Z ile başlayan 7 harfli kelimeler

Başında Z harfi bulunan 7 harfli 82 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

7 Harfli Kelimeler

Zabitan, Zabtiye, Zaçyağı, Zadegan, Zadelik, Zafiyet, Zağanos, Zağarcı, Zağlama, Zahirde, Zahiren, Zaireli, Zalimce, Zamanla, Zamanlı, Zambiya, Zampara, Zaparta, Zappino, Zaptiye, Zarafet, Zararlı, Zargana, Zarılık, Zarifçe, Zaruret, Zatürre, Zavallı, Zedesiz, Zehirli, Zekasal, Zekavet, Zelzele, Zemheri, Zeminde, Zeminli, Zencerf, Zendost, Zenneci, Zephiye, Zerafet, Zerdali, Zerdeva, Zevahir, Zevdeli, Zeveban, Zevksiz, Zeytuni, Zıbarma, Zımbalı, Zımpara, Zıplama, Zıravut, Zırdeli, Zırhsız, Zırıltı, Zırlama, Zırtlak, Zihayat, Zihince, Zihinli, Zihniye, Zilkade, Ziyadar, Ziyafet, Ziyaret, Ziyasız, Zooloji, Zoospor, Zoralım, Zorbaca, Zorgulu, Zorlama, Zorunlu, Zottiri, Zuhurat, Zurnacı, Zurnapa, Zührevi, Zükurat, Zülüflü, Zümrüdi

Bazı Z ile başlayan 7 harfli kelimelerin eş anlamlıları


zaçyağı : karaboya
zadegân : soylular, aristokrasi
zadelik : zadegî
zahirde : görünüşte
zahiren : görünüşte
zalimce : acımasızca, zalimane
zamanla : giderek
zampara : çapkın, abu, kadıncıl, zendost
zaparta : saparta
zappino : geçgeç
zarafet : zariflik, incelik, güzellik
zararlı : dokuncalı, muzır, tahripkâr, almak, işler becermek, kötü, olumsuz, pis
zarılık : feryat, figan
zarifçe : hoşça, güzelce, zarifane
zaruret : gereklilik, sıkıntı, yoksulluk, mecburiyet, zorunluluk, zorunluk, fakirlik, mefkaret
zatürre : sancı, batar, zatüre
zavallı : mutsuz, âciz, allahlık, beli bükük, boynu bükük, eli ermez gücü yetmez, eline vur ekmeğini ağzından al, fakir

Bazı Z ile başlayan 7 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


zımbalı :

TDK:
sıfat Zımbası olan

zırlama :
TDK:
isim Zırlamak işi

zilkade :
TDK:
isim Ay takviminin on birinci ayı

Z ile başlayan 7 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Zemheri Kuyusu - Yazar: Metin Savaş
Kıssa-ı Zelzele - Yazar: Mustafa Yıldız
Zemheri Kuyusu - Yazar: Metin Savaş
Kıssa-ı Zelzele - Yazar: Mustafa Yıldız
Karadenizin Zemheri Çocukları - Yazar: Sabahattin Seli...
Zelzele 1911 - Karanlığın Hikayelerinden - Yazar: Deniz Batu Ebinç
Zemheri Alevi - Yazar: Harun Kaya

Kelime Bulma Motoru