V ile başlayan 6 harfli kelimeler

Başında V harfi bulunan 6 harfli 82 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

6 Harfli Kelimeler

Vadeli, Vaftiz, Vagina, Vahdet, Vahşet, Vajina, Vaketa, Vakvak, Valide, Vampir, Vandal, Vantuz, Varaka, Vargel, Varide, Varlıg, Varlık, Varmak, Varsıl, Varyos, Vasıta, Vatlık, Vatman, Vatvat, Vazife, Vebalı, Vechet, Vecibe, Vecize, Vefalı, Vefret, Vekayi, Vektör, Veneto, Verese, Verici, Verile, Verkaç, Vermek, Vermut, Vernik, Vesaik, Vesair, Vesait, Vesika, Veston, Vetire, Vicahi, Vicdan, Vidala, Vidalı, Vidolu, Vikaye, Vikont, Viladi, Vinter, Vinyet, Virane, Virgül, Virman, Viskoz, Vişnap, Vitray, Vitrin, Viyola, Vizita, Vizite, Vizyon, Vodvil, Volkan, Voltaj, Vombat, Vukuat, Vulger, Vurgun, Vurmak, Vurtut, Vurucu, Vuslat, Vücudu, Vükela, Vüzera

Bazı V ile başlayan 6 harfli kelimelerin eş anlamlıları


vagina : vajina, dölyolu, döl yolu
vahdet : birlik, teklik
vahşet : korku, ürküntü, ıssızlık, yalnızlık, yabanıllık
vakvak : ördek
valide : anne, ana
vampir : yarasalardan, kuyruksuz, nosferatu
varaka : kâğıt
varlıg : mevcudiyet, varlık, servet, zenginlik, bütünlük, evren, kainat
vasıta : araç, aracı, aracılık, anahtar, dolayım, el, taşıt
vatvat : yarasa
vazife : ödev, görev, yevmiye, gedek, memuriyet, yer
vecibe : ödev, borç, boyun borcu
vecize : özdeyiş, hikmet, öz deyiş
vefalı : hakikatli, vefakâr, değerbilir
vefret : çokluk, bolluk
vekayi : vak'alar

Bazı V ile başlayan 6 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


vernik :

TDK:
isim, kimya İnce bir tabaka olarak uygulandıktan sonra saydam biçimde katı duruma gelen, kuruyan yağlar, reçine ve çözücüden oluşan kaplama malzemesi
"Fırınlanmamış birader, iki yıl sonra pul pul olmaz mı bunun vernikleri?" - H. Taner

vişnap :
TDK:
isim Vişne şurubu

viyola :
TDK:
isim, müzik Kemana benzer, kemandan büyük bir çalgı, alto

V ile başlayan 6 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Yaşamın Hakkını Vermek - Yazar: Mete Oran

Kelime Bulma Motoru