Çİ ile biten kelimeler

Sonunda Çİ harfleri bulunan 263 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Ademimerkeziyetçi

13 Harfli Kelimeler

Aristotelesçi, Süpermarketçi

12 Harfli Kelimeler

Bibliyotekçi, Cumhuriyetçi, Diyalektikçi, Elektronikçi, İstatistikçi, Kooperatifçi, Merkeziyetçi, Meşrutiyetçi, Teslimiyetçi

11 Harfli Kelimeler

Beşeriyetçi, Cimnastikçi, Jimnastikçi, Matematikçi, Metafizikçi, Mukavemetçi, Sergüzeştçi, Varsılerkçi

10 Harfli Kelimeler

Başdenetçi, Bilgilikçi, Bisikletçi, Çekirdekçi, Dümbelekçi, Elektrikçi, Ferdiyetçi, Gelinlikçi, Gösterişçi, Gündelikçi, Hürriyetçi, Jeofizikçi, Kamyonetçi, Kavmiyetçi, Konsolitçi, Memleketçi, Milliyetçi, Mürekkepçi, Pişpirikçi, Tekerlekçi, Temizlikçi, Zemberekçi

9 Harfli Kelimeler

Arabeskçi, Benözekçi, Botanikçi, Büyükelçi, Dinamitçi, Direnişçi, Estetikçi, Fonetikçi, Gelecekçi, Gelenekçi, Görenekçi, Hilafetçi, İstatikçi, İştirakçi, Karidesçi, Kesenekçi, Kiremitçi, Klarnetçi, Kokoreççi, Mekanikçi, Menfaatçi, Nasihatçi, Nümayişçi, Organikçi, Plastikçi, Polemikçi, Refakatçi, Rekabetçi, Rotatifçi, Sahabetçi, Sandviççi, Seramikçi, Siparişçi, Siyasetçi, Suikastçi, Şikayetçi, Tekabetçi, Trampetçi, Trompetçi, Tuvaletçi, Tülbentçi, Yenilikçi, Ziyaretçi

8 Harfli Kelimeler

Basketçi, Benlikçi, Benzetçi, Beylikçi, Boğaziçi, Briketçi, Çeltikçi, Çikletçi, Çömlekçi, Değnekçi, Dernekçi, Destekçi, Devletçi, Dispeççi, Emanetçi, Etiketçi, Gelgeççi, Gerçekçi, Gevrekçi, Gıybetçi, Gömlekçi, Gurbetçi, Hizmetçi, İstenççi, İşaretçi, İyilikçi, Karakeçi, Kasketçi, Kavuniçi, Kerpiççi, Keşkekçi, Kibritçi, Kornetçi, Kornişçi, Kritikçi, Kronikçi, Lastikçi, Maarifçi, Marketçi, Merkepçi, Mezhepçi, Mozaikçi, Nispetçi, Operetçi, Ozalitçi, Pastişçi, Piknikçi, Rüşvetçi, Servisçi, Seslikçi, Sünnetçi, Şefaatçi, Şerbetçi, Tahmisçi, Tahrikçi, Taklitçi, Taktikçi, Tedhişçi, Teknikçi, Teleksçi, Telhisçi, Tenkitçi, Terlikçi, Tertipçi, Tespihçi, Teşvikçi, Tezhipçi, Trafikçi, Yükletçi

7 Harfli Kelimeler

Anketçi, Bahisçi, Beleşçi, Beşikçi, Bezekçi, Biletçi, Bitigçi, Börekçi, Budunçi, Butikçi, Ciritçi, Çiçekçi, Çilekçi, Çirişçi, Çizitçi, Çörekçi, Davetçi, Demetçi, Denetçi, Dikişçi, Direkçi, Ekmekçi, Emlakçi, Fişekçi, Fizikçi, Güreşçi, Hasetçi, Hizipçi, İbrikçi, İplikçi, İstifçi, Kafaiçi, Kafesçi, Kasetçi, Kepekçi, Kireççi, Kirişçi, Kürekçi, Lügatçi, Madikçi, Maketçi, Müzikçi, Niyetçi, Nöbetçi, Ofsetçi, Optikçi, Özdekçi, Papikçi, Pusetçi, Salepçi, Sedefçi, Sepetçi, Simitçi, Sürekçi, Şebekçi, Şeritçi, Takipçi, Tarihçi, Tenisçi, Tetikçi, Tüfekçi, Ümmetçi, Yankuçi, Yarguçi, Yedekçi, Yemişçi

6 Harfli Kelimeler

Afişçi, Ateşçi, Cenkçi, Ciltçi, Çiftçi, Denkçi, Diskçi, Elekçi, Emekçi, Eşekçi, Eşitçi, İlikçi, İnekçi, İpekçi, Kalpçi, Kentçi, Klikçi, Mestçi, Presçi, Renkçi, Saatçi

5 Harfli Kelimeler

Bekçi, Cepçi, Çerçi, Dişçi, Fitçi, Gerçi, Hiççi, Sesçi, Tekçi, Yelçi, Yerçi, Yirçi

4 Harfli Kelimeler

Çiçi, Çuçi, Elçi, Etçi, Işçi, İpçi, İşçi, Keçi, Seçi

3 Harfli Kelimeler

İçi

Bazı Çİ ile biten kelimelerin eş anlamlıları


başdenetçi : başmurakıp
benlikçi : gururlu, mağrur
beşeriyetçi : insancıl, hümanist
bilgilikçi : ansiklopedist
bisikletçi : çifttekerci
emanetçi : saklamcı
gelecekçi : fütürist
gıybetçi : çekiştirici, kovcu
hiççi : nihilist, yokçu
hizmetçi : bedel, beslek, beslengi, kadın, tutma
ışçi : amele
ipekçi : kazzâz
iştirakçi : katılımcı
iyilikçi : hayırhah, hayırsever, iyiliksever
kafaiçi : kafatası
lügatçi : sözlükçü
milliyetçi : ulusçu, milliyetsever
sepetçi : çingene
siyasetçi : politikacı, yönetkici, siyasî
takipçi : izleyici, izlemci, arkun, yerçilig
tarihçi : müverrih
teşvikçi : özendiren, isteklendiren, teşvikkâr
yerçi : başkan, mürşit

Bazı Çİ ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


fişekçi :

TDK:
isim Fişek yapan veya satan kimse

optikçi :
TDK:
isim Gözlükçü

organikçi :
TDK:
isim, kimya Organik kimya uzmanı

Çİ ile biten İlçe isimleri

Çeltikçi (Burdur)
Düziçi (Osmaniye)

Çİ ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


TEVBE - 42: Eğer yakın bir dünya malı ve kolay bir yolculuk olsaydı (o münafıklar) mutlaka sana uyup peşinden gelirlerdi. Fakat meşakkatli yol onlara uzak geldi. Gerçi onlar, «Gücümüz yetseydi mutlaka sizinle beraber çıkardık» diye kendilerini helâk edercesine Allah'a yemin edecekler. Halbuki Allah onların mutlaka yalancı olduklarını biliyor.
NİSA - 95: Müminlerden -özür sahibi olanlar dışında- oturanlarla malları ve canlarıyle Allah yolunda cihad edenler bir olmaz. Allah, malları ve canları ile cihad edenleri, derece bakımından oturanlardan üstün kıldı. Gerçi Allah hepsine de güzellik (cennet) vadetmiştir; ama mücahidleri, oturanlardan çok büyük bir ecirle üstün kılmıştır.

Kelime Bulma Motoru