaş : homotopik
uzantı : dal
uzatmadan : bir söyledi pir söyledi, kısa yoldan
uzay : feza, mekân, acun, gök, yaygır, yaykıru
uzayadamı : astronot, kozmonot
uzaysı : space-like
uzçektirim : teleks
uzkonuşma : hitabet
uzlaşı : uzlaşma, uyuşma, tüze
uzlaşmacı : bağdaşuk
uzlaşmacılık : çıkarlarından
uzlaşmak : antant kalmak, bağdaşmak, barışmak, geçinmek, sulh olmak, uylaşmak, uyuşmak
uzlaşmayan : uzlaşmaz
uzlaşmaz : uzlaşmayan

Bazı UZ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


uzaklanmak :

TDK:
nsz Nazlanmak
"Hatta bundan bir böbürlenmek vesilesini çıkardığını anlatan bir gülümsemeyle sanki tekrar etsinler diye uzaklanırdı." - H. Z. Uşaklıgil

uzanış :
TDK:
isim Uzanma işi
"Bir dildeki sözcükleri deştikçe, olağan şey bu, doğrultuları izlenebilen köklerin bazen hiç beklenmedik bir uzanışla yabancı dil bölgelerinden beslendiği görülür." - N. Uygur

uzatmalı :
TDK:
sıfat Süresi uzatılan
"Uzatmalı maç."

UZ ile başlayan İlçe isimleri

Uzunköprü (Edirne)
Uzundere (Erzurum)

UZ ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


BAKARA - 246: Musa'dan sonra, Benî İsrail'den ileri gelen kimseleri görmedin mi? Kendilerine gönderilmiş bir peygambere: «Bize bir hükümdar gönder ki (onun komutasında) Allah yolunda savaşalım» demişlerdi. «Ya size savaş yazılır da savaşmazsanız?» dedi. «Yurtlarımızdan çıkarılmış, çocuklarımızdan uzaklaştırılmış olduğumuz halde Allah yolunda neden savaşmayalım?» dediler. Kendilerine savaş yazılınca, içlerinden pek azı hariç, geri dönüp kaçtılar. Allah zalimleri iyi bilir.
İSRA - 39: İşte bunlar, Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerdir. Allah ile birlikte başka ilâh edinme; sonra kınanmış ve (Allah'ın rahmetinden) uzaklaştırılmış olarak cehenneme atılırsın.
HAŞR - 8: (Allah'ın verdiği bu ganimet malları,) yurtlarından ve mallarından uzaklaştırılmış olan, Allah'tan bir lütuf ve rıza dileyen, Allah'ın dinine ve Peygamberine yardım eden fakir muhacirlerindir. İşte doğru olanlar bunlardır.

Kelime Bulma Motoru