V ile başlayan 8 harfli kelimeler

Başında V harfi bulunan 8 harfli 95 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

8 Harfli Kelimeler

Vadetmek, Vagotoni, Vahşilik, Vakarsız, Vakfetme, Vakıflar, Vakitsiz, Vaklamak, Vaktinde, Vaktiyle, Vanadyum, Varagele, Vardırma, Varılmak, Variante, Varlamak, Varlıklı, Varsamak, Varsayım, Varsayma, Varsıyım, Varyemez, Vasıflar, Vasıfsız, Vasıtalı, Vasistas, Vatandaş, Vatansız, Vayvaycı, Vazetmek, Vazgeçen, Vazgeçme, Vazgelme, Vazifeli, Vehimler, Vehleten, Vehmetme, Vekiller, Vekillik, Velesbik, Velespit, Velfecri, Verdirme, Veresiye, Verevine, Vergiler, Vergisiz, Verilesi, Verilmek, Verilmiş, Verilsin, Verimcil, Verimkar, Verimsiz, Vermemek, Veronika, Versiyon, Vesikacı, Vesikalı, Vesselam, Vestiyer, Vezinsiz, Vezirler, Vezirlik, Veznedar, Vıcıklık, Vınlamak, Vırlamak, Vırvırcı, Vızlamak, Vibratör, Vibriyon, Vicdanen, Vicdanlı, Vidalama, Vidanjör, Vikipedi, Vikontes, Virajsız, Viranlık, Viroloji, Vitellüs, Viyolacı, Vokalist, Voleybol, Volkanik, Vukufsuz, Vurguncu, Vurgusuz, Vurulmak, Vurulmuş, Vurunmak, Vuruşkan, Vuruşmak, Vuzuhsuz

Bazı V ile başlayan 8 harfli kelimelerin eş anlamlıları


vahşîlik : yabanîlik, yabanıllık
vakıflar : evkaf
vaktiyle : zamanında, bir vakitler, bir zaman, bir zamanlar, günlerden bir gün, vaktizamanında
varagele : belirsizlik
vardırma : iblâ
varlamak : kabul etmek
varlıklı : abdalın yağı çok olursa gah borusuna çal, barlı, bayça, bayçu, bayla, baylamış, gani, gönç, servet sahibi, tona, tonlu, varan, variyetli, varsıl, yüklü, zengin
varsayım : kanıtlanmadan, faraziye, hipotez
varsayma : farz, kabul
varsıyım : faraziye
varyemez : cimri, pinti
vasıflar : evsaf
vasıtalı : araçlı, dolaylı
vatandaş : yurttaş, sokaktaki adam
vatansız : haymatlos
vayvaycı : yaygaracı, mızmız
vazgeçme : nükul, recat, ric'at, ricat, sarfınazar, terk

Bazı V ile başlayan 8 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


vıcıklık :

TDK:
isim Vıcık olma durumu

vuruşkan :
TDK:
sıfat Dövüşken

V ile başlayan 8 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Asla Vazgeçme - Kampanya Boy - Yazar: Harlan Coben

V ile başlayan 8 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


İBRAHİM - 49: O gün, günahkârların zincire vurulmuş olduğunu görürsün.

Kelime Bulma Motoru