VAR ile başlayan kelimeler

Başında VAR harfleri bulunan 87 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Varlığınıkorumak

15 Harfli Kelimeler

Varılmasızamana

12 Harfli Kelimeler

Varoluşçuluk, Varsıllaşmak, Varyetecilik

11 Harfli Kelimeler

Varaklanmak, Varaklanmış, Varlıklılık, Varsayımlar, Varsayımsal, Varsılerkçi, Varsıllaşma

10 Harfli Kelimeler

Varaklamak, Varaklanma, Vardakosta, Varışlılık, Varlamamak, Varlığında, Varsayımlı, Varsılerki

9 Harfli Kelimeler

Varaklama, Varakpare, Vardavela, Vardırmak, Vardiyacı, Varidatçı, Variyetli, Varlamama, Varlığını, Varlıksal, Varlıksız, Varoluşçu, Varsaymak, Varsıllık, Varyasyon, Varyeteci

8 Harfli Kelimeler

Varagele, Vardırma, Varılmak, Variante, Varlamak, Varlıklı, Varsamak, Varsayım, Varsayma, Varsıyım, Varyemez

7 Harfli Kelimeler

Varakçı, Varaklı, Vardacı, Vardela, Vardiya, Vareste, Vargısı, Varılma, Varışlı, Varidat, Variola, Variyet, Varlama, Varlığı, Varolan, Varoluş, Varsağı, Varsanı, Varyant, Varyete

6 Harfli Kelimeler

Varaka, Vargel, Varide, Varlıg, Varlık, Varmak, Varsıl, Varyos

5 Harfli Kelimeler

Varak, Varan, Varda, Vargı, Varım, Varış, Varil, Varit, Varlı, Varoş, Varta

3 Harfli Kelimeler

Var

Bazı VAR ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


varagele : belirsizlik
varaklanmış : varaklı
varaklı : varaklanmış
varakpare : mektup, name
varan : varlıklı, zengin, eren, vasıl
varda : savul, destur!
vardavela : ağaç
vardırma : iblâ
vardırmak : götürmek
vardiya : posta
vargı : sonuç, mal, mülk
varılmasızamana : erişmek
varış : anlayış, irfan, finiş, menzil, muvasala
varışlı : zeki, arif
variante : değişki
varidat : gelirler, gelir
variola : çiçek
variyet : varlık, zenginlik
variyetli : varlıklı, zengin
varlamama : inkâr
varlıg : mevcudiyet, varlık, servet, zenginlik, bütünlük, evren, kainat
varlığınıkorumak : dayanmak
varlıklı : abdalın yağı çok olursa gah borusuna çal, barlı, bayça, bayçu, bayla, baylamış, gani

Bazı VAR ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


varaklanma :

TDK:
isim Varaklanmak durumu

vardırmak :
TDK:
-i, -e Varmasına yol açmak, götürmek
"Hasan la ilgilerini evlenme kertesine vardırmak için canla başla çalışan Mesture Hanım..." - H. E. Adıvar

vardiya :
TDK:
1. isim Posta
"Fabrikaların akşam vardiyaları dağıldıktan sonra işçiler fabrika kapılarında tek sıra oldular." - L. Tekin
2. denizcilik Gemilerde beklenen nöbet
3. denizcilik Gemide nöbet yeri

VAR ile başlayan İlçe isimleri

Varto (Muş)

VAR ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


EN'AM - 102: İşte Rabbiniz Allah O'dur. O'ndan başka tanrı yoktur. O, her şeyin yaratıcısıdır. Öyle ise O'na kulluk edin, O her şeye vekildir (güvenilip dayanılacak tek varlık O'dur).  .
LOKMAN - 20: Allah'ın, göklerde ve yerdeki (nice varlık ve imkânları) sizin emrinize verdiğini, nimetlerini açık ve gizli olarak size bolca ihsan ettiğini görmediniz mi? Yine de, insanlar içinde, -bilgisi, rehberi ve aydınlatıcı bir kitabı yokken- Allah hakkında tartışan kimseler vardır.
NEBE - 39: İşte o, kesin olarak gelecek gündür. O halde dileyen Rabbine varan bir yol tutsun.

Kelime Bulma Motoru