ÇA ile biten kelimeler

Sonunda ÇA harfleri bulunan 149 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Sırp-hırvatça

12 Harfli Kelimeler

Karakalpakça

11 Harfli Kelimeler

Kalabalıkça

10 Harfli Kelimeler

Asturyasça, Dalkavukça, Dangalakça, Diplomatça, Edebiyatça, Feylesofça, Paramparça, Sırnaşıkça, Toparlakça

9 Harfli Kelimeler

Arkadaşça, Arnavutça, Başkurtça, Bulanıkça, Buruşukça, Dağınıkça, Filozofça, Hamaratça, Isparmaça, Pısırıkça, Şımarıkça, Usturmaça, Yaşadıkça, Yılışıkça, Yumuşakça

8 Harfli Kelimeler

Arslança, Avanakça, Boşnakça, Çarpıkça, Çaylakça, Despotça, Hırvatça, Hoyratça, Kancıkça, Kaynakça, Kaypakça, Kıpçakça, Kıvrakça, Korkakça, Küstahça, Mahcupça, Mantıkça, Manyakça, Patlakça, Paytakça, Sarhoşça, Sarsakça, Sırdaşça, Slovakça, Soğdakça, Toğrulça, Yırtıkça, Zirzopça

7 Harfli Kelimeler

Ablakça, Ahbapça, Ahlakça, Ahmakça, Alçakça, Ayrıkça, Bozukça, Bunakça, Burukça, Çabukça, Çocukça, Çuvaşça, Gıcıkça, Hakasça, Halaçça, Hesapça, Iskarça, İskoçça, Kaçıkça, Kayakça, Kazakça, Kemança, Kısıkça, Kitapça, Konakça, Koşukça, Kumukça, Mesutça, Oldukça, Oynakça, Pomakça, Rahatça, Sadıkça, Salakça, Sapıkça, Sıcakça, Soğukça, Tanrıça, Üstatça, Vücutça, Yakutça, Yavaşça

6 Harfli Kelimeler

Açıkça, Arapça, Avınça, Baskça, Çaçaça, Dostça, Farsça, Ilıkça, Irakça, Iskaça, Kartça, Parsça, Poğaça, Sırpça, Taraça, Trança, Ufakça, Ulahça

5 Harfli Kelimeler

Barça, Bayça, Bohça, Bulça, Çamça, Çokça, Çomça, Fırça, Gotça, Hakça, Hoşça, Kalça, Kopça, Kraça, Loşça, Nalça, Parça, Poaça, Rusça, Safça, Salça, Sıkça, Sırça, Şahça

4 Harfli Kelimeler

Akça, Ayça, Çaça, Faça, Kaça, Loça, Maça, Omça, Paça, Taça

Bazı ÇA ile biten kelimelerin eş anlamlıları


açıkça : açık, alenen, aşikâre, fasîhane, hüveyda, resmen, sarahaten
ahbapça : dostça, içten, teklifsizce, yârenlik, yarenlik etmek
ahmakça : aptalca
arkadaşça : dostça, merdümperest, söyleşi
arslança : arslan
ayrıkça : derviş, mecnun
bohça : çığın, çıkın, yazma
bulça : bolluk, ganimet, bereket, bulucu, mucit
çaçaça : hareketli
çamça : yassı, sazangillerden
çokça : aşırı, fazla, bolca, çokluk, dolgunca, gırla, külliyetli
dostça : ahbapça, arkadaşça, dostane, kardeş kardeş, kardeşçe, sohbet, sohbet etmek
gotça : gotik
hoşça : iyice, güzelce, zarifçe
kazakça : türkî
kemança : kabak kemane

Bazı ÇA ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


Gotça :

TDK:
1. özel, isim Gotların dili
2. özel, sıfat Bu dille yazılmış olan

kalça :
TDK:
isim, anatomi Gövdenin arka bölümünde, bacakların birleştiği yerle bel arasındaki şişkin bölge
"Sol kolunu yürürken hep kalçasına dayardı." - Ö. Seyfettin

salça :
TDK:
1. isim Yemeklere lezzet ve renk katmak için konulan domates veya biber ezmesi
"Biber salçası. domates salçası."
2. Domates, baharat vb. şeylerle yapılan, çoğunlukla et yemeklerine katılan sos

ÇA ile biten İlçe isimleri

Foça (İzmir)
Datça (Muğla)

ÇA ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


TA HA - 113: (Resûlüm!) Biz onu böylece Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda ikazları tekrar tekrar açıkladık. Umulur ki onlar (bu sayede günahtan) korunurlar; yahut da o (Kur'an) kendileri için bir ibret ortaya koyar.
HADİD - 13: Münafık erkeklerle münafık kadınların, müminlere: Bizi bekleyin, nurunuzdan bir parça ışık alalım, diyeceği günde kendilerine: Arkanıza dönün de bir ışık arayın! denilir. Nihayet onların arasına, içinde rahmet, dışında azap bulunan kapılı bir sur çekilir.
MUHAMMED - 15: Müttakîlere vâdolunan cennetin durumu şöyledir: İçinde bozulmayan sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Orada meyvelerin her çeşidi onlarındır. Rablerinden de bağışlama vardır. Hiç bu, ateşte ebedî kalan ve bağırsaklarını parça parça edecek kaynar su içirilen kimselerin durumu gibi olur mu?.

Kelime Bulma Motoru