Y ile başlayan 12 harfli kelimeler

Başında Y harfi bulunan 12 harfli 105 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Yabancılamak, Yabancılaşma, Yabanıllaşma, Yabanileşmek, Yabanmersini, Yabanpancarı, Yadgerekirci, Yağlıgüreşte, Yağmurkuşağı, Yağmurlayıcı, Yakamozlanma, Yakınımsılık, Yakışıklılık, Yakıştırmaca, Yaklaştırmak, Yalanbiçimli, Yalçınlaşmak, Yaldızlanmak, Yaldızlanmış, Yaldızlatmak, Yalnızlaşmak, Yalpalayarak, Yaltaklanmak, Yangınlaşmak, Yankesicilik, Yanlışçalmak, Yantutmazlık, Yapılacağını, Yapıntıcılık, Yapısalcılık, Yapısallaşma, Yapıştırılma, Yaprakkurusu, Yapraklanmak, Yaradancılık, Yaradılıştan, Yaramazlaşma, Yararlanarak, Yararlanılma, Yararlıolmak, Yaratılıştan, Yardımlaşmak, Yarışımcılık, Yasaklayarak, Yasalaştırma, Yaşayabilmek, Yaşlandırmak, Yaşmaklanmak, Yatkınlaşmak, Yavaşlatılma, Yaygaracılık, Yaygınlaşmak, Yayılgıölçer, Yayılımcılık, Yayılmacılık, Yayındüzenci, Yaylandırmak, Yayvanlaşmak, Yehleplenmek, Yelpazelemek, Yelpazelenme, Yenidendoğuş, Yenileştirme, Yeniyetmelik, Yerbölümleme, Yerleştirmek, Yeşilçekirge, Yeşilimtırak, Yeteneklilik, Yetiştirilme, Yetkinleşmek, Yılanyastığı, Yıldızlaşmak, Yılgınlaşmak, Yıprandırmak, Yırtılmışlık, Yineligözler, Yoğurtçiçeği, Yoksullaşmak, Yorgunluktan, Yozlaştırmak, Yönlendirmek, Yöntemsizlik, Yöreselleşme, Yörüngeçleri, Yugoslavyalı, Yumruklanmak, Yumruklaşmak, Yumurtacılık, Yumurtlatmak, Yumuşatılmak, Yumuşatmalık, Yunanistanlı, Yurtseverlik, Yuvarlanarak, Yuvarlanması, Yüklenicilik, Yükseklikler, Yükseltgemek, Yükseltilmek, Yürekliliğin, Yüreklilikle, Yürütülmemek, Yüzleştirmek, Yüzsüzleşmek

Bazı Y ile başlayan 12 harfli kelimelerin eş anlamlıları


yabanıllaşma : yabanîleşme
yabanpancarı : pazı
yağlıgüreşte : başa güreşmek
yalanbiçimli : yabancı, kâzib-üş-şekl
yalnızlaşmak : tenhalaşmak
yankesicilik : hırsızlık, cepçilik, kaldırımcılık, tırnakçılık
yapılacağını : gitti
yaradılıştan : doğuştan, fıtraten, allah'tan, fıtrî, hilkaten, kudretten, tab'an
yaratılıştan : muntabi
yardımlaşmak : elleşmek, kubaşmak
yarışımcılık : atletizm
yasalaştırma : kanunlaştırma
yaşayabilmek : emek olmadan yemek olmaz
yayılımcılık : emperyalizm, ekspansiyonizm
yehleplenmek : dalgalanmak
yenidendoğuş : rönesans
yeniyetmelik : gençlik
yetkinleşmek : tekemmül etmek
yılanyastığı : yılanyastığıgillerden
yineligözler : stroboskop
yoksullaşmak : fakirleşmek, fakir düşmek, kurulaşmak, sıfırı tüketmek
yönlendirmek : tutum, kanalize etmek
yöntemsizlik : düzensizlik, uygunsuzluk, metotsuzluk, usulsüzlük
yumruklaşmak : yumruk yumruğa gelmek
yunanistanlı : yunan
yurtseverlik : vatanperverlik
yuvarlanarak : yuvarlana yuvarlana
yüklenicilik : üstencilik
yükseltgemek : oksitlemek
yürekliliğin : at yiğidin yoldaşıdır
yüreklilikle : korkmadan

Bazı Y ile başlayan 12 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


yalnızlaşmak :

TDK:
nsz Yalnız duruma gelmek, tenhalaşmak
"Armut ağaçlarının seyrekliğinde kurulu çadırlar, ay ışığında yalnızlaşıyordu." - M. N. Sepetçioğlu

Yaradancılık :
TDK:
özel, isim, felsefe Tanrı ya inanmakla birlikte, belli bir dinin dogmalarını ve ilkelerini benimsemeyen, Tanrı nın evreni yarattıktan sonra onu, kendi yasasına göre işlemek üzere kendi başına bıraktığını öne süren öğreti

yaylandırmak :
TDK:
1. -i Yaylar aracılığıyla hareketliliğini sağlamak
2. Altında yay varmış gibi esnetmek

Kelime Bulma Motoru