ÖR ile başlayan kelimeler

Başında ÖR harfleri bulunan 126 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Örgütlendirilmek

15 Harfli Kelimeler

Örgütlendirilme

14 Harfli Kelimeler

Ördekmercimeği, Örgütlendirmek, Örneklendirmek, Örtbasedilemez

13 Harfli Kelimeler

Örgütlendirme, Örneklendirme, Örümceklenmek

12 Harfli Kelimeler

Örümceklenme

11 Harfli Kelimeler

Ördekgagası, Örgütlenmek, Örgütleyici, Örgütsüzlük, Örnekçeleme, Örneklenmek

10 Harfli Kelimeler

Örgütçülük, Örgütlemek, Örgütleniş, Örgütlenme, Örgütleyiş, Örnekbiçim, Örneklemek, Örneklenme, Örneksemek, Örselenmek, Örtülmemiş, Örümcekler

9 Harfli Kelimeler

Ördekbaşı, Örgütleme, Örnekleme, Örnekseme, Örselemek, Örseleniş, Örselenme, Örseleyiş, Örttürmek, Örüklemek, Örümcekli, Örümceksi

8 Harfli Kelimeler

Ördekler, Ördürmek, Örelemek, Örgensel, Örgütsel, Örgütsüz, Örklemek, Örnekköy, Örneklem, Örneklik, Örseleme, Örtelmek, Örtenmek, Örteşmek, Örtetmek, Örttürme, Örtübaşı, Örtülmek, Örtülmüş, Örtünmek, Örtüşmek, Örücülük, Örükleme

7 Harfli Kelimeler

Ördürme, Örekmen, Örenlik, Örgüsüz, Örgütçü, Örgütlü, Örkleme, Örneğin, Örnekçe, Örtemek, Örtenek, Örtmece, Örtükat, Örtülme, Örtümlü, Örtünen, Örtünme, Örtüsüz, Örtüşme, Örülmek, Örülmüş, Örümcek, Örütbağ

6 Harfli Kelimeler

Örgücü, Örgüde, Örgülü, Örtbas, Örtlek, Örtmek, Örtülü, Örülme, Örülüş, Örümce

5 Harfli Kelimeler

Örcin, Ördek, Öreke, Örgen, Örgin, Örgün, Örgüt, Örmek, Örnek, Örtme, Örtük, Örtül, Örtüş, Örücü, Örülü

4 Harfli Kelimeler

Örek, Ören, Örfi, Örge, Örgü, Örme, Örtü, Örük, Örüm, Örüş

3 Harfli Kelimeler

Örf, Örk, Örs, Örü

2 Harfli Kelimeler

Ör

Bazı ÖR ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


örek : duvar, mimari
örekmen : mimar
örgin : taht
örgü : belik, iletişim, ağ, örme, yapı, işleme, triko
örgücü : elbise, örülmüş, trikotajcı
örgütleme : teşkil, teşkilâtlandırma
örgütlendirilmek : teşkilâtlandırılmak
örgütlendirme : teşkilâtlandırma
örgütlendirmek : teşkilâtlandırmak
örgütlenmek : teşkilâtlanmak
örklemek : örüklemek
örmek : yün, tel, ıplik, iplik
örneğin : meselâ, söz gelimi, söz gelişi, söz temsili
örnekçe : tip
örnekçeleme : tipoloji
örnekköy : tepetarla
örneklik : numunelik, eşantiyon
örs : kulak, orta kulak
örselemek : yıpratmak, eskitmek, hırpalamak, zedelemek, sarsmak
örtelmek : örtlek
örtenmek : örtlek
örtme : kamuflâj
örtü : dam, antika, cazu, kuvertür, savan, sitr

Bazı ÖR ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


ören :

TDK:
isim Kalıntı

örgütlendirilmek :
TDK:
nsz Örgütlendirme işi yapılmak, teşkilatlandırılmak

örseleme :
TDK:
isim Örselemek işi

Kelime Bulma Motoru