ÇAĞ ile başlayan kelimeler

Başında ÇAĞ harfleri bulunan 87 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Çağcıllaştırmak, Çağdaşlaştırmak

14 Harfli Kelimeler

Çağcıllaştırma, Çağdaşlaştırma

13 Harfli Kelimeler

Çağrışımcılık

12 Harfli Kelimeler

Çağcıllaşmak, Çağdaşlaşmak, Çağrıştırmak

11 Harfli Kelimeler

Çağcıllaşma, Çağdaşlaşma, Çağınıaşmak, Çağrışımsal, Çağrışımsız, Çağrıştırma

10 Harfli Kelimeler

Çağaşımsal, Çağıgeçmek, Çağıldamak, Çağıldasın, Çağıldayış, Çağırılmak, Çağrıcılık, Çağrışımcı, Çağrışımlı

9 Harfli Kelimeler

Çağanaklı, Çağatayca, Çağcıllık, Çağdaşlık, Çağıldama, Çağıltılı, Çağırılma, Çağırtkan, Çağırtmaç, Çağırtmak, Çağrılmak, Çağrışmak

8 Harfli Kelimeler

Çağıldak, Çağıldar, Çağırıcı, Çağırmak, Çağırman, Çağırtma, Çağlamak, Çağlasın, Çağlasun, Çağlayan, Çağlayık, Çağlayış, Çağrılık, Çağrılış, Çağrılma, Çağrısız, Çağrışım, Çağrışma

7 Harfli Kelimeler

Çağakan, Çağanak, Çağanoz, Çağaşım, Çağatay, Çağıltı, Çağımız, Çağırım, Çağırış, Çağırma, Çağırtı, Çağlama, Çağrıcı, Çağrılı, Çağüstü

6 Harfli Kelimeler

Çağcıl, Çağdaş, Çağırı, Çağlak, Çağlar, Çağlav, Çağmak, Çağnak, Çağrım

5 Harfli Kelimeler

Çağan, Çağaş, Çağıl, Çağın, Çağır, Çağla, Çağma, Çağrı

4 Harfli Kelimeler

Çağa

3 Harfli Kelimeler

Çağ

Bazı ÇAĞ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


çağa : yavru, çocuk, bebek
çağakan : çağ, çağdaş
çağan : bayram, şenlik, şimşek, gürz, çakan, beyazımsı
çağanak : çalgı çağanak, çalgı, enstrüman
çağanaklı : çalgılı, neşeli, eğlenceli
çağaş : kırlangıç
çağaşım : nesne, adet, uygulama, kişi, anakronizm
çağaşımsal : anakronik
çağatay : tay
çağcıllaşma : modernleşme, çağdaşlaşma, asrîleşme
çağcıllaşmak : asrîleşmek, modernleşmek
çağcıllık : çağdaşlık, asrîlik, modernlik
çağdaşlaşma : muasırlaşma, asrîleşme, çağcıllaşma, modernleşme
çağdaşlaşmak : anlayışına, muasırlaşmak, koşullarına, asrîleşmek, modernleşmek
çağdaşlaştırma : asrileştirme, çağcıllaştırma, modernleştirme, muasırlaştırma
çağdaşlaştırmak : modernleştirmek
çağıgeçmek : eskimek
çağıldar : çağlar
çağıldasın : çağlasın

Bazı ÇAĞ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


çağa :

TDK:
isim Çocuk, bebek

çağırmak :
TDK:
1. -i Birinin gelmesini kendisine yüksek sesle söylemek, seslenmek
"Etrafına bakındı fotoğrafçıları çağırmak için." - A. Kulin
2. -i, -e Herhangi birinin bir yere gelmesini istemek, davet etmek
"O akşam Orhan ı yemeğe çağırdı." - T. Buğra
3. nsz Binmek için bir araç istemek
"Bir taksi çağırdım." - C. Uçuk
4. nsz Yüksek sesle şarkı, türkü söylemek
"Türküler çağırarak tahta siliyor." - Y. Z. Ortaç

çağrışmak :
TDK:
1. -le Birbirini çağırmak
2. nsz Hep birden bağırarak yaygara etmek
"Koşuşa çağrışa etrafa dağılıyorlar, ağaçlara tırmanıp çimenlerde yuvarlanıyorlardı." - R. N. Güntekin

ÇAĞ ile başlayan İlçe isimleri

Çağlayancerit (Kahramanmaraş)

ÇAĞ ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Yaşamı, Sanat Anlayışı ve Yapıtlarıyla Sermet Çağan - Yazar: Nalan Sınay

Kelime Bulma Motoru