YAS ile başlayan kelimeler

Başında YAS harfleri bulunan 79 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Yasalaştırılmak

14 Harfli Kelimeler

Yasalaştırılma, Yassılaştırmak

13 Harfli Kelimeler

Yasalaştırmak, Yassılaştırma

12 Harfli Kelimeler

Yasaklayarak, Yasalaştırma

11 Harfli Kelimeler

Yasaklanmak, Yasaklanmış, Yasaklayıcı, Yasallaşmak, Yassılanmak, Yassılaşmak, Yassılaşmış

10 Harfli Kelimeler

Yasaklamak, Yasaklanış, Yasaklanma, Yasaklayan, Yasalaşmak, Yasallaşma, Yasasızlık, Yassıbadem, Yassılamak, Yassılanma, Yassılaşma, Yassıltmak, Yastıklama

9 Harfli Kelimeler

Yasaklama, Yasalaşma, Yaslanmak, Yassılama, Yassılmak, Yassıltma

8 Harfli Kelimeler

Yasadışı, Yasalara, Yasamalı, Yaslamak, Yaslanan, Yaslanma, Yaslılık, Yassılık, Yassılma, Yastağaç, Yastamak, Yastıklı

7 Harfli Kelimeler

Yasakçı, Yasaklı, Yasamak, Yasanın, Yasasız, Yasavul, Yasemen, Yasemin, Yaslama, Yassıca, Yastama

6 Harfli Kelimeler

Yasaca, Yasaçu, Yasalı, Yasama, Yasaya, Yasguç, Yasmak, Yasmık, Yastık, Yasvul

5 Harfli Kelimeler

Yasağ, Yasak, Yasal, Yasan, Yasçı, Yasin, Yaslı, Yassı, Yastı, Yasun, Yasut

4 Harfli Kelimeler

Yasa

3 Harfli Kelimeler

Yas

Bazı YAS ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


yasaca : nizami
yasakçı : kavas, bekçi, nöbetçi
yasaklama : men, yasaklayıcı, zecir
yasaklanmak : engellenmek, önlenmek, menedilmek, menolunmak, yasak olmak
yasaklayan : zecrî
yasaklayarak : zecren
yasaklayıcı : yasaklama, engelleyici
yasalara : kaçak, karanlık, mühürlemek, yasa dışı, yönetmek
yasalaşma : kanunlaşma
yasalaştırılma : kanunlaştırılma
yasalaştırma : kanunlaştırma
yasalaştırmak : kanunlaştırmak
yasalı : kanunî, yesuken
yasamalı : teşriî
yasan : tertip, düzen, tasarı, plan, işaret, alamet, karar
yasanın : meşru
yasasız : kanunsuz, keyfi
yasasızlık : kanunsuzluk
yasavul : polis
yasaya : standart, suç işlemek
yasçı : ağlayıcı, yoğçı
yasemen : yasemin
yasemin : zeytingillerden, beyaz, yasemen
yasguç : nikap, gizlilik

Bazı YAS ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


yasaklı :

TDK:
1. sıfat Herhangi bir şeyi yapması kendisine yasak edilmiş olan (kimse)
"Kamu hizmetinden yasaklılar ... affa uğramış olsalar bile milletvekili seçilemezler." - Anayasa
2. Yasaklanmış
"Yasaklı bir daktiloyu çalarken yakalandığı ne çabuk unuttun." - İ. Aral

yasalaşmak :
TDK:
nsz Yasama meclisleri tarafından onaylanarak yürürlüğe girmek, yasa durumuna gelmek, kanunlaşmak

yasalaştırma :
TDK:
isim Yasalaştırmak işi, kanunlaştırma

YAS ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Aşka Yasaklanma - Yazar: Sema Kahveci

YAS ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


EN'AM - 150: De ki: Allah şunu yasak etti, diye şehadet edecek şahitlerinizi getirin! Eğer onlar şahitlik ederlerse, sen onlarla beraber şahitlik etme; âyetlerimizi yalanlayanların ve ahiret gününe inanmayanların arzularına uyma. Onlar, Rablerine eş tutuyorlar.
ARAF - 166: Kibirlenip de kendilerine yasak edilen şeylerden vazgeçmeyince onlara: Aşağılık maymunlar olun! dedik.
EN'AM - 28: Hayır! Daha önce gizlemekte oldukları şeyler (günahlar) kendilerine göründü. Eğer (dünyaya) geri gönderilseler yine kendilerine yasak edilen şeylere döneceklerdir. Zira onlar gerçekten yalancıdırlar.

Kelime Bulma Motoru