Y ile biten 5 harfli kelimeler

Sonunda Y harfi bulunan 5 harfli 82 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

5 Harfli Kelimeler

Akbay, Albay, Alpay, Arkuy, Aygay, Azboy, Azvay, Bagay, Bakay, Bakuy, Behey, Birey, Bitey, Boşay, Buday, Bugay, Cokey, Çıgay, Çıray, Çiray, Çogay, Dalay, Deney, Detay, Dikey, Direy, Dizey, Dolay, Düşey, Düzey, Elgay, Gaşiy, Geray, Gerey, Giray, Güney, Güvey, Güzey, Halay, Hanay, Hokey, İlbay, Jokey, Kalay, Karay, Kıray, Kobay, Kolay, Kopoy, Koray, Kutay, Kuzay, Kuzey, Küney, Nanay, Nefiy, Nehiy, Nogay, Olcay, Ortay, Rugby, Saray, Sprey, Subay, Takay, Talay, Taluy, Togay, Tugay, Tulay, Tumay, Vahiy, Yabay, Yahey, Yaluy, Yanay, Yapay, Yaray, Yatay, Yerey, Yöney, Yüzey

Bazı Y ile biten 5 harfli kelimelerin eş anlamlıları


akbay : dürüst, zengin
albay : miralay
aygay : nara, bağırtı
azboy : heyecan
azvay : sarısabır
bagay : afacan, yaramaz
bakay : haşarı
bakuy : ulu, tecrübeli
birey : fert, kişi, duygusal, can
boşay : vakum
buday : buğday
bugay : afacan, buğu, ceylan
cokey : jokey
çıgay : fakir, varlıksız, kurt
çıray : yüz, eda, çehre
dalay : deniz
dikey : amudî
dizey : matris, eklenik
gaşiy : esrime, bayılma
geray : uygun, münasip, layık
gerey : tensör
güney : cenup, lodos, cenubî, ana yön, küney, lodosluk
hanay : sofa, hol, avlu
jokey : cokey
kalay : 7, sövme

Bazı Y ile biten 5 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


hanay :

TDK:
1. isim İki ve daha çok katlı ev
2. Sofa, hol
3. Avlu

vahiy :
TDK:
1. isim, din b. (***) Bir buyruk veya düşüncenin Tanrı tarafından peygamberlere bildirilmesi
"Aklın kavrayamadığı hakikatlere, tasavvuf ve vahiy yolu ile erişilebilir." - C. Meriç
2. Bu biçimde bildirilen buyruk

yahey :
TDK:
ünlem Sevinç ve coşma anlatan bir söz

Y ile biten 5 harfli İlçe isimleri

Güney (Denizli)
Daday (Kastamonu)

Y ile biten 5 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Aşık Olmak İşin Kolay Yanı Ya Sonrası? - Yazar: Andy Jones
Kolay Görünen Zor Şiir - Yazar: Coşkun Karabulut
Dokun Bana O Kadar Kolay Ki - Maulin Rouge'dan Mona Lisa'ya - Yazar: Erkan Yukarıoğlu
Gelenekle Deney - Yazar: Erhan Altan
Kolay Para - Yazar: Jens Lapidus
Yıldız Olmak Kolay mı? - Yazar: Nahid Sırrı Örik
Hayat Ne Zaman Kolay Oldu Ki - Yazar: Altay Ayhan
Kolay Gelsin - Yazar: Rita Ender

Kelime Bulma Motoru