V ile başlayan 8 harfli kelimeler

Başında V harfi bulunan 8 harfli 95 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

8 Harfli Kelimeler

Vadetmek, Vagotoni, Vahşilik, Vakarsız, Vakfetme, Vakıflar, Vakitsiz, Vaklamak, Vaktinde, Vaktiyle, Vanadyum, Varagele, Vardırma, Varılmak, Variante, Varlamak, Varlıklı, Varsamak, Varsayım, Varsayma, Varsıyım, Varyemez, Vasıflar, Vasıfsız, Vasıtalı, Vasistas, Vatandaş, Vatansız, Vayvaycı, Vazetmek, Vazgeçen, Vazgeçme, Vazgelme, Vazifeli, Vehimler, Vehleten, Vehmetme, Vekiller, Vekillik, Velesbik, Velespit, Velfecri, Verdirme, Veresiye, Verevine, Vergiler, Vergisiz, Verilesi, Verilmek, Verilmiş, Verilsin, Verimcil, Verimkar, Verimsiz, Vermemek, Veronika, Versiyon, Vesikacı, Vesikalı, Vesselam, Vestiyer, Vezinsiz, Vezirler, Vezirlik, Veznedar, Vıcıklık, Vınlamak, Vırlamak, Vırvırcı, Vızlamak, Vibratör, Vibriyon, Vicdanen, Vicdanlı, Vidalama, Vidanjör, Vikipedi, Vikontes, Virajsız, Viranlık, Viroloji, Vitellüs, Viyolacı, Vokalist, Voleybol, Volkanik, Vukufsuz, Vurguncu, Vurgusuz, Vurulmak, Vurulmuş, Vurunmak, Vuruşkan, Vuruşmak, Vuzuhsuz

Bazı V ile başlayan 8 harfli kelimelerin eş anlamlıları


vakarsız : onursuz
vakitsiz : mevsimsiz, zamansız, duraklama
vaklamak : vakvaklamak
variante : değişki
varlamak : kabul etmek
varlıklı : abdalın yağı çok olursa gah borusuna çal, barlı, bayça, bayçu, bayla, baylamış, gani, gönç, servet sahibi, tona, tonlu, varan, variyetli, varsıl, yüklü, zengin
varsamak : var saymak
varsıyım : faraziye
vasıflar : evsaf
vatandaş : yurttaş, sokaktaki adam
vazetmek : koymak, konulmak
vehimler : evham
vehleten : birdenbire, ansızın
vekillik : naiplik, bakanlık, vekâlet
velesbik : bisiklet
velespit : bisiklet
velfecri : gözleri velfecri okumak
veresiye : özensiz, gönülsüz
verilmek : çıkmak, inhisar etmek
verilmiş : mevdu, vergili
verimsiz : yetersiz, akim, boş, boş lâf, çorak

Bazı V ile başlayan 8 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


vadetmek :

TDK:
1. -e Bir işi yerine getireceğine söz vermek
"Doğacaktır sana vadettiği günler Hakk ın / Kim bilir, belki yarın belki yarından da yakın" - M. A. Ersoy
2. nsz Davranışıyla, tutumuyla bir işi yapacağı duygusunu uyandırmak, umut vermek
"İlmin tatbikatında başarılar sağlayışı insanoğluna pek çok şey vadediyor." - M. Kaplan

vazifeli :
TDK:
1. sıfat Görevli
"İnfaza, vazifeli şahıslardan başka, kimse kabul edilemez." - N. F. Kısakürek
2. Ödevli

veznedar :
TDK:
isim Vezneci

V ile başlayan 8 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Sporcu Milletiz Vesselam - Yazar: Aziz Nesin

V ile başlayan 8 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


NUR - 33: Evlenme imkânını bulamayanlar ise, Allah, lütfu ile kendilerini varlıklı kılıncaya kadar iffetlerini korusunlar. Ellerinizin altında bulunanlardan (köleler ve câriyelerden) mükâtebe yapmak isteyenlerle, eğer kendilerinde bir hayır (kabiliyet ve güvenilirlik) görüyorsanız, hemen mükâtebe yapın. Allah'ın size vermiş olduğu malından siz de onlara verin. Dünya hayatının geçici menfaatlerini elde edeceksiniz diye, namuslu kalmak isteyen câriyelerinizi fuhşa zorlamayın. Kim onları zor altında bırakırsa, bilinmelidir ki zorlanmalarından sonra Allah (onlar için) çok bağışlayıcı ve merhametlidir.
MÜ'MİNUN - 33: Onun kavminden, kâfir olup ahirete ulaşmayı inkâr eden ve dünya hayatında kendilerine refah verdiğimiz varlıklı kişiler: «Bu, dediler, sadece sizin gibi bir insandır; sizin yediğinizden yer, sizin içtiğinizden içer. ».
SEBE - 34: Biz hangi ülkeye bir uyarıcı göndermişsek mutlaka oranın varlıklı ve şımarık kişileri: Biz, size gönderilmiş olan şeyi inkâr ediyoruz, demişlerdir.

Kelime Bulma Motoru