YÖN ile başlayan kelimeler

Başında YÖN harfleri bulunan 75 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Yöneticisizlik

13 Harfli Kelimeler

Yönetilebilir

12 Harfli Kelimeler

Yönlendirmek, Yöntemsizlik

11 Harfli Kelimeler

Yöneltilmek, Yöneltilmiş, Yöneticilik, Yönetmenlik, Yönlendirme, Yöntemlilik

10 Harfli Kelimeler

Yöneltilme, Yöneticisi, Yönetilmek, Yönetimden, Yönetimsel, Yönetimsiz, Yönetkisel, Yönetmelik, Yönetmenin, Yöntemince, Yöntemiyle

9 Harfli Kelimeler

Yöndeşlik, Yönelerek, Yönelmeli, Yöneltmek, Yönetilme, Yönetkici, Yöntemsiz

8 Harfli Kelimeler

Yönelmek, Yönelmiş, Yönelteç, Yönelten, Yöneltim, Yöneltme, Yönetici, Yönetmek, Yönetmen, Yönetsel, Yöneylem, Yönlenme, Yönsemek, Yönsemez, Yöntemli, Yönünden

7 Harfli Kelimeler

Yönelik, Yönelim, Yöneliş, Yönelme, Yönelti, Yönerge, Yöneten, Yönetim, Yönetiş, Yönetki, Yönetme, Yöngörü, Yönleme, Yönseme, Yöntemi

6 Harfli Kelimeler

Yönbul, Yöndem, Yönden, Yöndeş, Yöneti, Yönlem, Yönler, Yönser, Yönsüz, Yöntem, Yönten

5 Harfli Kelimeler

Yönet, Yöney, Yönlü

4 Harfli Kelimeler

Yönü

3 Harfli Kelimeler

Yön

Bazı YÖN ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


yön : taraf, veçhe, cihet, istikamet, tutulacak, açı, bulung, cephe, doğrultu, husus, su, yan
yönbul : oryantiring
yöndem : usul, tarz, teamül
yöndeşlik : parti
yönelerek : müteveccih
yönelik : müteveccih, ait, özgü
yönelim : bireyin, ışık, ısı, doğrulum, tropizm, akım, güne doğrulum
yönelmek : bükülmek, doğrulmak, dönmek, gelmek, teveccüh etmek, tutmak, yüz tutmak
yönelteç : direksiyon, gidon
yöneltilmek : dönmek
yöneltilmiş : matuf
yöneltmek : çevirmek, atfetmek, doğrultmak, istikamet vermek, tevcih etmek, vermek
yönerge : talimat, direktif, bellenti
yöneten : idareci, meteorolog

Bazı YÖN ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


yönelmek :

TDK:
1. -e Belli bir yön tutmak, yüzünü belli bir yöne doğru çevirmek, teveccüh etmek, yönlenmek
"Aslına yönelerek meseleyi kavramaya çalıştığımızda insan ve teknoloji arasındaki ilişki son çağların bir olayı değildir." - İ. Özel
2. Amaç olarak benimsemek, yönlenmek
"Şiire veda etti ve sanatın başka bir bölümüne yöneldi, hikâye ve romana." - Y. Z. Ortaç
3. Hedef almak
"Suçlamalar bana yöneldi."

yöneltilmek :
TDK:
nsz Yöneltme işi yapılmak

yöneticilik :
TDK:
1. isim Yönetici olma durumu, idarecilik
2. Yöneticinin görevi, idarecilik

YÖN ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Şiir Çözümleme Yöntemi - Yazar: Nurullah Çetin
Star Wars - Bane İkili Yönetim - Yazar: Drew Karpyshyn
Liderlik Yönetim Yöneticilik - Yazar: Aybars Öztuna
Sokrates'ten Aşık Veysel'e - İnsan, Toplum ve Yönetim Üstüne Denemeler - Yazar: Kolektif

Kelime Bulma Motoru