V ile başlayan 7 harfli kelimeler

Başında V harfi bulunan 7 harfli 114 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

7 Harfli Kelimeler

Vabeste, Vadesiz, Vadetme, Vadiler, Vagonet, Vahamet, Vahşice, Vaizlik, Vakarlı, Vakfiye, Vakitçe, Vakitli, Vaklama, Valilik, Vallahi, Vanilya, Vapurda, Varakçı, Varaklı, Vardacı, Vardela, Vardiya, Vareste, Vargısı, Varılma, Varışlı, Varidat, Variola, Variyet, Varlama, Varlığı, Varolan, Varoluş, Varsağı, Varsanı, Varyant, Varyete, Vasıflı, Vasilik, Vasiyet, Vaveyla, Vazelin, Vazetme, Vazıyet, Vaziyet, Veçhile, Vefasız, Vefiyat, Vehimli, Veladet, Velayet, Velense, Veliaht, Veliler, Velilik, Velvele, Veranda, Veraset, Verdane, Verecek, Veremli, Verenek, Vergici, Vergili, Verilen, Veriliş, Verilme, Verimli, Verinin, Verişim, Verniye, Version, Vesaire, Vesayet, Vesvese, Veyahut, Veysiye, Vezaret, Vezikül, Vezinli, Vezneci, Vınıltı, Vınlama, Vırıltı, Vırlama, Vızıltı, Vızlama, Vicahen, Vicdani, Vidasız, Videocu, Vidosuz, Vinçler, Virajlı, Virolog, Virtuel, Virtüoz, Vitamin, Vitesli, Viyadük, Viziyer, Volfram, Voyvoda, Vukuflu, Vurgulu, Vurgusu, Vurulma, Vuruluş, Vuruntu, Vurursa, Vuruşma, Vücudun, Vücutça, Vücutlu

Bazı V ile başlayan 7 harfli kelimelerin eş anlamlıları


vadiler : köprü yol
vahamet : güçlük
vallahi : billahi, tallahi
vareste : kurtulmuş
varidat : gelirler, gelir
variola : çiçek
varlama : kabul
varlığı : kalkmak, potansiyel
varoluş : yaşama, mevcudiyet
varyant : masal, efsane, bilmece, oyun
vasilik : vesayet
vazelin : yağ
vefasız : hakikatsiz, bîvefa, hayırsız, hercaî, hıyanet
velâdet : doğum, doğma, doğuş
velilik : velâyet, ermişlik
verecek : borç
verenek : kredi
vergili : verilmiş, hayırsever, velût, verimli
verişim : exchange
vesvese : şüphe, kuruntu, işkil
vezneci : banka, veznedar, kasacı
vicahen : yüzlemece
viyadük : köprü yol
volfram : 19
vurgusu : tını
vurursa : istop
vücudun : beceri, beden, büst

Bazı V ile başlayan 7 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


vallahi :

TDK:
ünlem "Tanrı yı tanık tutarım, Tanrı hakkı için" anlamında kullanılan bir yemin sözü, billahi, tallahi, vallaha
"Vallahi, arkadaş bu resimleri senin yaptığına kimse inanmaz." - P. Safa

variyet :
TDK:
isim Varlık, zenginlik

vaziyet :
TDK:
1. isim Durum, tavır, hâl
"Çocuklarının vaziyeti, istikbali seni alakadar ediyorsa biraz kendi âleminden çıkar, onlarla meşgul olursun, anladın mı?" - A. M. Dranas
2. Konum
"Kasaba coğrafi vaziyeti yüzünden lodosu, poyrazı pek az tutan bir limanda kurulmuştur." - S. F. Abasıyanık

V ile başlayan 7 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Yasakmeyve 56 - Vicdani Ret - Yazar: Kolektif
Saz Caz Düğün Varyete - Yazar: Selim İleri

Kelime Bulma Motoru