YAL ile başlayan kelimeler

Başında YAL harfleri bulunan 139 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Yalınlaştırmak

12 Harfli Kelimeler

Yalanbiçimli, Yalçınlaşmak, Yaldızlanmak, Yaldızlanmış, Yaldızlatmak, Yalnızlaşmak, Yalpalayarak, Yaltaklanmak

11 Harfli Kelimeler

Yalancıktan, Yalanlanmak, Yalazlanmak, Yalçınlaşma, Yaldızcılık, Yaldızlamak, Yaldızlanma, Yaldızlatma, Yalıçapkını, Yalınlaşmak, Yalıtkanlık, Yalnızcılık, Yalnızlaşma, Yalpalanmak, Yalpalatmak, Yalpırdamak, Yaltakçılık, Yaltaklanan, Yaltaklanış, Yaltaklanma, Yalvarılmak

10 Harfli Kelimeler

Yalancılık, Yalanlamak, Yalanlanma, Yalazlamak, Yalazlanma, Yaldızlama, Yalınlaşma, Yalıtılmak, Yalıtılmış, Yalpalamak, Yalpalanma, Yalpalatma, Yalvarılma, Yalvarırım, Yalvartmak

9 Harfli Kelimeler

Yalabımak, Yalanarak, Yalanlama, Yalazlama, Yaldırmaç, Yalıtılma, Yalnızlık, Yalpaklık, Yalpalama, Yaltaklık, Yalvaçlık, Yalvarmak, Yalvartma

8 Harfli Kelimeler

Yalabıma, Yalandan, Yalanını, Yalanlar, Yalanmak, Yalansız, Yalapşap, Yalatmak, Yalayıcı, Yaldırak, Yaldıran, Yaldırım, Yaldızcı, Yaldızlı, Yalıksuz, Yalımsal, Yalıncak, Yalınçak, Yalıngaç, Yalıngöz, Yalınkat, Yalınlık, Yalıtıcı, Yalıtkan, Yalıtmak, Yalnızca, Yalnızcı, Yaltakçı, Yalunmuş, Yalvarış, Yalvarma

7 Harfli Kelimeler

Yalabık, Yalabır, Yalabuk, Yalamak, Yalamuk, Yalancı, Yalanış, Yalanma, Yalatma, Yalavaç, Yalayan, Yalayış, Yalelli, Yalınca, Yalıtım, Yalıtma, Yalpılı, Yalvarı

6 Harfli Kelimeler

Yalaka, Yalama, Yalanı, Yalaza, Yalçın, Yaldır, Yaldız, Yalgın, Yalınç, Yallah, Yalman, Yalnış, Yalnız, Yalpak, Yalpık, Yaltak, Yaltuk, Yalvaç

5 Harfli Kelimeler

Yalak, Yalan, Yalap, Yalav, Yalaz, Yalım, Yalın, Yalız, Yalma, Yalpa, Yalpı, Yaluy

4 Harfli Kelimeler

Yalı

3 Harfli Kelimeler

Yal

Bazı YAL ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


yalabuk : parlak, parlayan
yalaka : dalkavuk, arsız, sırnaşık, yardakçı
yalamak : sıyırarak
yalamuk : soymuk
yalanarak : yalana yalana
yalanbiçimli : yabancı, kâzib-üş-şekl
yalanı : hilesi, hurdası yok, madara olmak
yalanını : madara etmek
yalanlamak : reddetmek, tekzip etmek
yalansız : doğru, hilâfsız
yalap : parlak, ışıltı
yalav : alev, yalaz
yalayan : yalayıcı
yalayıcı : yalayan
yalaza : yalaz
yaldızlama : tezhip
yaldızlamak : parlatmak, boynuz takmak
yaldızlanmış : müzehhep
yalgın : serap, ılgım, pusarık, yanıltıcı, görüntü
yalıksuz : günahsız
yalımsal : alevli
yalınkat : yoz
yalınlaşmak : sadeleşmek
yalınlaştırmak : sadeleştirmek
yalıtkan : izolâtör, izolâtor, yalıtıcı
yalıtma : tecrit, izolâsyon, yalıtım
yalıtmak : lâstik, izole etmek, tecrit etmek
yallah : haydi, yürü

Bazı YAL ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


yalandan :

TDK:
1. zarf Gerçek olmayarak, yapmacık bir biçimde, oyun olsun diye, yalancıktan, sureta
"Tam iki saat yalandan tamirle uğraştım." - A. Gündüz
2. Gösteriş olsun diye, özen göstermeden, önem vermeyerek, üstünkörü
"Yalandan bir temizlik yapıverdiler."

yaldızlatmak :
TDK:
-i, -e Yaldızlama işini yaptırmak

YAL ile başlayan İlçe isimleri

Yalvaç (Isparta)
Yalıhüyük (Konya)
Yalova Merkez (Yalova)

YAL ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Yalansız Yalnızlığım - Yazar: Nihat Nikerel

Kelime Bulma Motoru