Ö ile başlayan 9 harfli kelimeler

Başında Ö harfleri bulunan 9 harfli 106 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

9 Harfli Kelimeler

Öbeklenme, Öbekleşme, Öbürdünya, Ödemezlik, Ödüncülük, Ödünçleme, Ödünlemek, Ödyometre, Öfkeleniş, Öfkelenme, Ögretimde, Öğleüzeri, Öğrenilme, Öğrenimli, Öğretilme, Öğretimde, Öğürleşme, Öğürtleme, Öğütlemek, Öğütörnek, Öğütülmek, Öğütülmüş, Ökselemek, Öksürtmek, Öksürtücü, Öksürüklü, Öküzburnu, Ölçmenlik, Ölçtürmek, Ölçübilim, Ölçülemez, Ölçülmesi, Ölçülülük, Ölçüsünde, Öldürtmek, Öldürülen, Öldürülme, Öleyazmak, Ölmezoğlu, Ölümlülük, Ömrühayat, Önbileşen, Öncecilik, Öncelemek, Öncelikle, Öncelikli, Önemsemek, Önemseniş, Önemsenme, Önemseyiş, Önemsizce, Öngörülme, Ördekbaşı, Örgütleme, Örnekleme, Örnekseme, Örselemek, Örseleniş, Örselenme, Örseleyiş, Örttürmek, Örüklemek, Örümcekli, Örümceksi, Ötümlülük, Övgücülük, Övgülemek, Övünceler, Öykücülük, Öykülemek, Öykünleme, Öykünmeci, Öykünmeli, Öykünülen, Öylelikle, Özdecikte, Özdeşleme, Özdevimli, Özdevinim, Özelleşme, Özellikle, Özellikli, Özendiren, Özendirme, Özenilmek, Özenilmiş, Özenmeden, Özensizce, Özentisiz, Özetkitap, Özetlemek, Özetlenme, Özetleyin, Özezerlik, Özgecilik, Özgidimli, Özgülemek, Özgürlüğü, Özlentili, Özümlemek, Özümlenme, Özümsemek, Özümsenme, Özüştürül, Özverinin, Özveriyle

Bazı Ö ile başlayan 9 harfli kelimelerin eş anlamlıları


ödemezlik : ademi tediye, temerrüt
ödünçleme : ariyet, istiare, metafor, ödünç alma
ögretimde : pek iyi
öğleüzeri : öğleüstü
öğrenimli : okumuş, tahsilli
öksürüklü : yelpikli
ölçübilim : ilm-i evzan
ölçülemez : gayrikabilikıyas
ölçülmesi : öntest
öldürülen : maktul
ölümlülük : fanilik, fena
ömrühayat : geçirilen
öncelemek : takdim etmek
öncelikle : evleviyetle, evvelemirde, ilk ağızda
örnekseme : kıyas, analoji
öykünmeli : taklidi
öykünülen : şablon
özdevimli : otomatik
özellikle : bilhassa, hele, hususuyla, alelhusus, bahusus, hassaten, hem, ille, mahsus, mahsusen, münhasıran
özellikli : spesifik
özendiren : teşvikçi
özensizce : sürüştürmek
özentisiz : babayani
özetkitap : epitome
özetlemek : kısaltmak, hulâsa etmek, icmal etmek, telhis etmek
özezerlik : mazoşizm
özgecilik : diğerkâmlık, altruizm

Bazı Ö ile başlayan 9 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


ökselemek :

TDK:
-i Ökse ile yakalamak

öykücülük :
TDK:
isim Hikâyecilik

Kelime Bulma Motoru