ÖĞ ile başlayan kelimeler

Başında ÖĞ harfleri bulunan 73 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Öğecikleşme, Öğreticilik, Öğretmenlik

10 Harfli Kelimeler

Öğrencelik, Öğrencilik, Öğrenilmek, Öğrenilmez, Öğrenilmiş, Öğrenimlik, Öğrenmelik, Öğretileme, Öğretilmek, Öğürleşmek, Öğürtlemek, Öğütlenmek

9 Harfli Kelimeler

Öğleüzeri, Öğrenilme, Öğrenimli, Öğretilme, Öğretimde, Öğürleşme, Öğürtleme, Öğütlemek, Öğütörnek, Öğütülmek, Öğütülmüş

8 Harfli Kelimeler

Öğleüstü, Öğrenmek, Öğrenmiş, Öğretici, Öğretmek, Öğretmen, Öğürtmek, Öğürtücü, Öğütülme, Öğütülüş

7 Harfli Kelimeler

Öğlenci, Öğlende, Öğleyin, Öğrence, Öğrenci, Öğrenim, Öğreniş, Öğrenme, Öğreten, Öğretim, Öğretiş, Öğretme, Öğünmek, Öğürlük, Öğürmek, Öğürten, Öğürtme, Öğütlük, Öğütmek, Öğütücü

6 Harfli Kelimeler

Öğecik, Öğreti, Öğünme, Öğürme, Öğürtü, Öğürüş, Öğütçü, Öğütme, Öğütüş

5 Harfli Kelimeler

Öğlen, Öğmek, Öğrek, Öğrüm

4 Harfli Kelimeler

Öğle, Öğün, Öğür, Öğüt

Bazı ÖĞ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


öğle : gün ortası, öğlen, zeval
öğlende : öğleyin
öğleüstü : öğleüzeri
öğleüzeri : öğleüstü
öğrence : kur
öğrenci : talebe, şakirt, boşgut, mektep çocuğu, mektepli, okul çocuğu, okullu, tilmiz
öğrencilik : talebelik, tilmizlik
öğrenilmek : bellenmek, bilinmek
öğrenilmez : bir görüş, bir kör biliş
öğrenilmiş : yaygın
öğrenim : tahsil
öğrenimli : okumuş, tahsilli
öğrenimlik : burs
öğrenmek : yetenek, bellemek, aklında tutmak, bilgi edinmek, bilgilenmek, bilişmek, duymak, haber almak, istihbar etmek, malûmat edinmek, tahsil etmek, vâkıf olmak, yetişmek
öğrenmelik : burs
öğretici : öğretme, didaktik, belletici, edgüdi, muallim
öğretileme : endoktrinasyon
öğretim : tedris, tedrisat, talim, bilgi, evrenkent

Bazı ÖĞ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


öğleyin :

TDK:
zarf Öğle vakti
"Babam içki içiyordu. Bazen öğleyin de içiyordu." - A. Kutlu

öğretme :
TDK:
isim Öğretmek işi

öğütlemek :
TDK:
-i, -e Birine bir şeyi yapmasını veya yapmamasını söylemek, nasihat etmek
"Güzel olanın yıkılmasını kimse öğütlemez." - N. Ataç

ÖĞ ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Yunus Emre Risaletü'n-Nushiyye Öğüt Kitabı - Yazar: Erdoğan Boz
Öğreten Öyküler - Yazar: Göksu Birol

Kelime Bulma Motoru