ÇEK ile başlayan kelimeler

Başında ÇEK harfleri bulunan 129 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Çekingenleşmek, Çekirdeklenmek, Çekiştiricilik, Çekoslovakyalı

13 Harfli Kelimeler

Çekingenleşme, Çekingenlikle, Çekirdekçilik, Çekirdeklenme

12 Harfli Kelimeler

Çekememezlik, Çekicileşmek

11 Harfli Kelimeler

Çekimsenmek, Çekimserlik, Çekimsizlik, Çekincikler, Çekindiğini, Çekingenlik, Çekinilmesi, Çekinmezlik, Çekirdeksel, Çekirdeksiz, Çekiştirici, Çekiştirmek

10 Harfli Kelimeler

Çekemezlik, Çekiciliği, Çekiçlemek, Çekimlemek, Çekimölçer, Çekimsenme, Çekingence, Çekinilmek, Çekinmeden, Çekinmemek, Çekinmesiz, Çekirdecik, Çekirdekçi, Çekirdekli, Çekişmesiz, Çekiştiren, Çekiştirme, Çekmecesiz, Çekoslovak

9 Harfli Kelimeler

Çekelemek, Çekememek, Çekicilik, Çekiçhane, Çekiçleme, Çekimleme, Çekinceli, Çekinerek, Çekinilme, Çekinmesi, Çekişmeli, Çekmeceli, Çekmergen, Çektirici, Çektirmek

8 Harfli Kelimeler

Çekeleme, Çekememe, Çekersel, Çekilgin, Çekilmek, Çekilmez, Çekilmiş, Çekimser, Çekimsiz, Çekincik, Çekingen, Çekinmek, Çekinmez, Çekinsel, Çekirdek, Çekişken, Çekişmek, Çekmelik, Çektiriş, Çektirme

7 Harfli Kelimeler

Çekaçak, Çekberi, Çekecek, Çekelez, Çekelge, Çekemez, Çekerge, Çekerli, Çekikçe, Çekilgi, Çekiliş, Çekilme, Çekimci, Çekimli, Çekimlü, Çekince, Çekinge, Çekinik, Çekinin, Çekiniş, Çekinme, Çekinti, Çekirge, Çekişli, Çekişme, Çekişte, Çekmece, Çekmeli, Çektiri

6 Harfli Kelimeler

Çekçek, Çekici, Çekkin, Çekmek, Çekmen, Çekyat

5 Harfli Kelimeler

Çekap, Çekçe, Çekek, Çekel, Çekem, Çeken, Çeker, Çekiç, Çekik, Çekim, Çekiş, Çekit, Çekli, Çekme, Çekül

4 Harfli Kelimeler

Çeke, Çeki

3 Harfli Kelimeler

Çek

Bazı ÇEK ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


çekâçak : kılıç
çekap : check up, tam bakım
çekelge : süre, mesafe, uzam, çekerge
çekem : dikensi
çekememek : katlanamamak, alıp verememek, günülemek, haset etmek, hasetlenmek, içi götürmemek
çekememezlik : çekemezlik, günü, haset, zıddiyet
çekemez : kıskanç
çeken : cazip, cazibe, çekicilik, calip
çekersel : manyetizma
çeki : tartı, odun, çeki düzen, üzüntü, sıkıntı
çekicileşmek : güzelliği, albenisi
çekiç : tokmak, orta kulak
çekik : batık
çekilgin : münzevi
çekiliş : keşide
çekilmez : karın ağrısı, somurtuk, tahammül fersa
çekilmiş : fariğ, munkabız, müncezib
çekim : cazibe, tasrif, plân, çekicilik, albeni, alım, gelgel, isim tasrifi

Bazı ÇEK ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


çekikçe :

TDK:
sıfat Çekiğe yakın, biraz çekik

çekinmek :
TDK:
1. -den Saygı, korku, utanma vb. duygularla bir şeyi yapmak istememek, kaçınmak
"Karşı karşıya oturup yalnız kaldığımız zaman göz göze gelmekten çekindiğini de hissettim." - P. Safa
2. nsz Bir şey sürünmek
"Sürmeler çekinmiş bir kadın."

ÇEK ile başlayan İlçe isimleri

Çekmeköy (İstanbul)
Çekerek (Yozgat)

Kelime Bulma Motoru