V ile başlayan 5 harfli kelimeler

Başında V harfi bulunan 5 harfli 99 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

5 Harfli Kelimeler

Vacip, Vagon, Vahim, Vahit, Vahiy, Vajen, Vakar, Vakfe, Vakıa, Vakit, Vakum, Vakur, Valiz, Valör, Vapur, Varak, Varan, Varda, Vargı, Varım, Varış, Varil, Varit, Varlı, Varoş, Varta, Vasat, Vasfı, Vasıf, Vasıl, Vaşak, Vatan, Vatka, Vatoz, Vazıh, Vebal, Vecih, Vecit, Veciz, Veçhe, Vedat, Vedia, Vefat, Vehim, Vekil, Velet, Velev, Velur, Velut, Venüs, Verdi, Verem, Veren, Verev, Vergi, Verim, Veriş, Verit, Verme, Veysi, Vezin, Vezir, Vezne, Vıcık, Video, Vigla, Viraj, Viran, Virüs, Visal, Viski, Vişne, Vites, Vitir, Viyak, Vizon, Vizör, Vokal, Volta, Vonoz, Votka, Voyvo, Vukuf, Vulva, Vuraç, Vuran, Vurgu, Vurma, Vuruk, Vuruş, Vusul, Vuzuh, Vücud, Vücuh, Vücut, Vücüh, Vürut, Vüsat, Vüsul

Bazı V ile başlayan 5 harfli kelimelerin eş anlamlıları


vakum : boşluk, boşay
varan : varlıklı, zengin, eren, vasıl
varda : savul, destur!
vargı : sonuç, mal, mülk
varım : servet, mal, mülk, barım
varlı : zengin
vasfı : uluhiyet
vasıl : ulaşan, varan
vaşak : kedigillerden
vatka : giysilerde
vazıh : açık, aydın, belli, aydınlık
vecih : yüz, çehre, yol, tarz
vecit : esrime
veciz : lâkonik
veçhe : yön, doğrultu, istikamet
vehim : kuruntu
vekil : birinin, bakan, milletvekili
velet : oğul, çocuk
velev : ister, isterse, hatta, olsa da
verem : tüberküloz, veremli, ince ağrı, ince hastalık
verim : çalıştırılan, işletilen

Bazı V ile başlayan 5 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


varan :

TDK:
isim Bir olayın tek kalmayıp arkadan daha başkalarının gelebileceğini anlatmak için birden başlayarak sıra ile sayıların başına getirilen bir söz
"Varan bir. Varan iki."

vargı :
TDK:
isim, mantık Verilen bir önermeden çıkarsama yoluyla varılan sonuç
"Taşlar katı olur, mermer bir taştır, şu hâlde mermer katıdır uslamlaması bir tasımdır. Bu tasımın ilk önermesine büyük önerme, ikincisine küçük önerme, sonuncusuna da vargı denir."

veriş :
TDK:
isim Verme işi

V ile başlayan 5 harfli İlçe isimleri

Varto (Muş)

V ile başlayan 5 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Vedat Türkali Ansiklopedisi - Yazar: Emin Karaca
Vedat Günyol'a Armağan 100'e 5 Vardı - Yazar: Ali Ekber Ataş
Tüm Yazıları Konuşmaları 2 - Vedat Türkali Bütün Eserleri 3 - Yazar: Vedat Türkali
Vedat Havuzu - Yazar: Cavide Sivrikaya
Vedat Türkali - Yazar: Sebahat Özdemir

V ile başlayan 5 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


MAİDE - 117: Ben onlara, ancak bana emrettiğini söyledim: Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin, dedim. İçlerinde bulunduğum müddetçe onlar üzerine kontrolcü idim. Beni vefat ettirince artık onlar üzerine gözetleyici yalnız sen oldun. Sen her şeyi hakkıyle görensin.
MÜ'MİN - 34: Andolsun ki, (Musa'dan) önce Yusuf da size açık deliller getirmişti ve onun size getirdiği şeyler hakkında şüphe edip durmuştunuz. Nihayet o vefat edince «Allah ondan sonra peygamber göndermez» dediniz. İşte Allah o aşırı giden şüphecileri böyle saptırır.
YUNUS - 46: Eğer onları tehdit ettiğimiz (azabın) bir kısmını sana (dünyada iken) gösterirsek (ne âlâ); yok eğer (göstermeden) seni vefat ettirirsek nihayet onların dönüşü de bizedir. (O zaman onlara ne olacağını göreceksin). Sonra, Allah onların yapmakta olduklarına da şahittir.

Kelime Bulma Motoru