ÇEK ile başlayan kelimeler

Başında ÇEK harfleri bulunan 129 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Çekingenleşmek, Çekirdeklenmek, Çekiştiricilik, Çekoslovakyalı

13 Harfli Kelimeler

Çekingenleşme, Çekingenlikle, Çekirdekçilik, Çekirdeklenme

12 Harfli Kelimeler

Çekememezlik, Çekicileşmek

11 Harfli Kelimeler

Çekimsenmek, Çekimserlik, Çekimsizlik, Çekincikler, Çekindiğini, Çekingenlik, Çekinilmesi, Çekinmezlik, Çekirdeksel, Çekirdeksiz, Çekiştirici, Çekiştirmek

10 Harfli Kelimeler

Çekemezlik, Çekiciliği, Çekiçlemek, Çekimlemek, Çekimölçer, Çekimsenme, Çekingence, Çekinilmek, Çekinmeden, Çekinmemek, Çekinmesiz, Çekirdecik, Çekirdekçi, Çekirdekli, Çekişmesiz, Çekiştiren, Çekiştirme, Çekmecesiz, Çekoslovak

9 Harfli Kelimeler

Çekelemek, Çekememek, Çekicilik, Çekiçhane, Çekiçleme, Çekimleme, Çekinceli, Çekinerek, Çekinilme, Çekinmesi, Çekişmeli, Çekmeceli, Çekmergen, Çektirici, Çektirmek

8 Harfli Kelimeler

Çekeleme, Çekememe, Çekersel, Çekilgin, Çekilmek, Çekilmez, Çekilmiş, Çekimser, Çekimsiz, Çekincik, Çekingen, Çekinmek, Çekinmez, Çekinsel, Çekirdek, Çekişken, Çekişmek, Çekmelik, Çektiriş, Çektirme

7 Harfli Kelimeler

Çekaçak, Çekberi, Çekecek, Çekelez, Çekelge, Çekemez, Çekerge, Çekerli, Çekikçe, Çekilgi, Çekiliş, Çekilme, Çekimci, Çekimli, Çekimlü, Çekince, Çekinge, Çekinik, Çekinin, Çekiniş, Çekinme, Çekinti, Çekirge, Çekişli, Çekişme, Çekişte, Çekmece, Çekmeli, Çektiri

6 Harfli Kelimeler

Çekçek, Çekici, Çekkin, Çekmek, Çekmen, Çekyat

5 Harfli Kelimeler

Çekap, Çekçe, Çekek, Çekel, Çekem, Çeken, Çeker, Çekiç, Çekik, Çekim, Çekiş, Çekit, Çekli, Çekme, Çekül

4 Harfli Kelimeler

Çeke, Çeki

3 Harfli Kelimeler

Çek

Bazı ÇEK ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


çekap : check up, tam bakım
çekecek : maden, kerata
çekelge : süre, mesafe, uzam, çekerge
çekem : dikensi
çekememek : katlanamamak, alıp verememek, günülemek, haset etmek, hasetlenmek, içi götürmemek
çekemez : kıskanç
çeken : cazip, cazibe, çekicilik, calip
çekerge : çekelge
çekersel : manyetizma
çekiciliği : mıknatıs
çekilgin : münzevi
çekilmek : gerilemek, katılmamak, vazgeçmek, katlanmak, üstlenmek, fariğ olmak, fariğolmak, istifa etmek, kaçılmak, voltasını almak
çekilmez : karın ağrısı, somurtuk, tahammül fersa
çekilmiş : fariğ, munkabız, müncezib
çekimci : yapımcı, kameraman
çekimlü : çekimli, cazibeli
çekimser : müstenkif
çekingenlik : korku
çekinme : içtinab, içtinap, ihtiraz, imtina

Bazı ÇEK ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


çekim :

TDK:
1. isim Çekme işi
2. dil bilgisi Fiillerin çeşitli zaman, kişi ve kiplere, adların da ad durumlarına göre uğradığı biçimleri, tasrif
3. fizik Herhangi bir cismin, başka bir cismi kendine doğru çekme gücü, cazibe, traksiyon
"Yer çekimi. Mıknatıs çekimi."
4. sinema, TV (***) Alıcının sürekli olarak çalıştırılmasıyla elde edilen film parçası, plan

çekirdeksel :
TDK:
sıfat, fizik Nükleer

çektirme :
TDK:
1. isim Çektirmek işi
"Mebus adayları gibi bunları da fotoğraf çektirmeye gider gibi kılık kıyafetlerinden tanımak güç değildi." - R. N. Güntekin
2. denizcilik Çektiri
3. denizcilik Yaklaşık 30-50 grostonluk yelkenli veya yük taşıyan motorlu büyük kayık
"Bir saat sonra Bora Reis in çektirmesi yedeğinde harap düşman kadırgası olduğu hâlde kararan ufuklara doğru ilerliyorlardı." - N. Hikmet
4. Sökülebilir elbise, yemek ve salon dolaplarının tablalarını birbirine tutturmak için metal veya plastikten yapılmış bağlantı parçası
5. Arabaların göbek bilyelerini çıkarmak için kullanılan araç
6. Arabaların değişik bölümlerinde hareketi ve dönüşü sağlamaya yarayan rulmanların yuvalarından çıkarılması işinde kullanılan alet

ÇEK ile başlayan İlçe isimleri

Çekmeköy (İstanbul)
Çekerek (Yozgat)

ÇEK ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Çekiç Vuruşları - Yazar: O. Günay

Kelime Bulma Motoru