Çİ ile biten kelimeler

Sonunda Çİ harfleri bulunan 263 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Ademimerkeziyetçi

13 Harfli Kelimeler

Aristotelesçi, Süpermarketçi

12 Harfli Kelimeler

Bibliyotekçi, Cumhuriyetçi, Diyalektikçi, Elektronikçi, İstatistikçi, Kooperatifçi, Merkeziyetçi, Meşrutiyetçi, Teslimiyetçi

11 Harfli Kelimeler

Beşeriyetçi, Cimnastikçi, Jimnastikçi, Matematikçi, Metafizikçi, Mukavemetçi, Sergüzeştçi, Varsılerkçi

10 Harfli Kelimeler

Başdenetçi, Bilgilikçi, Bisikletçi, Çekirdekçi, Dümbelekçi, Elektrikçi, Ferdiyetçi, Gelinlikçi, Gösterişçi, Gündelikçi, Hürriyetçi, Jeofizikçi, Kamyonetçi, Kavmiyetçi, Konsolitçi, Memleketçi, Milliyetçi, Mürekkepçi, Pişpirikçi, Tekerlekçi, Temizlikçi, Zemberekçi

9 Harfli Kelimeler

Arabeskçi, Benözekçi, Botanikçi, Büyükelçi, Dinamitçi, Direnişçi, Estetikçi, Fonetikçi, Gelecekçi, Gelenekçi, Görenekçi, Hilafetçi, İstatikçi, İştirakçi, Karidesçi, Kesenekçi, Kiremitçi, Klarnetçi, Kokoreççi, Mekanikçi, Menfaatçi, Nasihatçi, Nümayişçi, Organikçi, Plastikçi, Polemikçi, Refakatçi, Rekabetçi, Rotatifçi, Sahabetçi, Sandviççi, Seramikçi, Siparişçi, Siyasetçi, Suikastçi, Şikayetçi, Tekabetçi, Trampetçi, Trompetçi, Tuvaletçi, Tülbentçi, Yenilikçi, Ziyaretçi

8 Harfli Kelimeler

Basketçi, Benlikçi, Benzetçi, Beylikçi, Boğaziçi, Briketçi, Çeltikçi, Çikletçi, Çömlekçi, Değnekçi, Dernekçi, Destekçi, Devletçi, Dispeççi, Emanetçi, Etiketçi, Gelgeççi, Gerçekçi, Gevrekçi, Gıybetçi, Gömlekçi, Gurbetçi, Hizmetçi, İstenççi, İşaretçi, İyilikçi, Karakeçi, Kasketçi, Kavuniçi, Kerpiççi, Keşkekçi, Kibritçi, Kornetçi, Kornişçi, Kritikçi, Kronikçi, Lastikçi, Maarifçi, Marketçi, Merkepçi, Mezhepçi, Mozaikçi, Nispetçi, Operetçi, Ozalitçi, Pastişçi, Piknikçi, Rüşvetçi, Servisçi, Seslikçi, Sünnetçi, Şefaatçi, Şerbetçi, Tahmisçi, Tahrikçi, Taklitçi, Taktikçi, Tedhişçi, Teknikçi, Teleksçi, Telhisçi, Tenkitçi, Terlikçi, Tertipçi, Tespihçi, Teşvikçi, Tezhipçi, Trafikçi, Yükletçi

7 Harfli Kelimeler

Anketçi, Bahisçi, Beleşçi, Beşikçi, Bezekçi, Biletçi, Bitigçi, Börekçi, Budunçi, Butikçi, Ciritçi, Çiçekçi, Çilekçi, Çirişçi, Çizitçi, Çörekçi, Davetçi, Demetçi, Denetçi, Dikişçi, Direkçi, Ekmekçi, Emlakçi, Fişekçi, Fizikçi, Güreşçi, Hasetçi, Hizipçi, İbrikçi, İplikçi, İstifçi, Kafaiçi, Kafesçi, Kasetçi, Kepekçi, Kireççi, Kirişçi, Kürekçi, Lügatçi, Madikçi, Maketçi, Müzikçi, Niyetçi, Nöbetçi, Ofsetçi, Optikçi, Özdekçi, Papikçi, Pusetçi, Salepçi, Sedefçi, Sepetçi, Simitçi, Sürekçi, Şebekçi, Şeritçi, Takipçi, Tarihçi, Tenisçi, Tetikçi, Tüfekçi, Ümmetçi, Yankuçi, Yarguçi, Yedekçi, Yemişçi

6 Harfli Kelimeler

Afişçi, Ateşçi, Cenkçi, Ciltçi, Çiftçi, Denkçi, Diskçi, Elekçi, Emekçi, Eşekçi, Eşitçi, İlikçi, İnekçi, İpekçi, Kalpçi, Kentçi, Klikçi, Mestçi, Presçi, Renkçi, Saatçi

5 Harfli Kelimeler

Bekçi, Cepçi, Çerçi, Dişçi, Fitçi, Gerçi, Hiççi, Sesçi, Tekçi, Yelçi, Yerçi, Yirçi

4 Harfli Kelimeler

Çiçi, Çuçi, Elçi, Etçi, Işçi, İpçi, İşçi, Keçi, Seçi

3 Harfli Kelimeler

İçi

Bazı Çİ ile biten kelimelerin eş anlamlıları


anketçi : soruşturmacı, anketör
benzetçi : mukâllit, taklitçi
beşeriyetçi : insancıl, hümanist
bilgilikçi : ansiklopedist
cumhuriyetçi : cumhuriyetperver
emanetçi : saklamcı
fitçi : kışkırtıcı, kovcu, arabozan, ara bozucu
gösterişçi : fiyakacı, nümayişçi
gündelikçi : ecir, yevmiyeci
ışçi : amele
ipekçi : kazzâz
istatistikçi : sayımlamacı, ekonomik, düzenleyen, istatik uzmanı, sayımlama uzmanı
istifçi : malları, stokçu
matematikçi : riyaziyeci, matematisyen
mozaikçi : süpürgelik, küpeşte, denizlik, cephe
müzikçi : müzisyen
nümayişçi : gösterici, gösterişçi
rekabetçi : yarışçı, kompetitif
tekçi : monist, birci
tetikçi : suikastçı
yarguçi : yargıcı, yargıç, hakim

Bazı Çİ ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


jeofizikçi :

TDK:
isim Jeofizik uzmanı

lügatçi :
TDK:
isim Sözlükçü

Çİ ile biten İlçe isimleri

Çeltikçi (Burdur)
Düziçi (Osmaniye)

Çİ ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Demir Druid Günlükleri - Takipçi - Yazar: Kevin Hearne
Dedem Tarihçi Yazar - Cemal Kutay - Tarihi Canlandıran Adam - Yazar: Özlem Kuyaş
Tarihçi (The Historian) - Yazar: Elizabeth Kostova
Bilge Tarihçi Ziya Nur Aksun - Yazar: Kolektif

Çİ ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


EN'AM - 104: (Doğrusu) size Rabbiniz tarafından basiretler (idrak kabiliyeti) verilmiştir. Artık kim hakkı görürse faydası kendisine, kim de kör olursa zararı kendinedir. Ben üzerinize bekçi değilim.
EN'AM - 107: Allah dileseydi, onlar ortak koşmazlardı. Biz seni onların üzerine bir bekçi kılmadık. Sen onların vekili de değilsin.
ŞURA - 48: Eğer yüz çevirirlerse, bilesin ki biz seni onların üzerine bekçi göndermedik. Sana düşen sadece duyurmaktır. Biz insana katımızdan bir rahmet tattırdığımız zaman ona sevinir. Ama elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir kötülük gelirse, işte o zaman insan pek nankördür!  .

Kelime Bulma Motoru