Z ile başlayan 6 harfli kelimeler

Başında Z harfi bulunan 6 harfli 93 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

6 Harfli Kelimeler

Zabıta, Zabyan, Zabzab, Zadegi, Zafran, Zağara, Zahire, Zahmet, Zahter, Zakkum, Zaleme, Zamana, Zamane, Zamanı, Zambak, Zambur, Zamklı, Zanaat, Zanbak, Zangaç, Zangoç, Zaping, Zarfçı, Zarflı, Zarplı, Zaruri, Zatlar, Zatüre, Zaviye, Zavurt, Zayiat, Zayiçe, Zeamet, Zeba­n, Zecren, Zedeli, Zekalı, Zekice, Zembil, Zemzem, Zencir, Zengin, Zeplin, Zerrin, Zevaid, Zevali, Zevkli, Zevrak, Zevzek, Zeybek, Zeyrek, Zeytin, Zıbıdı, Zıkkım, Zılgıt, Zımnen, Zındık, Zıpçık, Zıpkın, Zıpzıp, Zırhlı, Zırlak, Zırnık, Zırzop, Zıtlık, Zıvana, Zıynak, Zıypak, Zibidi, Zifiri, Zihnen, Zikzak, Zillet, Zilsiz, Zilyet, Zimmet, Zincir, Zindan, Zinhar, Ziraat, Ziraks, Zirkon, Zirzop, Ziyade, Ziyalı, Ziynet, Zodyak, Zoolog, Zoraki, Zorluk, Zuhuri, Zulmet, Züğürt

Bazı Z ile başlayan 6 harfli kelimelerin eş anlamlıları


zabıta : kolluk, polis, gergöz
zabyan : ağaç
zabzab : men\'etmek, hastalık
zadegî : zadelik
zahire : aşlık
zahmet : sıkıntı, güçlük, yorgunluk, eziyet, meşakkat, zorluk, rahatsızlık, çile, tar, terim
zakkum : zakkumgillerden, ağı ağacı, ağı çiçeği, zakkumgiller
zaleme : zalimler
zamane : çağ, devir, hin
zamanı : yerinde
zarfçı : papelci
zatlar : zevat
zatüre : zatürre
zayiat : yitikler, kayıplar, yitik
zeba­n : dil, lisan, lügat, lehçe
zecren : zorlayarak, yasaklayarak, zorla
zekâlı : zeki
zembil : kazevi
zengin : gösterişli, parası, varlıklı, verimli, varsıl, akbay, atlığ, barlı

Bazı Z ile başlayan 6 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


zabıta :

TDK:
1. isim Belediye hizmetlerinin güvenliğini sağlamakla görevli yönetim
"Bir kaza veya bir cinayet müstesna, karısını kaybeden bir kocanın zabıtaya müracaatı kadar elim bir gülünçlük var mıdır?" - A. Gündüz
2. Belediye zabıtası

zilyet :
TDK:
isim, hukuk Sahibi kendisi olsun olmasın bir malı kullanmakta olan, elinde tutan kimse, eldeci

zinhar :
TDK:
zarf Asla
"Fakat adını zinhar benden öğrenemeyeceksin." - R. N. Güntekin

Z ile başlayan 6 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Cingöz Recai - Zeyrek Cinayeti - Yazar: Peyami Safa
Zeyrek Cinayeti - Yazar: Peyami Safa

Z ile başlayan 6 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


NEBE - 11: Gündüzü de çalışıp kazanma zamanı kıldık.
SECDE - 12: O günahkârların, Rableri huzurunda başlarını öne eğecekleri, «Rabbimiz! Gördük duyduk, şimdi bizi (dünyaya) geri gönder de, iyi işler yapalım, artık kesin olarak inandık» diyecekleri zamanı bir görsen!.
HADİD - 16: İman edenlerin Allah'ı anma ve O'ndan inen Kur'an sebebiyle kalplerinin ürpermesi zamanı daha gelmedi mi? Onlar daha önce kendilerine kitap verilenler gibi olmasınlar. Onların üzerinden uzun zaman geçti de kalpleri katılaştı. Onlardan bir çoğu yoldan çıkmış kimselerdir.

Kelime Bulma Motoru