ÇAR ile başlayan kelimeler

Başında ÇAR harfleri bulunan 103 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Çarpıntısıtutmak

15 Harfli Kelimeler

Çarpıklaştırmak

14 Harfli Kelimeler

Çarpıklaştırma

13 Harfli Kelimeler

Çaresizlikten

12 Harfli Kelimeler

Çarpıklaşmak, Çarpıştırmak, Çarşaflanmak, Çarşaflatmak, Çarşafsızlık

11 Harfli Kelimeler

Çarpıklaşma, Çarpıntısız, Çarpışılmak, Çarpıştırma, Çarpıtılmak, Çarşafçılık, Çarşaflamak, Çarşaflanma, Çarşaflatma

10 Harfli Kelimeler

Çaresizlik, Çarıkçılık, Çarkçıbaşı, Çarkıfelek, Çarpıcılık, Çarpıntılı, Çarpışılma, Çarpıtılma, Çarptırmak, Çarşaflama

9 Harfli Kelimeler

Çardaksız, Çarkçılık, Çarleston, Çarliston, Çarpıklık, Çarpılmak, Çarpılmış, Çarpınçlı, Çarpınmak, Çarpışmak, Çarpıtmak, Çarptırış, Çarptırma, Çarşaflık, Çarşafsız

8 Harfli Kelimeler

Çarçabuk, Çardaklı, Çarıklık, Çarıksız, Çarmagun, Çarnaçar, Çarpıkça, Çarpılan, Çarpılış, Çarpılma, Çarpınım, Çarpınma, Çarpıntı, Çarpışma, Çarpıtma, Çarşafçı, Çarşaflı, Çarşamba

7 Harfli Kelimeler

Çarçeşm, Çaresiz, Çareviç, Çarıkçı, Çarıklı, Çarkacı, Çarksız, Çarpıcı, Çarpılı, Çarpmak, Çarşılı, Çarşıya

6 Harfli Kelimeler

Çarçur, Çardak, Çardaş, Çargah, Çariçe, Çarkçı, Çarkıt, Çarklı, Çarlık, Çarmıh, Çarmık, Çarpan, Çarpık, Çarpım, Çarpış, Çarpma, Çarşaf, Çarşak, Çartır, Çaryar

5 Harfli Kelimeler

Çardu, Çarık, Çarka, Çarpı, Çarşı, Çarub

4 Harfli Kelimeler

Çare, Çarh, Çark

3 Harfli Kelimeler

Çar

Bazı ÇAR ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


çarçabuk : çabucak, kolaylıkla, çabucacık, hemencecik, alâminüt, alelâcele, bir solukta, çırpıştırma, haber deyince, lâhzada, palas pandıras, serian, tez elden
çardu : cinli, perili
çare : umar, deva, çıkar yol, derman, ilâç, merhem, reçete, tılsım
çaresizlik : bîçarelik, dövünmek, ıstırar, ıztırar, umarsızlık
çarkçı : bileyici
çarkıfelek : büyük, talih, kader, fırıldak çiçeği
çarkıt : eski, bozuk, sakat
çarliston : ince, çarleston, çarliston biber
çarmıh : çarmık
çarmık : çarmıh
çarpıcılık : dalgalanım, elektrik
çarpıklık : eğrilik, yampirilik
çarpılan : madrup
çarpıntılı : heyecanlı, telâşlı
çarpıntısıtutmak : heyecen
çarpıştırmak : tokuşturmak

Bazı ÇAR ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


çarpış :

TDK:
isim Çarpma işi

çarpışma :
TDK:
1. isim Çarpışmak işi, müsademe, sadme
"Böylelikle İstanbullu işçi iki emperyalist sermayenin çarpışmasına alet olacaktı." - N. Hikmet
2. askerlik Öncülerin veya küçük birliklerin yaptıkları küçük savaşma
"Bu, iki cephe arasında ilk çarpışmadır." - Y. Z. Ortaç

çarşafsız :
TDK:
1. sıfat Üzerinde çarşaf olmayan
2. Çarşaf giymemiş olan

ÇAR ile başlayan İlçe isimleri

Çardak (Denizli)
Çarşamba (Samsun)
Çarşıbaşı (Trabzon)

ÇAR ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Çarmıh Yolcusu - Yazar: John Bunyan

Kelime Bulma Motoru