ÖĞR ile başlayan K ile biten kelimeler

Başında ÖĞR harfleri bulunan ve K ile biten 11 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Öğreticilik, Öğretmenlik

10 Harfli Kelimeler

Öğrencelik, Öğrencilik, Öğrenilmek, Öğrenimlik, Öğrenmelik, Öğretilmek

8 Harfli Kelimeler

Öğrenmek, Öğretmek

5 Harfli Kelimeler

Öğrek

Bazı ÖĞR ile başlayan K ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


öğrencilik :

TDK:
isim Öğrenci olma durumu, talebelik

öğrenmek :
TDK:
1. -i Bilgi edinmek
"Gerçi yeni nesil, eskiyi öğrenmekte bir fayda görmüyor ama ben gene de yazayım." - B. Felek
2. Bellemek
3. nsz Yetenek, beceri kazanmak
"Her şeye dikkatli baktığı için öğrenmişti." - R. H. Karay
4. Haber almak
"Az bir sürede bütün köy bu kurşunları sıkanın Hasan olduğunu öğrendi." - Y. Kemal

öğreticilik :
TDK:
isim Öğretici olma durumu

ÖĞR ile başlayan K ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Bir Tutkudur Öğretmenlik - Yazar: Erhan Karabacak

ÖĞR ile başlayan K ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


BAKARA - 230: Eğer erkek kadını (üçüncü defa) boşarsa, ondan sonra kadın bir başka erkekle evlenmedikçe onu alması kendisine helâl olmaz. Eğer bu kişi de onu boşarsa, (her iki taraf da) Allah'ın sınırlarını muhafaza edeceklerine inandıkları takdirde, yeniden evlenmelerinde beis yoktur. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Allah bunları bilmek, öğrenmek isteyenler için açıklar.  .
KASAS - 45: Bilakis biz nice nesiller var ettik de, onların üzerinden uzun zamanlar geçti. Sen, âyetlerimizi kendilerinden okuyarak öğrenmek üzere Medyen halkı arasında oturmuş da değilsin; aksine (onları sana) gönderen biziz.

Kelime Bulma Motoru