ÇEM ile başlayan kelimeler

Başında ÇEM harfleri bulunan 25 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Çemberlenmek, Çemberletmek

11 Harfli Kelimeler

Çemberlemek, Çemberlenme, Çemberletme

10 Harfli Kelimeler

Çemberleme, Çemenlemek

9 Harfli Kelimeler

Çembersiz, Çemenleme, Çemkirmek, Çemrenmek

8 Harfli Kelimeler

Çemberli, Çemkiriş, Çemkirme, Çemremek, Çemrenme

7 Harfli Kelimeler

Çembalo, Çemenli, Çemreme

6 Harfli Kelimeler

Çember, Çemrek

5 Harfli Kelimeler

Çemçe, Çemen, Çemiç

3 Harfli Kelimeler

Çem

Bazı ÇEM ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


çember :

TDK:
1. isim, matematik Merkez denilen sabit bir noktadan aynı uzaklık ve düzlemdeki noktalar kümesinin oluşturduğu kapalı eğri
2. matematik Bu biçime getirilmiş katı cisimlerin çevresi
"Kalbur çemberi."
3. Çocukların çevirip arkasından koştukları tekerlek biçiminde oyuncak
4. Sandık, denk, fıçı vb.nin dağılmaması için üzerlerine geçirilen dayanıklı bir cisimden kuşak
5. Yazma, yemeni, başörtüsü
"Çemberimde gül oya / Gülmedim doya doya" - Halk türküsü
6. Aşılması, çözümü güç durum
7. spor Basketbolda içinden topun geçmesiyle sayı kazanılan ağlı demir halka

çemen :
TDK:
1. isim, bitki bilimi Maydanozgillerden, kimyon türü bir bitki (Cuminum cyminum)
2. bitki bilimi Bu bitkinin kokulu tohumu
3. Bu tohumu un durumuna getirip sarımsak, kırmızıbiberle karıştırarak yapılan, genellikle pastırma üzerine sürülen macun

çemkirme :
TDK:
isim Çemkirmek işi

ÇEM ile başlayan İlçe isimleri

Çemişgezek (Tunceli)

ÇEM ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Sherlock Holmes - Kızıl Çember - Yazar: Sir Arthur Cona...
Gizli Çember - Yazar: L.J. Smith
Sihir Ateşi 2. Kitap - Büyülü Çember - Yazar: Cate Tiernan
Mavi Çember - Yazar: Azize Kaya
Zor Çember - Yazar: Mehmet Kadir

Kelime Bulma Motoru