ÖR ile başlayan kelimeler

Başında ÖR harfleri bulunan 126 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Örgütlendirilmek

15 Harfli Kelimeler

Örgütlendirilme

14 Harfli Kelimeler

Ördekmercimeği, Örgütlendirmek, Örneklendirmek, Örtbasedilemez

13 Harfli Kelimeler

Örgütlendirme, Örneklendirme, Örümceklenmek

12 Harfli Kelimeler

Örümceklenme

11 Harfli Kelimeler

Ördekgagası, Örgütlenmek, Örgütleyici, Örgütsüzlük, Örnekçeleme, Örneklenmek

10 Harfli Kelimeler

Örgütçülük, Örgütlemek, Örgütleniş, Örgütlenme, Örgütleyiş, Örnekbiçim, Örneklemek, Örneklenme, Örneksemek, Örselenmek, Örtülmemiş, Örümcekler

9 Harfli Kelimeler

Ördekbaşı, Örgütleme, Örnekleme, Örnekseme, Örselemek, Örseleniş, Örselenme, Örseleyiş, Örttürmek, Örüklemek, Örümcekli, Örümceksi

8 Harfli Kelimeler

Ördekler, Ördürmek, Örelemek, Örgensel, Örgütsel, Örgütsüz, Örklemek, Örnekköy, Örneklem, Örneklik, Örseleme, Örtelmek, Örtenmek, Örteşmek, Örtetmek, Örttürme, Örtübaşı, Örtülmek, Örtülmüş, Örtünmek, Örtüşmek, Örücülük, Örükleme

7 Harfli Kelimeler

Ördürme, Örekmen, Örenlik, Örgüsüz, Örgütçü, Örgütlü, Örkleme, Örneğin, Örnekçe, Örtemek, Örtenek, Örtmece, Örtükat, Örtülme, Örtümlü, Örtünen, Örtünme, Örtüsüz, Örtüşme, Örülmek, Örülmüş, Örümcek, Örütbağ

6 Harfli Kelimeler

Örgücü, Örgüde, Örgülü, Örtbas, Örtlek, Örtmek, Örtülü, Örülme, Örülüş, Örümce

5 Harfli Kelimeler

Örcin, Ördek, Öreke, Örgen, Örgin, Örgün, Örgüt, Örmek, Örnek, Örtme, Örtük, Örtül, Örtüş, Örücü, Örülü

4 Harfli Kelimeler

Örek, Ören, Örfi, Örge, Örgü, Örme, Örtü, Örük, Örüm, Örüş

3 Harfli Kelimeler

Örf, Örk, Örs, Örü

2 Harfli Kelimeler

Ör

Bazı ÖR ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


ördek : badi, batbat, kış, palaz, perde, perde ayaklılar, süzgeçgagalılar, vakvak
ördekler : kazsılar
örelemek : dolambaçlı
örf : gelenek, anane, âdet, taşralı kalmak, yol, yola
örgensel : organik, uzvî
örgü : belik, iletişim, ağ, örme, yapı, işleme, triko
örgüde : gözenek
örgütçü : teşkilâtçı, terörcü
örgütlemek : teşkilâtlandırmak, organize etmek
örgütlenme : teşkilâtlanma
örgütlenmek : teşkilâtlanmak
örgütleyici : yaratur
örgütlü : teşkilâtlı, yaratun
örgütsüz : teşkilâtsız
örklemek : örüklemek
örme : örgü, tekstil teknikeri, triko
örmek : yün, tel, ıplik, iplik
örneklik : numunelik, eşantiyon
örnekseme : kıyas, analoji
örtenek : kıl, tüy

Bazı ÖR ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


ören :

TDK:
isim Kalıntı

örgün :
TDK:
sıfat Bir işi gerçekleştirmek amacıyla türlü ve düzenli görevler yapan organlardan oluşan

örgütleme :
TDK:
isim Örgütlemek işi, teşkil, teşkilatlandırma

ÖR ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Örümcek Ağındaki Kız Millennium Serisi 4.Kitap - Yazar: David Lagercrantz
Sherlock Holmes - Örümcek Ağında Dans - Yazar: Sam Siciliano
Örümcek Kadının Öpücüğü - Yazar: Manuel Puig
Örnek Alınacak Hikayeler - Yazar: Miguel de...
Örümcek Ağı - Yazar: Yasemin Pulat
Tel Ören İzak - Yazar: Panait Istrati
Örümcek Kral'ın Kızı - Yazar: Chibundo Onuzo

Kelime Bulma Motoru