ÖB ile başlayan kelimeler

Başında ÖB harfleri bulunan 11 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Öbeklenmek, Öbekleşmek

9 Harfli Kelimeler

Öbeklenme, Öbekleşme, Öbürdünya

7 Harfli Kelimeler

Öbürüne

6 Harfli Kelimeler

Öbeksi, Öbürkü

5 Harfli Kelimeler

Öbürü

4 Harfli Kelimeler

Öbek, Öbür

Bazı ÖB ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


öbek :

TDK:
1. isim Küme
"Bahçeye iner, bir çiçek öbeğinin dibinde bir hasır iskemleye otururdu." - F. R. Atay
2. gök bilimi Genel olarak yaş, kimyasal yapı, uzay dağılımları ve hızları bakımından benzer özellik gösteren yıldızlar veya yıldız kümeleri
3. dil bilgisi Özne, yüklem veya çeşitli tümleçlerle birlikte kullanılan sözlerin bütünü
"Özne öbeği. Yüklem öbeği."

öbeklenmek :
TDK:
nsz Öbek durumuna gelmek, öbek öbek olmak

öbekleşmek :
TDK:
nsz Bir grup oluşturmak, öbek durumunu almak

ÖB ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Aşk ve Öbür Cinler - Yazar: Gabriel Garcia...
Öbür Dünya Öyküleri - Yazar: Güzide Ertürk
Umut Yaşamın Öbür Adı - Yazar: Gökhan Çağlayan
Aşk ve Öbür Duygular - Yazar: Türkay Demir
Denktaş'ın Öbür Yüzü - Yazar: Erol Manisalı
Bir Dünyadan Öbürüne - Yazar: Fidan Çolak

ÖB ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


YASİN - 20: Derken şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi. «Ey kavmim! dedi, bu elçilere uyunuz!».
KASAS - 20: Şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi: Ey Musa! İleri gelenler seni öldürmek için hakkında müzakere ediyorlar. Derhal (buradan) çık! İnan ki ben senin iyiliğini isteyenlerdenim, dedi.

Kelime Bulma Motoru