YER ile başlayan kelimeler

Başında YER harfleri bulunan 94 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Yerelleştirmek, Yerleştirilmek, Yersizleştirme

13 Harfli Kelimeler

Yerbölümlemek, Yerelleştirme, Yerleştirilme

12 Harfli Kelimeler

Yerbölümleme, Yerleştirmek

11 Harfli Kelimeler

Yerbetimsel, Yerelleşmek, Yerleşiklik, Yerleşilmek, Yerleştirme, Yerlileşmek, Yermerkezci, Yermerkezli

10 Harfli Kelimeler

Yeraltında, Yerbetimci, Yerbilgini, Yerdegezen, Yerdeğişim, Yerelleşme, Yereybilim, Yergicilik, Yerindelik, Yerkürenin, Yerleşilme, Yerleştiği, Yerlileşme, Yerözekçil, Yeryüzünün

9 Harfli Kelimeler

Yerçekimi, Yerdüzler, Yeregeçen, Yerleşmek, Yerleşmiş, Yersizlik

8 Harfli Kelimeler

Yerbetim, Yerbilim, Yerbölüm, Yerçilig, Yereşeği, Yergisel, Yerilmek, Yerinmek, Yerleşik, Yerleşim, Yerleşke, Yerleşme, Yerliler, Yerünmes, Yeryazım

7 Harfli Kelimeler

Yeraltı, Yerberi, Yererek, Yergici, Yergiye, Yeridir, Yerilen, Yerilme, Yerinde, Yerinel, Yerinen, Yerinme, Yerinür, Yerküre, Yermeci, Yermeli, Yerseme, Yeryüzü

6 Harfli Kelimeler

Yerdeş, Yergin, Yerici, Yerinç, Yerine, Yerini, Yerken, Yermek, Yeröte, Yersel, Yersiz, Yerucu

5 Harfli Kelimeler

Yerçi, Yerde, Yerel, Yeren, Yerey, Yergi, Yerin, Yerli, Yerme

4 Harfli Kelimeler

Yere, Yeri

3 Harfli Kelimeler

Yer

Bazı YER ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


yerbetimci : topografyacı
yerbetimsel : topografik
yerbölüm : parsel
yerçekimi : kuvâ-yı câzibe
yerçilig : ızci, takipçi
yerde : bu
yerdegezen : yılan
yerdeğişim : deplasman
yere : sıralı, sırasız
yerel : mahallî, mevziî, lokal, özellikleri, yöresel, domestik, teritoryal
yerelleştirme : lokalizasyon
yerelleştirmek : lokalize etmek
yeren : yerici
yereşeği : makaslı böcek
yergi : taşlama, hicviye, hiciv, satir, zem
yergici : heccav, taşlamacı
yergiye : şathiye
yeri : ayak ucu, mahal yok, mesire
yerilen : adamcık
yerin : amblem, kavuşum
yerinde : zamanı, münasip, durumunda, iyi, yeterli, haklı, ipka, isabet oldu, isabetli, mehel, mesabesinde, özsen, reva, şık

Bazı YER ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


yerelleştirme :

TDK:
isim Yerelleştirmek işi

yerlileşmek :
TDK:
nsz Bir yerde, bir ülkede çok uzun süre kalmış olmak
"Köyden olmadığı hâlde, Yörük Hoca gibi yerlileşmişti." - Ö. Seyfettin

yermeli :
TDK:
sıfat Yerici bir özelliği de bulunan (söz), pejoratif

YER ile başlayan İlçe isimleri

Yerköy (Yozgat)

YER ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Yeraltında Bir Anadolu - Yazar: Mahmut Makal
Yeraltında Dejavu - Yazar: Hamza Celaletti...
Yeraltında Kırk Beş Sene - Yazar: Ahmet Naim
Yeraltında Gülme Krizi - Yazar: Neslihan Su

YER ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


ŞEMS - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10: Güneşe ve kuşluk vaktindeki aydınlığına, güneşi takip ettiğinde aya, onu açığa çıkarttığında gündüze, onu örttüğünde geceye, gökyüzüne ve onu bina edene, yere ve onu yapıp döşeyene, nefse ve ona birtakım kabiliyetler verip de iyilik ve kötülüklerini ilham edene yemin ederim ki, nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiş, onu kötülüklere gömen de ziyan etmiştir.
AHZAP - 1: Ey Peygamber! Allah'tan kork, kâfirlere ve münafıklara boyun eğme. Elbette Allah her şeyi bilmekte ve yerli yerince yapmaktadır.
LOKMAN - 10: O, gökleri görebildiğiniz bir direk olmaksızın yarattı, sizi sarsmasın diye yere de ulu dağlar koydu ve orada her çeşit canlıyı yaydı. Biz gökyüzünden su indirip, orada her faydalı nebattan çift çift bitirdik.

Kelime Bulma Motoru