YER ile başlayan kelimeler

Başında YER harfleri bulunan 94 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Yerelleştirmek, Yerleştirilmek, Yersizleştirme

13 Harfli Kelimeler

Yerbölümlemek, Yerelleştirme, Yerleştirilme

12 Harfli Kelimeler

Yerbölümleme, Yerleştirmek

11 Harfli Kelimeler

Yerbetimsel, Yerelleşmek, Yerleşiklik, Yerleşilmek, Yerleştirme, Yerlileşmek, Yermerkezci, Yermerkezli

10 Harfli Kelimeler

Yeraltında, Yerbetimci, Yerbilgini, Yerdegezen, Yerdeğişim, Yerelleşme, Yereybilim, Yergicilik, Yerindelik, Yerkürenin, Yerleşilme, Yerleştiği, Yerlileşme, Yerözekçil, Yeryüzünün

9 Harfli Kelimeler

Yerçekimi, Yerdüzler, Yeregeçen, Yerleşmek, Yerleşmiş, Yersizlik

8 Harfli Kelimeler

Yerbetim, Yerbilim, Yerbölüm, Yerçilig, Yereşeği, Yergisel, Yerilmek, Yerinmek, Yerleşik, Yerleşim, Yerleşke, Yerleşme, Yerliler, Yerünmes, Yeryazım

7 Harfli Kelimeler

Yeraltı, Yerberi, Yererek, Yergici, Yergiye, Yeridir, Yerilen, Yerilme, Yerinde, Yerinel, Yerinen, Yerinme, Yerinür, Yerküre, Yermeci, Yermeli, Yerseme, Yeryüzü

6 Harfli Kelimeler

Yerdeş, Yergin, Yerici, Yerinç, Yerine, Yerini, Yerken, Yermek, Yeröte, Yersel, Yersiz, Yerucu

5 Harfli Kelimeler

Yerçi, Yerde, Yerel, Yeren, Yerey, Yergi, Yerin, Yerli, Yerme

4 Harfli Kelimeler

Yere, Yeri

3 Harfli Kelimeler

Yer

Bazı YER ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


yeraltı : aykırı, tahtelarz
yeraltında : köstebekgiller
yerbetim : topografya
yerbetimsel : topografik
yerbölüm : parsel
yerbölümlemek : parsellemek
yerçekimi : kuvâ-yı câzibe
yerçi : başkan, mürşit
yerçilig : ızci, takipçi
yerde : bu
yerdeğişim : deplasman
yerdeş : izotop, hemşeri
yerelleşme : yöreselleşme, mahallîleşme
yerelleştirmek : lokalize etmek
yeren : yerici
yererek : karikatürleştirmek
yereybilim : ekonomik, beşerî
yergici : heccav, taşlamacı
yergin : mahzun, hüzünlü, bitkin
yeri : ayak ucu, mahal yok, mesire
yerin : amblem, kavuşum
yerinç : acınma, üzülme, yerinme, yazıklanma, hayıflanma
yerinde : zamanı, münasip, durumunda, iyi, yeterli, haklı, ipka, isabet oldu, isabetli, mehel, mesabesinde, özsen

Bazı YER ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


yerleşme :

TDK:
1. isim Yerleşmek işi
"Emektar makinenin tozlarını silip masaya yerleşmeye karar verdim." - Ç. Altan
2. Yerleşim alanı veya merkezi
"Boğaziçi köyleri, İstanbul la ancak deniz yoluyla bağlanan kopuk yerleşmelerdi." - A. Boysan

yerleştirilme :
TDK:
isim Yerleştirilmek işi

yersizlik :
TDK:
1. isim Yeri olmama veya yeri yeterli olmama durumu
"Yersizlikten eşyanın bir bölümü yığın olarak duruyor."
2. Yerinde olmama durumu, uygunsuzluk

YER ile başlayan İlçe isimleri

Yerköy (Yozgat)

YER ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Yüreğinin Götürdüğü Yere Git - Mini Kitap - Yazar: Susanna Tamaro
Yüreğinin Götürdüğü Yere Git - Yazar: Susanna Tamaro
Bir Süre Yere Paralel Gittikten Sonra - Yazar: Barış Bıçakçı
Seni Her Şeyin Mümkün Olduğu Bir Yere Götüreceğim - Yazar: Laurent Gounelle
Bir Yerde - Yazar: Jerzy Kosinski
Hayat Bitti Dediğin Yerde Başlar - Yazar: Fırat Çakır
Bir Yerde Bir Gül Ağlar - Yazar: Emine Erdem
Aşk Başka Yerde - Yazar: Elif Usman
Cennet Başka Yerde - Yazar: Mario Vargas Llosa

YER ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


ZİLZAL - 1, 2, 3, 4, 5: Yerküre kendine has sarsıntısıyla sallandığı, toprak ağırlıklarını dışarı çıkardığı ve insan «Ne oluyor buna!» dediği vakit, işte o gün (yer) Rabbinin ona bildirmesiyle bütün haberlerini anlatır.
EN'AM - 165: Sizi yeryüzünün halifeleri kılan, size verdiği (nimetler) hususunda sizi denemek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur. Şüphesiz Rabbin, cezası çabuk olandır ve gerçekten O, bağışlayan merhamet edendir.
ĞAŞİYE - 17, 18, 19, 20: (İnsanlar) devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yeryüzünün nasıl yayıldığına bir bakmazlar mı?.

Kelime Bulma Motoru