V ile başlayan 7 harfli kelimeler

Başında V harfi bulunan 7 harfli 114 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

7 Harfli Kelimeler

Vabeste, Vadesiz, Vadetme, Vadiler, Vagonet, Vahamet, Vahşice, Vaizlik, Vakarlı, Vakfiye, Vakitçe, Vakitli, Vaklama, Valilik, Vallahi, Vanilya, Vapurda, Varakçı, Varaklı, Vardacı, Vardela, Vardiya, Vareste, Vargısı, Varılma, Varışlı, Varidat, Variola, Variyet, Varlama, Varlığı, Varolan, Varoluş, Varsağı, Varsanı, Varyant, Varyete, Vasıflı, Vasilik, Vasiyet, Vaveyla, Vazelin, Vazetme, Vazıyet, Vaziyet, Veçhile, Vefasız, Vefiyat, Vehimli, Veladet, Velayet, Velense, Veliaht, Veliler, Velilik, Velvele, Veranda, Veraset, Verdane, Verecek, Veremli, Verenek, Vergici, Vergili, Verilen, Veriliş, Verilme, Verimli, Verinin, Verişim, Verniye, Version, Vesaire, Vesayet, Vesvese, Veyahut, Veysiye, Vezaret, Vezikül, Vezinli, Vezneci, Vınıltı, Vınlama, Vırıltı, Vırlama, Vızıltı, Vızlama, Vicahen, Vicdani, Vidasız, Videocu, Vidosuz, Vinçler, Virajlı, Virolog, Virtuel, Virtüoz, Vitamin, Vitesli, Viyadük, Viziyer, Volfram, Voyvoda, Vukuflu, Vurgulu, Vurgusu, Vurulma, Vuruluş, Vuruntu, Vurursa, Vuruşma, Vücudun, Vücutça, Vücutlu

Bazı V ile başlayan 7 harfli kelimelerin eş anlamlıları


vahamet : güçlük
vakarlı : ağırbaşlı, artun
valilik : il, vilâyet
vapurda : kömürcü
varaklı : varaklanmış
vardiya : posta
vareste : kurtulmuş
vargısı : sonurgu
varidat : gelirler, gelir
variola : çiçek
variyet : varlık, zenginlik
varlığı : kalkmak, potansiyel
vasilik : vesayet
vasiyet : vasiyetname, tutsu, tutsuk, tutungu, tuturgan
vaveylâ : çığlık
vaziyet : durum, konum, tavır, hâl, yer
vefasız : hakikatsiz, bîvefa, hayırsız, hercaî, hıyanet
velâyet : velilik, yetke, sulta, otorite
veliler : evliya
velvele : gürültü, bağrışma
verenek : kredi
version : eviriş
veysiye : yoksul, muhtaç
vezinli : tartılı, ölçülü, mevzun
vicahen : yüzlemece
volfram : 19

Bazı V ile başlayan 7 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


varakçı :

TDK:
isim Varakla süs yapan zanaatkâr

varidat :
TDK:
isim Gelirler
"Bayraktar Çiftliğinden ayda beş bin lira geçiyor eline. Han hamam varidatı ayrı." - A. İlhan

varyete :
TDK:
1. isim Şarkı, dans, hokkabazlık, temsil gibi aralarında ilişki bulunmayan farklı oyunlardan oluşan gösteri
2. Varyasyon

V ile başlayan 7 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Edebi Söylem ve Varoluş - Yazar: Oktay TAFTALI
İstanbul'da Vergici Olmak - Yazar: Payan Çizioğlu
Tükenişte Varoluş - Yazar: Halide Gültekin
Antep'in Varoluş Mücadelesi - Yazar: A. Gesar
Varoluş Yok oluş - Yazar: Meltem Sözer
Varoluş ve Roman - Yazar: Tuğba Çelik

Kelime Bulma Motoru