ÖĞ ile başlayan kelimeler

Başında ÖĞ harfleri bulunan 73 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Öğecikleşme, Öğreticilik, Öğretmenlik

10 Harfli Kelimeler

Öğrencelik, Öğrencilik, Öğrenilmek, Öğrenilmez, Öğrenilmiş, Öğrenimlik, Öğrenmelik, Öğretileme, Öğretilmek, Öğürleşmek, Öğürtlemek, Öğütlenmek

9 Harfli Kelimeler

Öğleüzeri, Öğrenilme, Öğrenimli, Öğretilme, Öğretimde, Öğürleşme, Öğürtleme, Öğütlemek, Öğütörnek, Öğütülmek, Öğütülmüş

8 Harfli Kelimeler

Öğleüstü, Öğrenmek, Öğrenmiş, Öğretici, Öğretmek, Öğretmen, Öğürtmek, Öğürtücü, Öğütülme, Öğütülüş

7 Harfli Kelimeler

Öğlenci, Öğlende, Öğleyin, Öğrence, Öğrenci, Öğrenim, Öğreniş, Öğrenme, Öğreten, Öğretim, Öğretiş, Öğretme, Öğünmek, Öğürlük, Öğürmek, Öğürten, Öğürtme, Öğütlük, Öğütmek, Öğütücü

6 Harfli Kelimeler

Öğecik, Öğreti, Öğünme, Öğürme, Öğürtü, Öğürüş, Öğütçü, Öğütme, Öğütüş

5 Harfli Kelimeler

Öğlen, Öğmek, Öğrek, Öğrüm

4 Harfli Kelimeler

Öğle, Öğün, Öğür, Öğüt

Bazı ÖĞ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


öğecikleşme : atomizasyon
öğle : gün ortası, öğlen, zeval
öğlende : öğleyin
öğleüstü : öğleüzeri
öğleüzeri : öğleüstü
öğleyin : öğlende
öğrence : kur
öğrencilik : talebelik, tilmizlik
öğrenilmiş : yaygın
öğrenimli : okumuş, tahsilli
öğrenimlik : burs
öğrenme : ıttıla, bilgi, biriktirmek, koleksiyon
öğrenmek : yetenek, bellemek, aklında tutmak, bilgi edinmek, bilgilenmek, bilişmek, duymak, haber almak, istihbar etmek, malûmat edinmek, tahsil etmek, vâkıf olmak, yetişmek
öğrenmelik : burs
öğreten : muallim, müeddib
öğreti : doktrin, akide, meslek, bâtıni, ezoterik, inanç, mezhep
öğretici : öğretme, didaktik, belletici, edgüdi, muallim
öğretileme : endoktrinasyon
öğretme : öğretici, tedris

Bazı ÖĞ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


öğretilmek :

TDK:
-e Öğretme işi yapılmak
"İnsan kendisine öğretilmediği takdirde dostunu, düşmanını tabii olarak ayıramaz." - İ. Özel

öğretiş :
TDK:
isim Öğretme işi

öğütmek :
TDK:
1. -i Tane durumundaki nesneleri bir araçla ezerek un durumuna getirmek
2. Ezmek, çiğnemek

ÖĞ ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Yunus Emre Risaletü'n-Nushiyye Öğüt Kitabı - Yazar: Erdoğan Boz

ÖĞ ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


TEKVİR - 14: Kişi neler getirdiğini öğrenmiş olacaktır.

Kelime Bulma Motoru