Z ile başlayan 7 harfli kelimeler

Başında Z harfi bulunan 7 harfli 82 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

7 Harfli Kelimeler

Zabitan, Zabtiye, Zaçyağı, Zadegan, Zadelik, Zafiyet, Zağanos, Zağarcı, Zağlama, Zahirde, Zahiren, Zaireli, Zalimce, Zamanla, Zamanlı, Zambiya, Zampara, Zaparta, Zappino, Zaptiye, Zarafet, Zararlı, Zargana, Zarılık, Zarifçe, Zaruret, Zatürre, Zavallı, Zedesiz, Zehirli, Zekasal, Zekavet, Zelzele, Zemheri, Zeminde, Zeminli, Zencerf, Zendost, Zenneci, Zephiye, Zerafet, Zerdali, Zerdeva, Zevahir, Zevdeli, Zeveban, Zevksiz, Zeytuni, Zıbarma, Zımbalı, Zımpara, Zıplama, Zıravut, Zırdeli, Zırhsız, Zırıltı, Zırlama, Zırtlak, Zihayat, Zihince, Zihinli, Zihniye, Zilkade, Ziyadar, Ziyafet, Ziyaret, Ziyasız, Zooloji, Zoospor, Zoralım, Zorbaca, Zorgulu, Zorlama, Zorunlu, Zottiri, Zuhurat, Zurnacı, Zurnapa, Zührevi, Zükurat, Zülüflü, Zümrüdi

Bazı Z ile başlayan 7 harfli kelimelerin eş anlamlıları


zabitan : subaylar, zabitler
zabtiye : zaptiye memuru
zaçyağı : karaboya
zadegân : soylular, aristokrasi
zadelik : zadegî
zafiyet : dermansızlık, arıklık, zayıflık, güçsüzlük
zağlama : kılağılama
zahirde : görünüşte
zampara : çapkın, abu, kadıncıl, zendost
zappino : geçgeç
zarafet : zariflik, incelik, güzellik
zarılık : feryat, figan
zavallı : mutsuz, âciz, allahlık, beli bükük, boynu bükük, eli ermez gücü yetmez, eline vur ekmeğini ağzından al, fakir, fukara, fülûsüahmere muhtaç, gariban, garip, garip garip, ihtiyarcık, kanayaklı, kutsuz, melül, miskin, naçar, perişan
zehirli : ağulu, ağılı, su baldıranı
zelzele : deprem
zemheri : kara kış
zencerf : zincifre
zendost : zampara

Bazı Z ile başlayan 7 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


zağanos :

TDK:
isim, hayvan bilimi Bir cins doğan

zaruret :
TDK:
1. isim Zorunluluk
"Kültür hâkim olduktan sonra sanat ve hayat, mazi ve yeni zaruretler ne güzel uyuşuyor." - F. R. Atay
2. Gereklilik
3. Sıkıntı, yoksulluk, fakirlik
"Kıyafetinden dışarlıklı ve zarurette olduğu anlaşılan bir kadın kahvelerden birine girdi." - Y. K. Karaosmanoğlu

zımpara :
TDK:
isim, jeoloji Çok sert alümin billurları kapsayan ve aşındırıcı olarak kullanılan doğal kaya

Z ile başlayan 7 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Zehirli Kan - Yazar: M. G. Scarsbrook
Zehirli Bal - Yazar: Reha Yeprem
Zehirli Rüya - Yazar: Emel İrtem
Zehirli Zaman - Yazar: Mustafa Işık
Son Ziyafet - Yazar: Jonathan Grimwood

Kelime Bulma Motoru