Zİ ile başlayan kelimeler

Başında harfleri bulunan 96 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Zincirlenmek, Zirzoplaşmak, Ziyadeleşmek

11 Harfli Kelimeler

Zikredilmek, Zikrolunmak, Zincirlemek, Zindandelen, Zindeleşmek, Ziraatçılık, Ziyadeleşme, Ziyadesiyle, Ziyankarlık

10 Harfli Kelimeler

Ziftlenmek, Zikredilen, Zikrolunan, Zincirleme, Ziyaretgah

9 Harfli Kelimeler

Zibidilik, Ziftinmek, Ziftlemek, Ziftlenme, Zikretmek, Zilyetlik, Zirkonyum, Zirzopluk, Ziyadeler, Ziyaretçi

8 Harfli Kelimeler

Ziftleme, Zihinden, Zihinsel, Zihniyet, Zikıymet, Zikreden, Zikzaklı, Zilhicce, Zimamdar, Zimbabve, Zincifre, Zincirli, Zindancı, Zindelik, Ziraatçı, Zirzopça, Zivircik, Ziyankar, Ziyansız, Ziyarete

7 Harfli Kelimeler

Zihayat, Zihince, Zihinli, Zihniye, Zilkade, Ziyadar, Ziyafet, Ziyaret, Ziyasız

6 Harfli Kelimeler

Zibidi, Zifiri, Zihnen, Zikzak, Zillet, Zilsiz, Zilyet, Zimmet, Zincir, Zindan, Zinhar, Ziraat, Ziraks, Zirkon, Zirzop, Ziyade, Ziyalı, Ziynet

5 Harfli Kelimeler

Zifaf, Zifin, Zifir, Zifos, Zigon, Zigot, Zihaf, Zihin, Zikir, Zilli, Zilve, Zimmi, Zinde, Zirai, Zirve, Ziyan

4 Harfli Kelimeler

Zift, Zina, Zira, Ziya

3 Harfli Kelimeler

Zil, Zir

Bazı Zİ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


zifaf : gerdek
zifir : karanlık
zifos : yararsız, boş
ziftinmek : siftinmek
zigon : zigon sehpa
zihayat : canlı, neşeli, dinç
zihin : anlayış, kavrayış, yaşantıları, bellek, hafıza, bilinç, dimağ, an, entelekt, hatır, kafa
zihinden : kafadan, zihnen
zihinsel : zihnî
zihnen : zihince, zihinden, zihinli, fikren
zikıymet : değerli, kıymetli
zikir : anma, söyleme
zikretmek : anmak, belirtmek, söylemek, birlemek, çelmek
zikrolunan : mezkûr
zikrolunmak : söylenmek
zikzak : istikrarsızlık, karşılıklı
zil : uyarmak, çıngırak, mehterhane, vurma çalgılar
zimamdar : yönetici
zimmet : yolsuzluk
zimmî : yahudiler
zincirlemek : kösmek
ziraat : tarım, çiftçilik

Bazı Zİ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


zifos :

TDK:
1. isim Yerden sıçrayan çamur
"Otomobiller korna çalarak, etrafa zifoslar saçarak kayıp geçiyorlardı." - A. İlhan
2. sıfat Yararsız, boş

zihayat :
TDK:
sıfat Canlı, neşeli, hayat dolu
"Fakat ben, bilakis o kadar zihayat, o kadar zinde ve faal idim ki..." - Ö. Seyfettin

ziyaret :
TDK:
1. isim Birini görmeye, biriyle görüşmeye gitme, görüşme
"Haftada iki gece ziyaretine giderdik." - H. F. Ozansoy
2. Bir yeri görmeye gitme

Zİ ile başlayan İlçe isimleri

Zile (Tokat)

Zİ ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Hilmi Ziya Ülken - Seçme Eserler 1 - Yazar: Ziya Gökalp
Şiroveya Mem ü Zina - Yazar: Ehmede Xani...
Sarıkamış''tan Esarete-Tuğgeneral Ziya Yergök'ün Anıları - Yazar: Sami Önal
Halit Ziya Uşaklıgil'in Öykülerinde Yapı ve İzlek - Yazar: Mutlu Deveci
Sarıkamış''tan Esarete-Tuğgeneral Ziya Yergök'ün Anıları - Yazar: Sami Önal
Ziya Gökalp - Yazar: Rıza Filizok
Ziya Osman Saba Sevgisi - Yazar: Mehmet Nuri Yardım
Dedem Ziya Şakir - Yazar: Ayda Üstündağ
Behçet Ziya Vardar'ın 1914 Makedonya Hatıratı - Yazar: Fethi Alikoç

Zİ ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


SAFFAT - 1, 2, 3, 4: Saf saf dizilmişlere, toplayıp sürenlere, zikir okuyanlara yemin ederim ki, ilâhınız birdir.
FURKAN - 29: Çünkü zikir (Kur'an) bana gelmişken o, hakikaten beni ondan saptırdı. Şeytan insanı (uçuruma sürükleyip sonra) yüzüstü bırakıp rezil rüsvay eder.
AHZAP - 35: Müslüman erkekler ve müslüman kadınlar, mümin erkekler ve mümin kadınlar, taata devam eden erkekler ve taata devam eden kadınlar, doğru erkekler ve doğru kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, mütevazi erkekler ve mütevazi kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve (ırzlarını) koruyan kadınlar, Allah'ı çok zikreden erkekler ve zikreden kadınlar var ya; işte Allah, bunlar için bir mağfiret ve büyük bir mükâfat hazırlamıştır.

Kelime Bulma Motoru