Z ile başlayan 7 harfli kelimeler

Başında Z harfi bulunan 7 harfli 82 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

7 Harfli Kelimeler

Zabitan, Zabtiye, Zaçyağı, Zadegan, Zadelik, Zafiyet, Zağanos, Zağarcı, Zağlama, Zahirde, Zahiren, Zaireli, Zalimce, Zamanla, Zamanlı, Zambiya, Zampara, Zaparta, Zappino, Zaptiye, Zarafet, Zararlı, Zargana, Zarılık, Zarifçe, Zaruret, Zatürre, Zavallı, Zedesiz, Zehirli, Zekasal, Zekavet, Zelzele, Zemheri, Zeminde, Zeminli, Zencerf, Zendost, Zenneci, Zephiye, Zerafet, Zerdali, Zerdeva, Zevahir, Zevdeli, Zeveban, Zevksiz, Zeytuni, Zıbarma, Zımbalı, Zımpara, Zıplama, Zıravut, Zırdeli, Zırhsız, Zırıltı, Zırlama, Zırtlak, Zihayat, Zihince, Zihinli, Zihniye, Zilkade, Ziyadar, Ziyafet, Ziyaret, Ziyasız, Zooloji, Zoospor, Zoralım, Zorbaca, Zorgulu, Zorlama, Zorunlu, Zottiri, Zuhurat, Zurnacı, Zurnapa, Zührevi, Zükurat, Zülüflü, Zümrüdi

Bazı Z ile başlayan 7 harfli kelimelerin eş anlamlıları


zabitan : subaylar, zabitler
zabtiye : zaptiye memuru
zaçyağı : karaboya
zadegân : soylular, aristokrasi
zadelik : zadegî
zalimce : acımasızca, zalimane
zambiya : tanzanya, malavi, mozambik, zimbabve, botsvana
zaparta : saparta
zappino : geçgeç
zarafet : zariflik, incelik, güzellik
zarifçe : hoşça, güzelce, zarifane
zaruret : gereklilik, sıkıntı, yoksulluk, mecburiyet, zorunluluk, zorunluk, fakirlik, mefkaret
zatürre : sancı, batar, zatüre
zavallı : mutsuz, âciz, allahlık, beli bükük, boynu bükük, eli ermez gücü yetmez, eline vur ekmeğini ağzından al, fakir, fukara, fülûsüahmere muhtaç, gariban, garip, garip garip, ihtiyarcık, kanayaklı, kutsuz, melül

Bazı Z ile başlayan 7 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


zarifçe :

TDK:
zarf Zarife yakışır bir biçimde, hoşça, güzelce, zarifane

zehirli :
TDK:
1. sıfat Zehri olan
"Gösterip sivri uzun dişlerini bir daha / Bir zehirli ok gibi attı bana kahkaha" - E. B. Koryürek
2. Zararlı (duygu, düşünce vb.)

zilkade :
TDK:
isim Ay takviminin on birinci ayı

Z ile başlayan 7 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Zarafet - Audrey Hepburn'ün Hayatı - Yazar: Donald Spoto
Cesur Yeni Dünyayı Ziyaret - Yazar: Aldous Huxley
Zarafet - Audrey Hepburn'ün Hayatı - Yazar: Donald Spoto

Kelime Bulma Motoru