V ile başlayan 8 harfli kelimeler

Başında V harfi bulunan 8 harfli 95 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

8 Harfli Kelimeler

Vadetmek, Vagotoni, Vahşilik, Vakarsız, Vakfetme, Vakıflar, Vakitsiz, Vaklamak, Vaktinde, Vaktiyle, Vanadyum, Varagele, Vardırma, Varılmak, Variante, Varlamak, Varlıklı, Varsamak, Varsayım, Varsayma, Varsıyım, Varyemez, Vasıflar, Vasıfsız, Vasıtalı, Vasistas, Vatandaş, Vatansız, Vayvaycı, Vazetmek, Vazgeçen, Vazgeçme, Vazgelme, Vazifeli, Vehimler, Vehleten, Vehmetme, Vekiller, Vekillik, Velesbik, Velespit, Velfecri, Verdirme, Veresiye, Verevine, Vergiler, Vergisiz, Verilesi, Verilmek, Verilmiş, Verilsin, Verimcil, Verimkar, Verimsiz, Vermemek, Veronika, Versiyon, Vesikacı, Vesikalı, Vesselam, Vestiyer, Vezinsiz, Vezirler, Vezirlik, Veznedar, Vıcıklık, Vınlamak, Vırlamak, Vırvırcı, Vızlamak, Vibratör, Vibriyon, Vicdanen, Vicdanlı, Vidalama, Vidanjör, Vikipedi, Vikontes, Virajsız, Viranlık, Viroloji, Vitellüs, Viyolacı, Vokalist, Voleybol, Volkanik, Vukufsuz, Vurguncu, Vurgusuz, Vurulmak, Vurulmuş, Vurunmak, Vuruşkan, Vuruşmak, Vuzuhsuz

Bazı V ile başlayan 8 harfli kelimelerin eş anlamlıları


vahşîlik : yabanîlik, yabanıllık
vakıflar : evkaf
vakitsiz : mevsimsiz, zamansız, duraklama
varagele : belirsizlik
vardırma : iblâ
varlamak : kabul etmek
varlıklı : abdalın yağı çok olursa gah borusuna çal, barlı, bayça, bayçu, bayla, baylamış, gani, gönç, servet sahibi, tona, tonlu, varan, variyetli, varsıl, yüklü, zengin
varsamak : var saymak
varsıyım : faraziye
varyemez : cimri, pinti
vasıflar : evsaf
vatandaş : yurttaş, sokaktaki adam
vatansız : haymatlos
vazetmek : koymak, konulmak
vazgeçen : fâsih
vazgelme : vazgeçme
vazifeli : ödevli, görevli
vehimler : evham
vehleten : birdenbire, ansızın
vekillik : naiplik, bakanlık, vekâlet
velespit : bisiklet
velfecri : gözleri velfecri okumak
veresiye : özensiz, gönülsüz
verilesi : ita emri

Bazı V ile başlayan 8 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


vasistas :

TDK:
isim Pencere veya kapının üst yanında bulunan ve oda havasının değiştirilmesine yarayan, açılır kapanır bölüm
"Başucundaki vasistası açar, kapıyı da aralık bırakırdı cereyan yapsın diye." - A. Kulin

vezinsiz :
TDK:
1. sıfat, edebiyat Ölçüsü olmayan
"Vezinsiz şiir."
2. Tartısız

vikontes :
TDK:
isim Kadın vikont veya vikont karısı

V ile başlayan 8 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Veronika Ölmek İstiyor - Yazar: Paulo Coelho
Şafakta Verilmiş Sözüm Vardı - Yazar: Romain Gary
Verilmiş Sözdür - Yazar: A. Hicri İzgören
Aşka Verilmiş Muhtıra - Yazar: Yahya Akengin

V ile başlayan 8 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


EN'AM - 145: De ki: Bana vahyolunanda, leş veya akıtılmış kan yahut domuz eti -ki pisliğin kendisidir- ya da günah işlenerek Allah'tan başkası adına kesilmiş bir hayvandan başka, yiyecek kimseye haram kılınmış birşey bulamıyorum. Başkasına zarar vermemek ve sınırı aşmamak üzere kim (bunlardan) yemek zorunda kalırsa bilsin ki Rabbin bağışlayan ve esirgeyendir.
ALİ İMRAN - 176: (Resûlüm) İnkârda yarışanlar sana kaygı vermesin. Çünkü onlar, Allah'a hiçbir zarar veremezler. Allah onlara, ahiretten yana bir nasip vermemek istiyor. Onlar için çok büyük bir azap vardır.

Kelime Bulma Motoru