Z ile başlayan 7 harfli kelimeler

Başında Z harfi bulunan 7 harfli 82 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

7 Harfli Kelimeler

Zabitan, Zabtiye, Zaçyağı, Zadegan, Zadelik, Zafiyet, Zağanos, Zağarcı, Zağlama, Zahirde, Zahiren, Zaireli, Zalimce, Zamanla, Zamanlı, Zambiya, Zampara, Zaparta, Zappino, Zaptiye, Zarafet, Zararlı, Zargana, Zarılık, Zarifçe, Zaruret, Zatürre, Zavallı, Zedesiz, Zehirli, Zekasal, Zekavet, Zelzele, Zemheri, Zeminde, Zeminli, Zencerf, Zendost, Zenneci, Zephiye, Zerafet, Zerdali, Zerdeva, Zevahir, Zevdeli, Zeveban, Zevksiz, Zeytuni, Zıbarma, Zımbalı, Zımpara, Zıplama, Zıravut, Zırdeli, Zırhsız, Zırıltı, Zırlama, Zırtlak, Zihayat, Zihince, Zihinli, Zihniye, Zilkade, Ziyadar, Ziyafet, Ziyaret, Ziyasız, Zooloji, Zoospor, Zoralım, Zorbaca, Zorgulu, Zorlama, Zorunlu, Zottiri, Zuhurat, Zurnacı, Zurnapa, Zührevi, Zükurat, Zülüflü, Zümrüdi

Bazı Z ile başlayan 7 harfli kelimelerin eş anlamlıları


zabtiye : zaptiye memuru
zaçyağı : karaboya
zadelik : zadegî
zafiyet : dermansızlık, arıklık, zayıflık, güçsüzlük
zağlama : kılağılama
zahiren : görünüşte
zampara : çapkın, abu, kadıncıl, zendost
zaparta : saparta
zarafet : zariflik, incelik, güzellik
zararlı : dokuncalı, muzır, tahripkâr, almak, işler becermek, kötü, olumsuz, pis
zargana : uskumrumsugillerden, uzun
zarifçe : hoşça, güzelce, zarifane
zatürre : sancı, batar, zatüre
zehirli : ağulu, ağılı, su baldıranı
zekâvet : zeyreklik, zekâ
zeminde : konuda
zencerf : zincifre
zerafet : zariflik, incelik, bosum
zerdeva : ağaç sansarı
zevahir : görünüm, dışyüz, görünür, görünüş
zevdeli : sevdalı, aşık

Bazı Z ile başlayan 7 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


zaruret :

TDK:
1. isim Zorunluluk
"Kültür hâkim olduktan sonra sanat ve hayat, mazi ve yeni zaruretler ne güzel uyuşuyor." - F. R. Atay
2. Gereklilik
3. Sıkıntı, yoksulluk, fakirlik
"Kıyafetinden dışarlıklı ve zarurette olduğu anlaşılan bir kadın kahvelerden birine girdi." - Y. K. Karaosmanoğlu

zımpara :
TDK:
isim, jeoloji Çok sert alümin billurları kapsayan ve aşındırıcı olarak kullanılan doğal kaya

zooloji :
TDK:
isim Hayvan bilimi

Z ile başlayan 7 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Zemheri Kuyusu - Yazar: Metin Savaş
Karadenizin Zemheri Çocukları - Yazar: Sabahattin Seli...
Cesur Yeni Dünyayı Ziyaret - Yazar: Aldous Huxley
Zemheri Alevi - Yazar: Harun Kaya

Z ile başlayan 7 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


HİCR - 27: Cinleri de daha önce zehirli ateşten yaratmıştık.
VAKİA - 56: İşte ceza gününde onlara sunulacak ziyafet budur!.
SAFFAT - 62, 63: Şimdi, ziyafet olarak, cennet ehli için anılan bu nimetler mi daha hayırlı, yoksa zakkum ağacı mı? Biz onu (zakkumu) zalimler için bir fitne (imtihan) kıldık.

Kelime Bulma Motoru