VAR ile başlayan kelimeler

Başında VAR harfleri bulunan 87 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Varlığınıkorumak

15 Harfli Kelimeler

Varılmasızamana

12 Harfli Kelimeler

Varoluşçuluk, Varsıllaşmak, Varyetecilik

11 Harfli Kelimeler

Varaklanmak, Varaklanmış, Varlıklılık, Varsayımlar, Varsayımsal, Varsılerkçi, Varsıllaşma

10 Harfli Kelimeler

Varaklamak, Varaklanma, Vardakosta, Varışlılık, Varlamamak, Varlığında, Varsayımlı, Varsılerki

9 Harfli Kelimeler

Varaklama, Varakpare, Vardavela, Vardırmak, Vardiyacı, Varidatçı, Variyetli, Varlamama, Varlığını, Varlıksal, Varlıksız, Varoluşçu, Varsaymak, Varsıllık, Varyasyon, Varyeteci

8 Harfli Kelimeler

Varagele, Vardırma, Varılmak, Variante, Varlamak, Varlıklı, Varsamak, Varsayım, Varsayma, Varsıyım, Varyemez

7 Harfli Kelimeler

Varakçı, Varaklı, Vardacı, Vardela, Vardiya, Vareste, Vargısı, Varılma, Varışlı, Varidat, Variola, Variyet, Varlama, Varlığı, Varolan, Varoluş, Varsağı, Varsanı, Varyant, Varyete

6 Harfli Kelimeler

Varaka, Vargel, Varide, Varlıg, Varlık, Varmak, Varsıl, Varyos

5 Harfli Kelimeler

Varak, Varan, Varda, Vargı, Varım, Varış, Varil, Varit, Varlı, Varoş, Varta

3 Harfli Kelimeler

Var

Bazı VAR ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


var : mevcut
varak : yaprak, altın, menzil
varaka : kâğıt
varaklı : varaklanmış
varan : varlıklı, zengin, eren, vasıl
varda : savul, destur!
vardavela : ağaç
vardırmak : götürmek
vardiya : posta
vareste : kurtulmuş
vargı : sonuç, mal, mülk
varılmasızamana : erişmek
varım : servet, mal, mülk, barım
varış : anlayış, irfan, finiş, menzil, muvasala
varışlılık : irfan
variola : çiçek
variyet : varlık, zenginlik
variyetli : varlıklı, zengin
varlama : kabul
varlamamak : inkâr etmek
varlıg : mevcudiyet, varlık, servet, zenginlik, bütünlük, evren, kainat
varlığını : kibar düşkünü
varlık : mevcudiyet, para, mal, mülk, zenginlik

Bazı VAR ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


varakçı :

TDK:
isim Varakla süs yapan zanaatkâr

vardiyacı :
TDK:
isim Vardiya ile çalışan kimse

varidat :
TDK:
isim Gelirler
"Bayraktar Çiftliğinden ayda beş bin lira geçiyor eline. Han hamam varidatı ayrı." - A. İlhan

VAR ile başlayan İlçe isimleri

Varto (Muş)

VAR ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


EN'AM - 102: İşte Rabbiniz Allah O'dur. O'ndan başka tanrı yoktur. O, her şeyin yaratıcısıdır. Öyle ise O'na kulluk edin, O her şeye vekildir (güvenilip dayanılacak tek varlık O'dur).  .
LOKMAN - 20: Allah'ın, göklerde ve yerdeki (nice varlık ve imkânları) sizin emrinize verdiğini, nimetlerini açık ve gizli olarak size bolca ihsan ettiğini görmediniz mi? Yine de, insanlar içinde, -bilgisi, rehberi ve aydınlatıcı bir kitabı yokken- Allah hakkında tartışan kimseler vardır.
NEBE - 39: İşte o, kesin olarak gelecek gündür. O halde dileyen Rabbine varan bir yol tutsun.

Kelime Bulma Motoru