ÇAR ile başlayan kelimeler

Başında ÇAR harfleri bulunan 103 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Çarpıntısıtutmak

15 Harfli Kelimeler

Çarpıklaştırmak

14 Harfli Kelimeler

Çarpıklaştırma

13 Harfli Kelimeler

Çaresizlikten

12 Harfli Kelimeler

Çarpıklaşmak, Çarpıştırmak, Çarşaflanmak, Çarşaflatmak, Çarşafsızlık

11 Harfli Kelimeler

Çarpıklaşma, Çarpıntısız, Çarpışılmak, Çarpıştırma, Çarpıtılmak, Çarşafçılık, Çarşaflamak, Çarşaflanma, Çarşaflatma

10 Harfli Kelimeler

Çaresizlik, Çarıkçılık, Çarkçıbaşı, Çarkıfelek, Çarpıcılık, Çarpıntılı, Çarpışılma, Çarpıtılma, Çarptırmak, Çarşaflama

9 Harfli Kelimeler

Çardaksız, Çarkçılık, Çarleston, Çarliston, Çarpıklık, Çarpılmak, Çarpılmış, Çarpınçlı, Çarpınmak, Çarpışmak, Çarpıtmak, Çarptırış, Çarptırma, Çarşaflık, Çarşafsız

8 Harfli Kelimeler

Çarçabuk, Çardaklı, Çarıklık, Çarıksız, Çarmagun, Çarnaçar, Çarpıkça, Çarpılan, Çarpılış, Çarpılma, Çarpınım, Çarpınma, Çarpıntı, Çarpışma, Çarpıtma, Çarşafçı, Çarşaflı, Çarşamba

7 Harfli Kelimeler

Çarçeşm, Çaresiz, Çareviç, Çarıkçı, Çarıklı, Çarkacı, Çarksız, Çarpıcı, Çarpılı, Çarpmak, Çarşılı, Çarşıya

6 Harfli Kelimeler

Çarçur, Çardak, Çardaş, Çargah, Çariçe, Çarkçı, Çarkıt, Çarklı, Çarlık, Çarmıh, Çarmık, Çarpan, Çarpık, Çarpım, Çarpış, Çarpma, Çarşaf, Çarşak, Çartır, Çaryar

5 Harfli Kelimeler

Çardu, Çarık, Çarka, Çarpı, Çarşı, Çarub

4 Harfli Kelimeler

Çare, Çarh, Çark

3 Harfli Kelimeler

Çar

Bazı ÇAR ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


çaresizlik : bîçarelik, dövünmek, ıstırar, ıztırar, umarsızlık
çark : çarh, diş
çarkıfelek : büyük, talih, kader, fırıldak çiçeği
çarleston : çarliston
çarliston : ince, çarleston, çarliston biber
çarpık : aksi, ters, huysuz, abraş, ayrık, çalık, eğri, kargacık burgacık, münharif, paytak, vuruk, yamuk, yılık
çarpılan : madrup
çarpılmış : vuruk
çarpınım : faktöriyel
çarpınmak : çırpınmak
çarpıntılı : heyecanlı, telâşlı
çarpışma : müsademe, sadme, cenk, harekât, karambol, tegiş
çarpmak : vurmak, kurnazlıkla, şaşırtmak, atmak, çalmak, darb etmek, darbelemek, darp etmek, dızlamak, dövmek

Bazı ÇAR ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


çarpıcılık :

TDK:
isim Çarpıcı olma durumu, sansasyonellik
"Yorumları, dildeki çarpıcılıkları ile aşar dururlar eskinin ustalarını." - N. Cumalı

çarpık :
TDK:
1. sıfat Düzgünlüğünü yitirerek eğrilmiş, doğru karşıtı
"İyice kararmış çarpık bir tahta kapı aralık duruyordu." - Ç. Altan
2. Kötü
"Böylesi anlarda, diziyi çarpık bir nazarla takip etmekten geri duramıyor." - E. Şafak
3. Gerektiği gibi olmayan, düzgün olmayan
4. zarf Aksi, ters, huysuz bir biçimde
"Nedense Makbule, bu davetten çarpık dönüyordu." - R. N. Güntekin

çarpıntı :
TDK:
isim Kalbin hızlı ve sık vurması
"Uykularından çarpıntıyla uyanıyor, her an kötü bir şey olmasından endişe ediyordu." - E. Şafak

ÇAR ile başlayan İlçe isimleri

Çardak (Denizli)
Çarşamba (Samsun)
Çarşıbaşı (Trabzon)

Kelime Bulma Motoru