ÇÖ ile başlayan kelimeler

Başında ÇÖ harfleri bulunan 142 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Çözülemeyecek

12 Harfli Kelimeler

Çökkünleşmek, Çölleştirmek, Çözümlenmesi

11 Harfli Kelimeler

Çökkünleşme, Çölleştirme, Çömlekçilik, Çömleklemek, Çöpçatanlık, Çöplükçülük, Çöreklenmek, Çözülemeyen, Çözümlemeli, Çözümlenmek, Çözümleyici, Çözümsüzlük, Çözündürmek

10 Harfli Kelimeler

Çömlekleme, Çörekçilik, Çöreklenme, Çözümlemek, Çözümleniş, Çözümlenme, Çözümleyiş, Çözündürme, Çözünürlük

9 Harfli Kelimeler

Çöğdürmek, Çökelekli, Çökeltmek, Çökertmek, Çökertmiş, Çökkünlük, Çöktürmek, Çölleşmek, Çömeltmek, Çöplenmek, Çözdürmek, Çözgünlük, Çözümleme

8 Harfli Kelimeler

Çöğdürme, Çöğüncek, Çöğünmek, Çökelmek, Çökeltme, Çökermek, Çökermiş, Çökertiş, Çökertme, Çökmemek, Çöktürme, Çöküklük, Çöküşmek, Çölleşme, Çömelmek, Çömeltme, Çömezlik, Çömlekçi, Çöpçatan, Çöpçülük, Çöplenme, Çöplükçü, Çöreklik, Çözdürme, Çözülmek, Çözülmüş, Çözümleç, Çözümsel, Çözümsüz, Çözünmek, Çözüşmek

7 Harfli Kelimeler

Çöğünme, Çöğürcü, Çökelek, Çökelge, Çökelme, Çökelti, Çökerek, Çökmeye, Çöküntü, Çöküşme, Çömeliş, Çömelme, Çöpleme, Çöplüğü, Çörekçi, Çözelti, Çözgülü, Çözülen, Çözülme, Çözülüm, Çözülüş, Çözümcü, Çözünme, Çözüntü, Çözünük, Çözüşme, Çözyağı

6 Harfli Kelimeler

Çöğmek, Çökkün, Çökmek, Çökmüş, Çöllük, Çömber, Çömlek, Çömmek, Çöngül, Çöplük, Çöpsüz, Çördek, Çörten, Çözeli, Çözgen, Çözgün, Çözmek, Çözücü

5 Harfli Kelimeler

Çöğür, Çökek, Çökel, Çöklü, Çökme, Çökük, Çöküm, Çöküş, Çölde, Çömçe, Çömez, Çöpçü, Çöple, Çöplü, Çörek, Çörkü, Çörtü, Çöven, Çözgü, Çözme, Çözük, Çözüm, Çözüş

4 Harfli Kelimeler

Çört

3 Harfli Kelimeler

Çöl, Çöp, Çöz

Bazı ÇÖ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


çöğdürmek : işemek
çöğmek : alçalmak
çöğür : tambura
çökel : çökelti, rüsup
çökelti : rüsup, çökel, posa, toput, tortu
çökertiş : çiger
çökmek : çukurlaşmak, çömelmek, oturmak, yayılmak, basmak, batmak, çözülmek, çürümek, göçmek, inhitat etmek, inkıraz bulmak, inkıraza uğramak, kepmek
çökmemek : ayakta kalmak
çökmüş : bozgun, çökük, göçük, munkariz, muzmahil, pinpon, yılgın
çökük : çökmüş, çukurlaşmış
çömlekçi : çanak, çömlek
çömmek : çömelmek
çöp : yararsız, atık, çöplük, gübür, künge
çöplü : çöple
çöplük : süprüntülük, mezbele, çöp, çöp tenekesi, gübürlük, küllük, mezbelelik

Bazı ÇÖ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


çömeltmek :

TDK:
-i Çömelme işini yaptırmak

çömlekçi :
TDK:
isim Çanak, çömlek, testi yapan veya satan kimse

çözdürmek :
TDK:
-i, -e Çözme işini yaptırmak

ÇÖ ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Çözümleyici Eleştiri - Yazar: Semih Gümüş

Kelime Bulma Motoru