Yİ ile başlayan 7 harfli kelimeler

Başında harfleri bulunan 7 harfli 11 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

7 Harfli Kelimeler

Yiğitçe, Yikilis, Yinelem, Yitirim, Yitiriş, Yitirme, Yivaçar, Yivleme, Yiyecek, Yiyimli, Yiyinti

Bazı Yİ ile başlayan 7 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


yiğitçe :

TDK:
1. sıfat Yiğit
2. zarf (yiği tçe) Yiğit gibi, yiğide yaraşır bir biçimde, yüreklilikle
"Ahmet, yiğitçe ortaya atılmıştı." - A. Ağaoğlu

yivleme :
TDK:
isim Yivlemek işi

yiyecek :
TDK:
1. isim Yenmeye elverişli olan her şey
"İnsan barınacak yerler yaptı, yiyeceğini pişirerek yemeye başladı." - N. Hikmet
2. sıfat Yenebilen

Yİ ile başlayan 7 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Asla Ümidini Yitirme - Yazar: Seniye Şemsettin

Yİ ile başlayan 7 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


MÜZZEMMİL - 12, 13: Hiç şüphesiz bizim nezdimizde (onlar için hazırlanmış) boyunduruklar, yakıcı bir ateş, boğazdan geçmez bir yiyecek ve elem verici bir azap vardır.
EN'AM - 145: De ki: Bana vahyolunanda, leş veya akıtılmış kan yahut domuz eti -ki pisliğin kendisidir- ya da günah işlenerek Allah'tan başkası adına kesilmiş bir hayvandan başka, yiyecek kimseye haram kılınmış birşey bulamıyorum. Başkasına zarar vermemek ve sınırı aşmamak üzere kim (bunlardan) yemek zorunda kalırsa bilsin ki Rabbin bağışlayan ve esirgeyendir.
YUSUF - 65: Eşyalarını açtıklarında sermayelerinin kendilerine geri verildiğini gördüler. Dediler ki: Ey babamız! Daha ne istiyoruz. İşte sermâyemiz de bize geri verilmiş. (Onunla yine) ailemize yiyecek getiririz, kardeşimizi koruruz ve bir deve yükü de fazla alırız. Çünkü bu (seferki aldığımız)  az bir miktardır.

Kelime Bulma Motoru