V ile başlayan 8 harfli kelimeler

Başında V harfi bulunan 8 harfli 95 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

8 Harfli Kelimeler

Vadetmek, Vagotoni, Vahşilik, Vakarsız, Vakfetme, Vakıflar, Vakitsiz, Vaklamak, Vaktinde, Vaktiyle, Vanadyum, Varagele, Vardırma, Varılmak, Variante, Varlamak, Varlıklı, Varsamak, Varsayım, Varsayma, Varsıyım, Varyemez, Vasıflar, Vasıfsız, Vasıtalı, Vasistas, Vatandaş, Vatansız, Vayvaycı, Vazetmek, Vazgeçen, Vazgeçme, Vazgelme, Vazifeli, Vehimler, Vehleten, Vehmetme, Vekiller, Vekillik, Velesbik, Velespit, Velfecri, Verdirme, Veresiye, Verevine, Vergiler, Vergisiz, Verilesi, Verilmek, Verilmiş, Verilsin, Verimcil, Verimkar, Verimsiz, Vermemek, Veronika, Versiyon, Vesikacı, Vesikalı, Vesselam, Vestiyer, Vezinsiz, Vezirler, Vezirlik, Veznedar, Vıcıklık, Vınlamak, Vırlamak, Vırvırcı, Vızlamak, Vibratör, Vibriyon, Vicdanen, Vicdanlı, Vidalama, Vidanjör, Vikipedi, Vikontes, Virajsız, Viranlık, Viroloji, Vitellüs, Viyolacı, Vokalist, Voleybol, Volkanik, Vukufsuz, Vurguncu, Vurgusuz, Vurulmak, Vurulmuş, Vurunmak, Vuruşkan, Vuruşmak, Vuzuhsuz

Bazı V ile başlayan 8 harfli kelimelerin eş anlamlıları


vadetmek : davranışıyla, vaat etmek
vakarsız : onursuz
vakıflar : evkaf
vanadyum : 942, v
varagele : belirsizlik
vardırma : iblâ
varlamak : kabul etmek
varlıklı : abdalın yağı çok olursa gah borusuna çal, barlı, bayça, bayçu, bayla, baylamış, gani, gönç, servet sahibi, tona, tonlu, varan, variyetli, varsıl, yüklü, zengin
varsamak : var saymak
varsayım : kanıtlanmadan, faraziye, hipotez
varsıyım : faraziye
vasıtalı : araçlı, dolaylı
vatandaş : yurttaş, sokaktaki adam
vatansız : haymatlos
vayvaycı : yaygaracı, mızmız
vazetmek : koymak, konulmak
vazgeçen : fâsih
vazgeçme : nükul, recat, ric'at, ricat, sarfınazar, terk, vazgelme
vazifeli : ödevli, görevli
vehleten : birdenbire

Bazı V ile başlayan 8 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


vardırma :

TDK:
isim Vardırmak işi

vazetmek :
TDK:
-i Koymak
"Dünyaya ilk defa olmak üzere monogaminin temel taşını vazettiler." - Ö. Seyfettin

vesikalı :
TDK:
1. sıfat Belgesi olan
2. Genelevde çalışmak için elinde resmî izin kâğıdı bulunan (kadın)
"İki elin kanda olsa gel diyor / Telgrafın / Nasıl unuturum seni ben / Vesikalı yârim" - O. V. Kanık

V ile başlayan 8 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Sporcu Milletiz Vesselam - Yazar: Aziz Nesin

Kelime Bulma Motoru