V ile başlayan 9 harfli kelimeler

Başında V harfi bulunan 9 harfli 83 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

9 Harfli Kelimeler

Vahametli, Vahşiyane, Vakfetmek, Vakıfname, Vakumlama, Valüasyon, Vandalizm, Vandallık, Vantrilok, Vantrolog, Varaklama, Varakpare, Vardavela, Vardırmak, Vardiyacı, Varidatçı, Variyetli, Varlamama, Varlığını, Varlıksal, Varlıksız, Varoluşçu, Varsaymak, Varsıllık, Varyasyon, Varyeteci, Vasektomi, Vasıtalar, Vasıtalık, Vasıtasız, Vazedilme, Vazgeçmek, Vazgeçmiş, Vazgeçtim, Vazgelmek, Vazıhamil, Vazifeler, Vazolunma, Vedalaşma, Vehmetmek, Vejetalin, Vekaleten, Vekilharç, Velinimet, Velveleci, Venüssaçı, Verdirmek, Verecekli, Vergileme, Veryansın, Vesikalar, Vesikalık, Vesikasız, Vesveseli, Veteriner, Vıcıklama, Vıcırdama, Vırıldama, Vızıldama, Vibrasyon, Vicdansız, Vidalamak, Vidalanma, Videobant, Videoteyp, Vietnamlı, Vikihaber, Viraneler, Viranelik, Visamiral, Viskonsül, Viskozite, Vitaminli, Viyaklama, Vokabüler, Voltamper, Voltmetre, Vurdurmak, Vurgunluk, Vuruşması, Vücuduyla, Vücutları, Vülgarize

Bazı V ile başlayan 9 harfli kelimelerin eş anlamlıları


vahşiyane : vahşîce
vakfetmek : adamak
vakıfname : vakfiye
valüasyon : değerleme
vandalizm : vandallık
vandallık : vandalizm
vantrilok : karnından konuşan, vantrolog
vantrolog : vantrilok
varakpare : mektup, name
vardavela : ağaç
vardırmak : götürmek
variyetli : varlıklı, zengin
varlamama : inkâr
varlıksal : ontik
varlıksız : malı, mülkü, çıgay, çulsuz, donsuz
varoluşçu : egzistansiyalist
varsaymak : bilmek, farz etmek, kabul etmek, saymak, tutmak, var saymak
vasıtasız : araçsız, doğrudan, dolaysız, bilâvasıta
vazgeçmek : abandone, caymak, çekilmek, dinmek, el çekmek, farımak, fariğ olmak, fariğolmak, fedakârlık etmek, geçmek, korkmak, nükul etmek, pas geçmek, sarfınazar etmek, terk etmek, vaz geçmek, vazgelmek

Bazı V ile başlayan 9 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


vakfetmek :

TDK:
1. -i, -e Mal ve mülkünü satılmamak şartıyla bir hayır kurumuna veya işine bağışlamak
2. Adamak, bir şeyin bütününü bir işe vermek
"Ben bütün ömrümü yuvamıza vakfedeyim de sen burada beni yalnız bırakıp çekil, öyle mi?" - A. Ş. Hisar

varlıksız :
TDK:
sıfat Yoksul

vokabüler :
TDK:
1. isim, dil bilgisi Söz varlığı
2. Küçük sözlük

Kelime Bulma Motoru