Y ile biten 5 harfli kelimeler

Sonunda Y harfi bulunan 5 harfli 82 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

5 Harfli Kelimeler

Akbay, Albay, Alpay, Arkuy, Aygay, Azboy, Azvay, Bagay, Bakay, Bakuy, Behey, Birey, Bitey, Boşay, Buday, Bugay, Cokey, Çıgay, Çıray, Çiray, Çogay, Dalay, Deney, Detay, Dikey, Direy, Dizey, Dolay, Düşey, Düzey, Elgay, Gaşiy, Geray, Gerey, Giray, Güney, Güvey, Güzey, Halay, Hanay, Hokey, İlbay, Jokey, Kalay, Karay, Kıray, Kobay, Kolay, Kopoy, Koray, Kutay, Kuzay, Kuzey, Küney, Nanay, Nefiy, Nehiy, Nogay, Olcay, Ortay, Rugby, Saray, Sprey, Subay, Takay, Talay, Taluy, Togay, Tugay, Tulay, Tumay, Vahiy, Yabay, Yahey, Yaluy, Yanay, Yapay, Yaray, Yatay, Yerey, Yöney, Yüzey

Bazı Y ile biten 5 harfli kelimelerin eş anlamlıları


azboy : heyecan
bagay : afacan, yaramaz
bakay : haşarı
behey : azarlama
birey : fert, kişi, duygusal, can
bitey : flora, bitki örtüsü
boşay : vakum
bugay : afacan, buğu, ceylan
cokey : jokey
çıray : yüz, eda, çehre
dalay : deniz
detay : ayrıntı
dikey : amudî
direy : fauna
dizey : matris, eklenik
dolay : çevre, havali, etraf, banliyö, civar, dolayı, ufuk
düşey : şakulî
elgay : yurtsever
gaşiy : esrime, bayılma
gerey : tensör
güvey : damat
hanay : sofa, hol, avlu
jokey : cokey
kalay : 7, sövme, küfür, sn
karay : karaim
kıray : asi, genç, delikanlı

Bazı Y ile biten 5 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


behey :

TDK:
ünlem Çıkışma bildirmek için kullanılan bir söz
"Behey Allah tan korkmaz!" - H. R. Gürpınar

hokey :
TDK:
isim Bir ucu kıvrık sopalarla çayır veya buz üzerinde iki takım arasında oynanılan top oyunu

tugay :
TDK:
isim, askerlik Alayla tümen arasındaki askerî birlik

Y ile biten 5 harfli İlçe isimleri

Güney (Denizli)
Daday (Kastamonu)

Y ile biten 5 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Alpay Kabacalı Kitabı - Yazar: Sabri Kuşkonmaz

Y ile biten 5 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


MÜRSELAT - 32: O, saray gibi kocaman kıvılcım saçar.

Kelime Bulma Motoru