V ile başlayan 5 harfli kelimeler

Başında V harfi bulunan 5 harfli 99 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

5 Harfli Kelimeler

Vacip, Vagon, Vahim, Vahit, Vahiy, Vajen, Vakar, Vakfe, Vakıa, Vakit, Vakum, Vakur, Valiz, Valör, Vapur, Varak, Varan, Varda, Vargı, Varım, Varış, Varil, Varit, Varlı, Varoş, Varta, Vasat, Vasfı, Vasıf, Vasıl, Vaşak, Vatan, Vatka, Vatoz, Vazıh, Vebal, Vecih, Vecit, Veciz, Veçhe, Vedat, Vedia, Vefat, Vehim, Vekil, Velet, Velev, Velur, Velut, Venüs, Verdi, Verem, Veren, Verev, Vergi, Verim, Veriş, Verit, Verme, Veysi, Vezin, Vezir, Vezne, Vıcık, Video, Vigla, Viraj, Viran, Virüs, Visal, Viski, Vişne, Vites, Vitir, Viyak, Vizon, Vizör, Vokal, Volta, Vonoz, Votka, Voyvo, Vukuf, Vulva, Vuraç, Vuran, Vurgu, Vurma, Vuruk, Vuruş, Vusul, Vuzuh, Vücud, Vücuh, Vücut, Vücüh, Vürut, Vüsat, Vüsul

Bazı V ile başlayan 5 harfli kelimelerin eş anlamlıları


vahim : ağır, korkulu, ciddî, vahametli
vajen : kuku
vakfe : duruş, duraklama
varan : varlıklı, zengin, eren, vasıl
varda : savul, destur!
vargı : sonuç, mal, mülk
varım : servet, mal, mülk, barım
varış : anlayış, irfan, finiş, menzil, muvasala
varlı : zengin
varoş : banliyö
vasat : ortam, orta
vasıf : nitelik, mahiyet
vebal : günah
vecih : yüz, çehre, yol, tarz
veciz : lâkonik
vedat : merhametli, dost, arkadaş
vehim : kuruntu
velet : oğul, çocuk
velev : ister, isterse, hatta, olsa da
venüs : çulpan, zühre, akşam yıldızı

Bazı V ile başlayan 5 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


valiz :

TDK:
isim Genellikle yolculukta içine çamaşır vb. eşya konulan küçük el bavulu
"İşe giderken takım taklavat dolu valizimizi tramvaya alırlar mı diye korka korka sorduk." - B. R. Eyuboğlu

varit :
TDK:
sıfat Olabileceği akla gelen
"Bu, kitap satılmıyor iddiası varit değil." - N. Hikmet

varta :
TDK:
isim Tehlikeli durum
"O insanlar ki hayatın bir bakıma ne korkunç vartaları olabileceğini vaktinde anlamışlar, işlerini becerip kılıçlarını kuşanmışlar..." - P. Safa

V ile başlayan 5 harfli İlçe isimleri

Varto (Muş)

V ile başlayan 5 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Veciz Sözler - Yazar: Barış Bıçakçı
Vahiy ve Sanat - Yazar: Metin Önal...
Vahiy Kitapları - Yazar: William Blake
Kara Vagon - Yazar: Bekir Yıldız

V ile başlayan 5 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


YUNUS - 108: De ki: Ey insanlar! Size Rabbinizden Hak (Kur’an) gelmiştir. Artık kim doğru yola gelirse, ancak kendisi için gelecektir. Kim de saparsa, o da ancak kendi aleyhine sapacaktır. Ben sizin üzerinize vekil değilim. (Sadece tebliğ etmekle memurum).
NİSA - 109: Haydi siz dünya hayatında onlara taraf çıkıp savundunuz, ya kıyamet günü Allah'a karşı onları kim savunacak yahut onlara kim vekil olacak?.
SECDE - 11: De ki: Size vekil kılınan (bu konuda görevlendirilen) ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz.

Kelime Bulma Motoru