YÖN ile başlayan kelimeler

Başında YÖN harfleri bulunan 75 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Yöneticisizlik

13 Harfli Kelimeler

Yönetilebilir

12 Harfli Kelimeler

Yönlendirmek, Yöntemsizlik

11 Harfli Kelimeler

Yöneltilmek, Yöneltilmiş, Yöneticilik, Yönetmenlik, Yönlendirme, Yöntemlilik

10 Harfli Kelimeler

Yöneltilme, Yöneticisi, Yönetilmek, Yönetimden, Yönetimsel, Yönetimsiz, Yönetkisel, Yönetmelik, Yönetmenin, Yöntemince, Yöntemiyle

9 Harfli Kelimeler

Yöndeşlik, Yönelerek, Yönelmeli, Yöneltmek, Yönetilme, Yönetkici, Yöntemsiz

8 Harfli Kelimeler

Yönelmek, Yönelmiş, Yönelteç, Yönelten, Yöneltim, Yöneltme, Yönetici, Yönetmek, Yönetmen, Yönetsel, Yöneylem, Yönlenme, Yönsemek, Yönsemez, Yöntemli, Yönünden

7 Harfli Kelimeler

Yönelik, Yönelim, Yöneliş, Yönelme, Yönelti, Yönerge, Yöneten, Yönetim, Yönetiş, Yönetki, Yönetme, Yöngörü, Yönleme, Yönseme, Yöntemi

6 Harfli Kelimeler

Yönbul, Yöndem, Yönden, Yöndeş, Yöneti, Yönlem, Yönler, Yönser, Yönsüz, Yöntem, Yönten

5 Harfli Kelimeler

Yönet, Yöney, Yönlü

4 Harfli Kelimeler

Yönü

3 Harfli Kelimeler

Yön

Bazı YÖN ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


yönbul : oryantiring
yöndem : usul, tarz, teamül
yönden : bakımından
yöndeşlik : parti
yönelerek : müteveccih
yönelmiş : dönük, müteveccih
yönelteç : direksiyon, gidon
yönelti : istikamet
yöneltilmek : dönmek
yöneltme : tevcih, atıf
yönerge : talimat, direktif, bellenti
yöneten : idareci, meteorolog, muhasip, müdür, son adam
yöneticilik : idarecilik
yöneticisi : başsız
yönetilebilir : güdümlü
yönetimden : rektör
yönetimsiz : başıboş
yönetkisel : siyasal, politik
yönetme : icra, idare, merkezî ülke, merkezî yönetim, rejim, şef garson, tedvir
yönetmek : yasalara, yapımını, çekip çevirmek, çevirmek, döndürmek, idare etmek, kullanmak, kumanda etmek, tedvir etmek
yönetmelik : talimatname
yönetmen : müdür, direktör, rejisör

Bazı YÖN ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


yöntemsizlik :

TDK:
isim Yöntemsiz olma durumu, düzensizlik, uygunsuzluk, metotsuzluk

YÖN ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Star Wars - Bane İkili Yönetim - Yazar: Drew Karpyshyn
Liderlik Yönetim Yöneticilik - Yazar: Aybars Öztuna
Kestik Diyor Yönetmen - Yazar: İkbal Bayrak
Sokrates'ten Aşık Veysel'e - İnsan, Toplum ve Yönetim Üstüne Denemeler - Yazar: Kolektif

YÖN ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


MÜ'MİN - 21: Onlar, yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki, kendilerinden öncekilerin âkıbetinin nasıl olduğunu görsünler! Onlar, kuvvet ve yeryüzündeki eserleri yönünden bunlardan daha da üstündüler. Böyleyken Allah onları günahları yüzünden yakaladı. Onları Allah'ın gazabından koruyan da olmadı.
BAKARA - 247: Peygamberleri onlara: Bilin ki Allah, Tâlût'u size hükümdar olarak gönderdi, dedi. Bunun üzerine: Biz, hükümdarlığa daha lâyık olduğumuz halde, kendisine servet ve zenginlik yönünden geniş imkânlar verilmemişken o bize nasıl hükümdar olur? dediler. «Allah sizin üzerinize onu seçti, ilimde ve bedende ona üstünlük verdi. Allah mülkünü dilediğine verir. Allah her şeyi ihata eden ve her şeyi bilendir» dedi.

Kelime Bulma Motoru