YAS ile başlayan kelimeler

Başında YAS harfleri bulunan 79 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Yasalaştırılmak

14 Harfli Kelimeler

Yasalaştırılma, Yassılaştırmak

13 Harfli Kelimeler

Yasalaştırmak, Yassılaştırma

12 Harfli Kelimeler

Yasaklayarak, Yasalaştırma

11 Harfli Kelimeler

Yasaklanmak, Yasaklanmış, Yasaklayıcı, Yasallaşmak, Yassılanmak, Yassılaşmak, Yassılaşmış

10 Harfli Kelimeler

Yasaklamak, Yasaklanış, Yasaklanma, Yasaklayan, Yasalaşmak, Yasallaşma, Yasasızlık, Yassıbadem, Yassılamak, Yassılanma, Yassılaşma, Yassıltmak, Yastıklama

9 Harfli Kelimeler

Yasaklama, Yasalaşma, Yaslanmak, Yassılama, Yassılmak, Yassıltma

8 Harfli Kelimeler

Yasadışı, Yasalara, Yasamalı, Yaslamak, Yaslanan, Yaslanma, Yaslılık, Yassılık, Yassılma, Yastağaç, Yastamak, Yastıklı

7 Harfli Kelimeler

Yasakçı, Yasaklı, Yasamak, Yasanın, Yasasız, Yasavul, Yasemen, Yasemin, Yaslama, Yassıca, Yastama

6 Harfli Kelimeler

Yasaca, Yasaçu, Yasalı, Yasama, Yasaya, Yasguç, Yasmak, Yasmık, Yastık, Yasvul

5 Harfli Kelimeler

Yasağ, Yasak, Yasal, Yasan, Yasçı, Yasin, Yaslı, Yassı, Yastı, Yasun, Yasut

4 Harfli Kelimeler

Yasa

3 Harfli Kelimeler

Yas

Bazı YAS ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


yas : matem, acık
yasaca : nizami
yasaçu : parlamenter, yasal
yasadışı : gayri kanuni, keyfi
yasağ : yasak, yasa
yasakçı : kavas, bekçi, nöbetçi
yasaklama : men, yasaklayıcı, zecir
yasaklanmış : memnu, muharrem
yasaklayan : zecrî
yasaklayıcı : yasaklama, engelleyici
yasal : kanunî, legal, disiplin, sıra, saf, nizami, meşru, yasaçu
yasalaşma : kanunlaşma
yasalaştırmak : kanunlaştırmak
yasama : teşri, genel, soyut, anayasa, demokratik devlet, parlamentarizm
yasan : tertip, düzen, tasarı, plan, işaret, alamet, karar
yasasız : kanunsuz, keyfi
yasaya : standart, suç işlemek
yasçı : ağlayıcı, yoğçı
yasguç : nikap

Bazı YAS ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


yassılaştırmak :

TDK:
-i Yassı duruma getirmek

yassıltma :
TDK:
isim Yassıltmak işi

YAS ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Che'nin Yasadışı Benliği - Yazar: Peter Carey
Yasaklanmış Güvercin Uçuşları - Yazar: Ender Küçük

Kelime Bulma Motoru