Ö ile başlayan 5 harfli kelimeler

Başında Ö harfleri bulunan 5 harfli 87 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

5 Harfli Kelimeler

Öbürü, Ödeme, Ödlek, Ödünç, Öğlen, Öğmek, Öğrek, Öğrüm, Öksüz, Öktem, Ölçek, Ölçen, Ölçer, Ölçme, Ölçüm, Ölçün, Ölçüş, Ölçüt, Ölgün, Ölmek, Ölmez, Ölmüş, Ölsün, Ölüme, Ölüyü, Öncel, Öncül, Öndeç, Önden, Önder, Önemi, Öneri, Öneze, Öngün, Önlem, Önlük, Önsel, Önsöz, Önsuç, Önsüz, Önyüz, Öpmek, Örcin, Ördek, Öreke, Örgen, Örgin, Örgün, Örgüt, Örmek, Örnek, Örtme, Örtük, Örtül, Örtüş, Örücü, Örülü, Ötede, Öteki, Ötepü, Ötesi, Ötmek, Ötücü, Ötürü, Övmek, Övret, Övücü, Övünç, Özbek, Özdek, Özden, Özdeş, Özeme, Özenç, Özeni, Özerk, Özgen, Özgül, Özgün, Özgür, Özlem, Özlük, Öznel, Özsel, Özsen, Özsüz, Özünü

Bazı Ö ile başlayan 5 harfli kelimelerin eş anlamlıları


öbürü : öteki, diğeri, öbürkü
ödeme : tediye, eda, ifa, ita, tesviye
ödlek : korkak, tabansız, yüreksiz, mütevehhim
ödünç : ariyet, iare, istiare
öğmek : övmek
öksüz : sahipsiz, kimsesiz, yetim
öktem : güçlü, onurlu, gösterişli, korkusuz
ölçüm : takdir
ölçün : standart, nitelik, nicelik, ağırlık
ölçüt : kıstas, mısdak, kriter, miyar, ölçü
ölmüş : ölen, cansız, geberik, mevta, müntakil, mürd, mürt, müteveffa, ölü
ölüme : kanını emmek
öncel : selef, eslâf
önden : peşin
öneri : düşünce, teklif
öneze : evsin
öngün : arife

Bazı Ö ile başlayan 5 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


ölmez :

TDK:
1. sıfat Ölümsüz, kalıcı olan
"Her kim ki olursa bu sırra mazhar / Dünyaya bırakır ölmez bir eser" - Âşık Veysel
2. Çok dayanıklı, kolay eskimeyen

özdeş :
TDK:
1. sıfat Her türlü nitelik bakımından eşit olan, ayırt edilmeyecek kadar benzer olan, aynı
2. felsefe Bir ve aynı olan, bir ve aynı anlama gelen
3. matematik Kendinde özdeşlik bulunan, identik

özlem :
TDK:
isim Bir kimseyi veya bir şeyi görme, kavuşma isteği, hasret, tahassür
"Nasıl doysun, yılların özlemini gideriyor." - A. İlhan

Ö ile başlayan 5 harfli İlçe isimleri

Özalp (Van)

Ö ile başlayan 5 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Yalandan Kim Ölmüş - Yazar: Uğur Dündar
Örnek Alınacak Hikayeler - Yazar: Miguel de...
Sevdanın Ölmüş Yanı - Yazar: Ceren Bozkurt
Öksüz Türklüğüm - Yazar: İlhan Esen
Ölmüş Oyuncaklar Müzesi - Yazar: Akif Hasan Kaya
Öksüz Musa - Yazar: Hasan İzzettin...
Ölmüş Bir Kadının Evrak-ı Metrukesi - Yazar: Güzide Sabri Aygün
Yetim Türk, Öksüz İslam - Yazar: Ali Duru

Kelime Bulma Motoru