Ö ile başlayan 10 harfli kelimeler

Başında Ö harfleri bulunan 10 harfli 77 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Öbeklenmek, Öbekleşmek, Ödiyometre, Ödünçleşme, Öfkelenmek, Öfkelenmiş, Öfkesellik, Öğrencelik, Öğrencilik, Öğrenilmek, Öğrenilmez, Öğrenilmiş, Öğrenimlik, Öğrenmelik, Öğretileme, Öğretilmek, Öğürleşmek, Öğürtlemek, Öğütlenmek, Öküzsoğuğu, Ölçülmemiş, Ölçümlemek, Ölçünlemek, Ölçüsüzlük, Ölçüştürme, Öldüresiye, Öldürmemek, Öldürülmek, Öldürülmüş, Ölükuyruğu, Ölümsüzlük, Ömrübillah, Öncesizlik, Önemsemeye, Önemsenmek, Önemsizlik, Öngörülmek, Önleyimevi, Örgütçülük, Örgütlemek, Örgütleniş, Örgütlenme, Örgütleyiş, Örnekbiçim, Örneklemek, Örneklenme, Örneksemek, Örselenmek, Örtülmemiş, Örümcekler, Ötümsüzlük, Övündürücü, Övüngenlik, Öylemesine, Özbekistan, Özdekçilik, Özdemlilik, Özdeşlemek, Özdeşleşme, Özdeştirme, Özelleşmek, Özendirmek, Özengenlik, Özensizlik, Özerkleşme, Özetlenmek, Özetlersek, Özgünleşme, Özgürleşme, Özgürlükçü, Özküçültüm, Özleştirme, Öznelcilik, Özseverlik, Özümlenmek, Özümsenmek, Özyeterlik

Bazı Ö ile başlayan 10 harfli kelimelerin eş anlamlıları


öfkesellik : irritability
öğrencilik : talebelik, tilmizlik
öğrenilmek : bellenmek, bilinmek
öğrenilmiş : yaygın
öğrenimlik : burs
öğrenmelik : burs
öğretileme : endoktrinasyon
öğürtlemek : ayırmak, ayıklamak, seçmek, temizlemek
öğütlenmek : ibret almak
ölçülmemiş : ölçüsüz
ölçüsüzlük : ayarsızlık, muvazenesizlik
öldüresiye : öldürürcesine
öldürülmüş : maktul
ölükuyruğu : akrep
öncesizlik : ezeliyet, ezel
önemsemeye : dert değil
önemsenmek : dinlenmek
örgütçülük : teşkilâtçılık
örgütlenme : teşkilâtlanma
örnekbiçim : model
örneksemek : kıyaslamak
örtülmemiş : örtüsüz
örümcekler : eklem bacaklılar, örümceğimsiler
özbekistan : kırgızistan, türkmenistan, kazakistan, orta asya
özdemlilik : molarlık
özendirmek : gayret vermek, isteklendirmek, kamçılamak, teşvik etmek
özensizlik : itinasızlık, dikkatsizlik
özküçültüm : self-abasement
özseverlik : narsisizm
özümlenmek : özümsenmek

Bazı Ö ile başlayan 10 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


öğürtlemek :

TDK:
-i Ayırmak, ayıklamak, seçmek, temizlemek

ömrübillâh :
TDK:
ömrübillah

örgütlemek :
TDK:
1. -i İnsanları veya işleri örgütlü duruma getirmek, teşkilatlandırmak
"Adamları örgütlüyor ve çalıştırıyordu." - T. Buğra
2. Herhangi bir amacı gerçekleştirmek için insanları bir araya getirmek, organize etmek

Kelime Bulma Motoru