Ö ile başlayan ME ile biten kelimeler

Başında Ö harfleri bulunan ve ME ile biten 129 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Ölümsüzleştirme, Örgütlendirilme

14 Harfli Kelimeler

Ödevlendirilme

13 Harfli Kelimeler

Ölmezleştirme, Örgütlendirme, Örneklendirme, Özdeşleştirme, Özerkleştirme, Özgünleştirme, Özgürleştirme

12 Harfli Kelimeler

Ödevlendirme, Ödüllendirme, Öfkelendirme, Ölçülendirme, Ölümsüzleşme, Örümceklenme, Ötümsüzleşme, Özelleştirme

11 Harfli Kelimeler

Öğecikleşme, Örnekçeleme, Ötümlüleşme

10 Harfli Kelimeler

Ödünçleşme, Öğretileme, Ölçüştürme, Örgütlenme, Örneklenme, Özdeşleşme, Özdeştirme, Özerkleşme, Özgünleşme, Özgürleşme, Özleştirme

9 Harfli Kelimeler

Öbeklenme, Öbekleşme, Ödünçleme, Öfkelenme, Öğrenilme, Öğretilme, Öğürleşme, Öğürtleme, Öldürülme, Önemsenme, Öngörülme, Örgütleme, Örnekleme, Örnekseme, Örselenme, Öykünleme, Özdeşleme, Özelleşme, Özendirme, Özetlenme, Özümlenme, Özümsenme

8 Harfli Kelimeler

Ödünleme, Öğütülme, Ökseleme, Öksürtme, Ölçtürme, Ölçüleme, Öldürtme, Önceleme, Önemseme, Örseleme, Örttürme, Örükleme, Ötelenme, Öyküleme, Özenilme, Özetleme, Özgüleme, Özümleme, Özümseme

7 Harfli Kelimeler

Öçlenme, Öğrenme, Öğretme, Öğürtme, Öksürme, Ölçerme, Ölçülme, Ölçünme, Ölçüşme, Öldürme, Öngörme, Ön­leme, Önlenme, Öptürme, Ördürme, Örkleme, Örtülme, Örtünme, Örtüşme, Öteleme, Öttürme, Öykünme, Özdeşme, Özlenme, Özleşme, Özletme

6 Harfli Kelimeler

Ödenme, Ödeşme, Ödetme, Öğünme, Öğürme, Öğütme, Ökleme, Ökseme, Ölünme, Önerme, Önleme, Öpülme, Öpüşme, Örülme, Ötürme, Ötüşme, Övülme, Övünme, Özenme, Özleme

5 Harfli Kelimeler

Ödeme, Ölçme, Ölüme, Örtme, Özeme

4 Harfli Kelimeler

Ölme, Öpme, Örme, Ötme, Övme

Bazı Ö ile başlayan ME ile biten kelimelerin eş anlamlıları


ödüllendirme : mükâfatlandırma, taltif
ödünçleme : ariyet, istiare, metafor, ödünç alma
öfkelenme : köpürme, tehevvür
öğecikleşme : atomizasyon
öğrenme : ıttıla, bilgi, biriktirmek, koleksiyon
ökseme : özlemek, istemek
ölme : fevt, kabız, uful, helâk, irtihal, kabz, üful
ölüme : kanını emmek
öngörme : derpiş
önleme : dirig
ön­leme : sual-i mukaddere cevap
öpme : buse, öpücük
örgütlendirilme : teşkilâtlandırılma
örgütlendirme : teşkilâtlandırma
örgütlenme : teşkilâtlanma
örnekseme : kıyas, analoji
örtme : kamuflâj
örtünme : tesettür
öteleme : intikal, ötelenme, zikr-i lazım irade-i melzum, zikr-i melzum irade-i lazım
ötme : terennüm
öykünme : taklit
özdeşme : olay, likeness
özendirme : işi, teşvik, promosyon
özleme : iştiyak
özleştirme : arılaştırma
özümleme : temessül, temsil

Bazı Ö ile başlayan ME ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


öğretilme :

TDK:
isim Öğretilmek işi

örtüşme :
TDK:
isim Örtüşmek durumu veya biçimi

özgürleşme :
TDK:
isim Özgürleşmek durumu

Kelime Bulma Motoru