Ç ile biten 6 harfli kelimeler

Sonunda Ç harfleri bulunan 6 harfli 149 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

6 Harfli Kelimeler

Ağlanç, Akağaç, Aldanç, Altınç, Ardınç, Artıuç, Artlaç, Aydinç, Ayıraç, Ayrınç, Bağlaç, Bakraç, Basınç, Bayraç, Belgeç, Bilgiç, Bilinç, Birkaç, Bölmeç, Bölünç, Budraç, Bulmeç, Burgaç, Çalgıç, Çalmaç, Çelenç, Çınlaç, Dağlıç, Dalgıç, Dalınç, Dayanç, Delgeç, Delgiç, Dilmaç, Direnç, Dispeç, Dokunç, Döngeç, Dövmeç, Durgaç, Eksiuç, Evireç, Geçgeç, Geldeç, Gelgeç, Gelmiç, Gönenç, Güllaç, Gülünç, Güvenç, Hallaç, Hamlaç, Hartuç, Hörgüç, Iğrenç, Isıtaç, İğrenç, İkizuç, İleteç, İlginç, İspenç, İstenç, Kaçgöç, Kakınç, Kapkaç, Karmaç, Kasınç, Kavlıç, Kavraç, Kaynaç, Kazanç, Kazgıç, Kazmaç, Kerpiç, Kesmeç, Kırbaç, Kıskaç, Kıvanç, Kıyınç, Korunç, Kulunç, Kulyuç, Mahreç, Malkoç, Marpuç, Mefluç, Morgiç, Muhtaç, Norveç, Pirinç, Potlaç, Sağdıç, Sapınç, Sarkaç, Sarmaç, Sarnıç, Sertaç, Setliç, Sevgeç, Sevinç, Sevniç, Sezinç, Sıkmaç, Silgeç, Silgiç, Sivriç, Sorguç, Sütlaç, Süzgeç, Tabğaç, Tamgaç, Tapınç, Tarınç, Tavgaç, Tedriç, Tehyiç, Terviç, Tezviç, Tınlaç, Tilmaç, Tirgeç, Toplaç, Tunguç, Turunç, Tutguç, Tutmaç, Tutunç, Tümleç, Tüveyç, Ustunç, Uyaraç, Üreteç, Ürkünç, Verkaç, Yakmaç, Yalınç, Yalvaç, Yargıç, Yasguç, Yazdıç, Yazınç, Yengeç, Yerinç, Yıkınç, Yuvanç, Yükünç, Yüzgeç, Zangaç, Zangoç

Bazı Ç ile biten 6 harfli kelimelerin eş anlamlıları


altınç : cuma
artıuç : kıvılkesimde, anot
bayraç : zengin
belgeç : belgegeçer, faks
bilinç : şuur, çevresini, dimağ, zihin
budraç : gözü, cesur
bulmeç : bulamaç
çalgıç : kemik, tezene, mızrap, çalkı, pena
dayanç : dayanak, sabır, destek, güven, mukavemet
delgeç : mukavva, kâğıt, kayış, delecek, zımba
döngeç : pervane
durgaç : durak, durulan
eksiuç : kıvılkesimde, katot
gönenç : bolluk, refah, huzur
gülünç : güldürücü, tuhaf, komik, alay etmek, karnaval maskarası, kepaze, manyak, matrak
hamlaç : üfleç
hörgüç : çıkıntı
ığrenç : mekruh
ısıtaç : kalorifer
ikizuç : diyot
ileteç : kablo

Bazı Ç ile biten 6 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


direnç :

TDK:
1. isim Dayanma, karşı koyma gücü, mukavemet
"Başarısızlık benim bilmediğim bir virüs, buna karşı direncim yok." - E. Şafak
2. fizik Bir nesnenin elektrik akımına karşı dayanma özelliği, mukavemet, rezistans
3. fizik Bir çevrime istenilen değerde ek direnç katmak için kullanılan düzen, mukavemet, rezistans

hallaç :
TDK:
isim Yünü, pamuğu yay veya tokmak gibi bir araçla kabartma, ditme işini yapan kimse, atımcı
"Doktor, hallacın yanına vardı. Nabzını tuttu." - S. F. Abasıyanık

sıkmaç :
TDK:
isim, fizik Kompresör

Ç ile biten 6 harfli İlçe isimleri

Yalvaç (Isparta)

Ç ile biten 6 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Kelebek ve Dalgıç - Yazar: Jean Dominique...
Hala Yazıp Çizecek Birkaç Satırım Kaldı - Yazar: Tamer Şahin
Recaizade Mahmut Ekrem Bütün Eserleri - Takdir-i Elham Kudemadan Birkaç Satır Pejmürde Takrizat - Yazar: Kolektif
Bir Tuhaf Yalvaç - Yazar: Vüsat O Bener
Eşekli Kütüphaneci-Fakir Baykurt'la Birkaç Saat - Yazar: Hulki Cevizoğlu
Hayata ve Edebiyata Dair Birkaç Cümle - Yazar: İsmail Giray Çolak
Eskilerden Birkaç Şair - Yazar: Recaizade Mahmu...
Birkaç Günah Öyküsü - Sonbahar - Yazar: Hakkı Bayar
Eskilerden Birkaç Şair - Yazar: Recaizade Mahmu...

Ç ile biten 6 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


NİSA - 22: Geçmişte olanlar bir yana, babalarınızın evlendiği kadınlarla evlenmeyin; çünkü bu bir hayasızlıktır, iğrenç bir şeydir ve kötü bir yoldur.
MERYEM - 27: Nihayet onu (kucağında) taşıyarak kavmine getirdi. Dediler ki: Ey Meryem! Hakikaten sen iğrenç bir şey yaptın!.

Kelime Bulma Motoru