Z ile başlayan 6 harfli kelimeler

Başında Z harfi bulunan 6 harfli 93 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

6 Harfli Kelimeler

Zabıta, Zabyan, Zabzab, Zadegi, Zafran, Zağara, Zahire, Zahmet, Zahter, Zakkum, Zaleme, Zamana, Zamane, Zamanı, Zambak, Zambur, Zamklı, Zanaat, Zanbak, Zangaç, Zangoç, Zaping, Zarfçı, Zarflı, Zarplı, Zaruri, Zatlar, Zatüre, Zaviye, Zavurt, Zayiat, Zayiçe, Zeamet, Zeba­n, Zecren, Zedeli, Zekalı, Zekice, Zembil, Zemzem, Zencir, Zengin, Zeplin, Zerrin, Zevaid, Zevali, Zevkli, Zevrak, Zevzek, Zeybek, Zeyrek, Zeytin, Zıbıdı, Zıkkım, Zılgıt, Zımnen, Zındık, Zıpçık, Zıpkın, Zıpzıp, Zırhlı, Zırlak, Zırnık, Zırzop, Zıtlık, Zıvana, Zıynak, Zıypak, Zibidi, Zifiri, Zihnen, Zikzak, Zillet, Zilsiz, Zilyet, Zimmet, Zincir, Zindan, Zinhar, Ziraat, Ziraks, Zirkon, Zirzop, Ziyade, Ziyalı, Ziynet, Zodyak, Zoolog, Zoraki, Zorluk, Zuhuri, Zulmet, Züğürt

Bazı Z ile başlayan 6 harfli kelimelerin eş anlamlıları


zabzab : men\'etmek, hastalık
zahmet : sıkıntı, güçlük, yorgunluk, eziyet, meşakkat, zorluk, rahatsızlık, çile, tar, terim
zakkum : zakkumgillerden, ağı ağacı, ağı çiçeği, zakkumgiller
zaleme : zalimler
zanaat : sınaat, sanat
zangaç : topal
zaping : geçgeç
zarflı : mazruf
zarurî : zorunlu, mecburî, gerekli
zaviye : köşe, anlayış, görüş, açı
zâviye : bucak
zavurt : avurt zavurt etmek
zayiçe : yıldızların
zeba­n : dil, lisan, lügat, lehçe
zecren : zorlayarak, yasaklayarak, zorla
zedeli : zedelenmiş
zekâlı : zeki
zekice : gözleri fıldır fıldır etmek
zembil : kazevi
zemzem : zemzem suyu
zencir : zincir
zengin : gösterişli, parası, varlıklı, verimli, varsıl

Bazı Z ile başlayan 6 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


zabıta :

TDK:
1. isim Belediye hizmetlerinin güvenliğini sağlamakla görevli yönetim
"Bir kaza veya bir cinayet müstesna, karısını kaybeden bir kocanın zabıtaya müracaatı kadar elim bir gülünçlük var mıdır?" - A. Gündüz
2. Belediye zabıtası

zangoç :
TDK:
isim Kilise hizmetini gören ve çan çalan kimse

zevkli :
TDK:
1. sıfat Beğenilen, hoşa giden
"Toplu oyunlar çok daha zevkliydi." - A. Kutlu
2. Beğenisi olan (kimse)

Z ile başlayan 6 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


HAKKA - 32: Sonra da onu yetmiş arşın uzunluğunda bir zincir içinde oraya sokun!.

Kelime Bulma Motoru