ÖĞ ile başlayan kelimeler

Başında ÖĞ harfleri bulunan 73 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Öğecikleşme, Öğreticilik, Öğretmenlik

10 Harfli Kelimeler

Öğrencelik, Öğrencilik, Öğrenilmek, Öğrenilmez, Öğrenilmiş, Öğrenimlik, Öğrenmelik, Öğretileme, Öğretilmek, Öğürleşmek, Öğürtlemek, Öğütlenmek

9 Harfli Kelimeler

Öğleüzeri, Öğrenilme, Öğrenimli, Öğretilme, Öğretimde, Öğürleşme, Öğürtleme, Öğütlemek, Öğütörnek, Öğütülmek, Öğütülmüş

8 Harfli Kelimeler

Öğleüstü, Öğrenmek, Öğrenmiş, Öğretici, Öğretmek, Öğretmen, Öğürtmek, Öğürtücü, Öğütülme, Öğütülüş

7 Harfli Kelimeler

Öğlenci, Öğlende, Öğleyin, Öğrence, Öğrenci, Öğrenim, Öğreniş, Öğrenme, Öğreten, Öğretim, Öğretiş, Öğretme, Öğünmek, Öğürlük, Öğürmek, Öğürten, Öğürtme, Öğütlük, Öğütmek, Öğütücü

6 Harfli Kelimeler

Öğecik, Öğreti, Öğünme, Öğürme, Öğürtü, Öğürüş, Öğütçü, Öğütme, Öğütüş

5 Harfli Kelimeler

Öğlen, Öğmek, Öğrek, Öğrüm

4 Harfli Kelimeler

Öğle, Öğün, Öğür, Öğüt

Bazı ÖĞ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


öğecik : atom, konbiçim etkileşimi, taslam, yükünleşme
öğecikleşme : atomizasyon
öğle : gün ortası, öğlen, zeval
öğlende : öğleyin
öğleüstü : öğleüzeri
öğleüzeri : öğleüstü
öğleyin : öğlende
öğrence : kur
öğrenci : talebe, şakirt, boşgut, mektep çocuğu, mektepli, okul çocuğu, okullu, tilmiz
öğrencilik : talebelik, tilmizlik
öğrenilmez : bir görüş, bir kör biliş
öğrenilmiş : yaygın
öğrenimlik : burs
öğrenmek : yetenek, bellemek, aklında tutmak, bilgi edinmek, bilgilenmek, bilişmek, duymak, haber almak, istihbar etmek, malûmat edinmek, tahsil etmek, vâkıf olmak, yetişmek
öğrenmiş : muttali, öğür
öğreti : doktrin, akide, meslek, bâtıni, ezoterik, inanç, mezhep
öğretici : öğretme, didaktik

Bazı ÖĞ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


öğleyin :

TDK:
zarf Öğle vakti
"Babam içki içiyordu. Bazen öğleyin de içiyordu." - A. Kutlu

öğretilme :
TDK:
isim Öğretilmek işi

öğretilmek :
TDK:
-e Öğretme işi yapılmak
"İnsan kendisine öğretilmediği takdirde dostunu, düşmanını tabii olarak ayıramaz." - İ. Özel

ÖĞ ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


İdeal Öğretmen - Yazar: Grigory Petrov
İlk Öğretmen - Yazar: Cengiz Aytmatov
Öğretmen Benisa - 3. Kitap Adanmış Aydınlık - Yazar: Huriye Saraç
Sürgün Öğretmen - Yazar: Hüseyin Karatay
Hayalimdeki Öğretmen - Yazar: Zeynel Oruç
Gülfidan Nasıl Öğretmen Oldu - Yazar: Ayşe Öz
Modernizm Postmodernizm ve Öğretmen Çalışma Kültürü - Yazar: Şerafettin...
Sevgi Öğretmen ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi - Yazar: Alihan İren
Şair ve Öğretmen KimliğiyleBehçet Necatigil - Yazar: Hikmet Sami Türk
Öğretmen Benisa - 1. Kitap Kayayı Delen Tohum - Yazar: Huriye Saraç

Kelime Bulma Motoru