Y ile başlayan 12 harfli kelimeler

Başında Y harfi bulunan 12 harfli 105 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Yabancılamak, Yabancılaşma, Yabanıllaşma, Yabanileşmek, Yabanmersini, Yabanpancarı, Yadgerekirci, Yağlıgüreşte, Yağmurkuşağı, Yağmurlayıcı, Yakamozlanma, Yakınımsılık, Yakışıklılık, Yakıştırmaca, Yaklaştırmak, Yalanbiçimli, Yalçınlaşmak, Yaldızlanmak, Yaldızlanmış, Yaldızlatmak, Yalnızlaşmak, Yalpalayarak, Yaltaklanmak, Yangınlaşmak, Yankesicilik, Yanlışçalmak, Yantutmazlık, Yapılacağını, Yapıntıcılık, Yapısalcılık, Yapısallaşma, Yapıştırılma, Yaprakkurusu, Yapraklanmak, Yaradancılık, Yaradılıştan, Yaramazlaşma, Yararlanarak, Yararlanılma, Yararlıolmak, Yaratılıştan, Yardımlaşmak, Yarışımcılık, Yasaklayarak, Yasalaştırma, Yaşayabilmek, Yaşlandırmak, Yaşmaklanmak, Yatkınlaşmak, Yavaşlatılma, Yaygaracılık, Yaygınlaşmak, Yayılgıölçer, Yayılımcılık, Yayılmacılık, Yayındüzenci, Yaylandırmak, Yayvanlaşmak, Yehleplenmek, Yelpazelemek, Yelpazelenme, Yenidendoğuş, Yenileştirme, Yeniyetmelik, Yerbölümleme, Yerleştirmek, Yeşilçekirge, Yeşilimtırak, Yeteneklilik, Yetiştirilme, Yetkinleşmek, Yılanyastığı, Yıldızlaşmak, Yılgınlaşmak, Yıprandırmak, Yırtılmışlık, Yineligözler, Yoğurtçiçeği, Yoksullaşmak, Yorgunluktan, Yozlaştırmak, Yönlendirmek, Yöntemsizlik, Yöreselleşme, Yörüngeçleri, Yugoslavyalı, Yumruklanmak, Yumruklaşmak, Yumurtacılık, Yumurtlatmak, Yumuşatılmak, Yumuşatmalık, Yunanistanlı, Yurtseverlik, Yuvarlanarak, Yuvarlanması, Yüklenicilik, Yükseklikler, Yükseltgemek, Yükseltilmek, Yürekliliğin, Yüreklilikle, Yürütülmemek, Yüzleştirmek, Yüzsüzleşmek

Bazı Y ile başlayan 12 harfli kelimelerin eş anlamlıları


yabanîleşmek : yabanıllaşmak, vahşîleşmek
yabanpancarı : pazı
yağlıgüreşte : başa güreşmek
yağmurkuşağı : gökkuşağı
yakınımsılık : quasi-proximity
yaklaştırmak : tutmak, yakınlaştırmak, yapıştırmak
yalanbiçimli : yabancı, kâzib-üş-şekl
yaldızlanmış : müzehhep
yalpalayarak : yıkıla yıkıla
yaltaklanmak : el etek öpmek, etek öpmek, kuyruk sallamak, tabasbus etmek, temeluk, yaltaklık etmek
yankesicilik : hırsızlık, cepçilik, kaldırımcılık, tırnakçılık
yapılacağını : gitti
yardımlaşmak : elleşmek, kubaşmak
yarışımcılık : atletizm
yasaklayarak : zecren
yasalaştırma : kanunlaştırma
yaygınlaşmak : yayılmak
yayılmacılık : emperyalizm
yehleplenmek : dalgalanmak
yerbölümleme : parselleme
yerleştirmek : atmak, döşemek, oturtmak, sandıklamak, tamponlamak, temellendirmek
yeşilimtırak : yeşilimsi
yetkinleşmek : tekemmül etmek
yıprandırmak : canını çıkarmak
yineligözler : stroboskop
yoksullaşmak : fakirleşmek, fakir düşmek, kurulaşmak, sıfırı tüketmek
yozlaştırmak : soysuzlaştırmak, dejenere etmek
yumruklaşmak : yumruk yumruğa gelmek

Bazı Y ile başlayan 12 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


yabancılaşma :

TDK:
1. isim Yabancılaşmak işi
"İnsanın o şehre yabancılaşması, kendisinin bellek daralmasından kaynaklanmaz." - A. Boysan
2. toplum bilimi Belli tarihsel şartlarda insan ve toplum etkinlikleri ürünlerinin, bu etkinliklerden bağımsız ve bunlara egemen olan ögelerin değişik biçimde kavranması

yapıştırılma :
TDK:
isim Yapıştırılmak işi

yayılmacılık :
TDK:
isim Emperyalizm

Kelime Bulma Motoru