ÇÖ ile başlayan kelimeler

Başında ÇÖ harfleri bulunan 142 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Çözülemeyecek

12 Harfli Kelimeler

Çökkünleşmek, Çölleştirmek, Çözümlenmesi

11 Harfli Kelimeler

Çökkünleşme, Çölleştirme, Çömlekçilik, Çömleklemek, Çöpçatanlık, Çöplükçülük, Çöreklenmek, Çözülemeyen, Çözümlemeli, Çözümlenmek, Çözümleyici, Çözümsüzlük, Çözündürmek

10 Harfli Kelimeler

Çömlekleme, Çörekçilik, Çöreklenme, Çözümlemek, Çözümleniş, Çözümlenme, Çözümleyiş, Çözündürme, Çözünürlük

9 Harfli Kelimeler

Çöğdürmek, Çökelekli, Çökeltmek, Çökertmek, Çökertmiş, Çökkünlük, Çöktürmek, Çölleşmek, Çömeltmek, Çöplenmek, Çözdürmek, Çözgünlük, Çözümleme

8 Harfli Kelimeler

Çöğdürme, Çöğüncek, Çöğünmek, Çökelmek, Çökeltme, Çökermek, Çökermiş, Çökertiş, Çökertme, Çökmemek, Çöktürme, Çöküklük, Çöküşmek, Çölleşme, Çömelmek, Çömeltme, Çömezlik, Çömlekçi, Çöpçatan, Çöpçülük, Çöplenme, Çöplükçü, Çöreklik, Çözdürme, Çözülmek, Çözülmüş, Çözümleç, Çözümsel, Çözümsüz, Çözünmek, Çözüşmek

7 Harfli Kelimeler

Çöğünme, Çöğürcü, Çökelek, Çökelge, Çökelme, Çökelti, Çökerek, Çökmeye, Çöküntü, Çöküşme, Çömeliş, Çömelme, Çöpleme, Çöplüğü, Çörekçi, Çözelti, Çözgülü, Çözülen, Çözülme, Çözülüm, Çözülüş, Çözümcü, Çözünme, Çözüntü, Çözünük, Çözüşme, Çözyağı

6 Harfli Kelimeler

Çöğmek, Çökkün, Çökmek, Çökmüş, Çöllük, Çömber, Çömlek, Çömmek, Çöngül, Çöplük, Çöpsüz, Çördek, Çörten, Çözeli, Çözgen, Çözgün, Çözmek, Çözücü

5 Harfli Kelimeler

Çöğür, Çökek, Çökel, Çöklü, Çökme, Çökük, Çöküm, Çöküş, Çölde, Çömçe, Çömez, Çöpçü, Çöple, Çöplü, Çörek, Çörkü, Çörtü, Çöven, Çözgü, Çözme, Çözük, Çözüm, Çözüş

4 Harfli Kelimeler

Çört

3 Harfli Kelimeler

Çöl, Çöp, Çöz

Bazı ÇÖ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


çöğmek : alçalmak
çöğüncek : tahterevalli
çökek : bataklık, sazlık
çökel : çökelti, rüsup
çökelme : sedimantasyon, teressüp
çökmek : çukurlaşmak, çömelmek, oturmak, yayılmak, basmak, batmak, çözülmek, çürümek, göçmek, inhitat etmek, inkıraz bulmak, inkıraza uğramak, kepmek
çökmemek : ayakta kalmak
çöküm : inhitat
çölde : bedevî, ılgım
çömelmek : çökmek, çömmek
çömlek : çömlekçi, çömlekçilik, dağar, kumkuma, tağar, tuluk
çömlekçilik : çanak, çömlek, seramikçilik
çöpçü : gübürcü
çöpleme : marulcuk
çöplü : çöple
çörek : kurs, bişi, çay vermek, gato
çöreklenmek : yerleşmek
çöven : çevgen, karanfilgillerden, yükselici, sabun otu, helvacı kökü, karanfilgiller

Bazı ÇÖ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


çökelti :

TDK:
isim, kimya Çökelme sonunda bir sıvının dibine çöken katı madde, çökel, tortu, toput, rüsup

çömeliş :
TDK:
isim Çömelme işi

çözümlenmek :
TDK:
1. nsz Çözümleme işine konu olmak, analiz edilmek, tahlil edilmek
"Şu var ki, bütün izah edilmezler yani sırlar, bir tarafıyla ve kelimelerin alabildiği kadarıyla olsun, çözümlenmek zorundadır." - N. F. Kısakürek
2. matematik Onluk sayma düzeninde, sayılar basamak değerlerine ayrılarak yazılmak

ÇÖ ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Şanslı Köpek Çöpçatanlık Servisi - Yazar: Beth Kendrick
Önüm Arkam Sağım Solum Çöplük - Yazar: Mehmet Alper

Kelime Bulma Motoru