ÖR ile başlayan kelimeler

Başında ÖR harfleri bulunan 126 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Örgütlendirilmek

15 Harfli Kelimeler

Örgütlendirilme

14 Harfli Kelimeler

Ördekmercimeği, Örgütlendirmek, Örneklendirmek, Örtbasedilemez

13 Harfli Kelimeler

Örgütlendirme, Örneklendirme, Örümceklenmek

12 Harfli Kelimeler

Örümceklenme

11 Harfli Kelimeler

Ördekgagası, Örgütlenmek, Örgütleyici, Örgütsüzlük, Örnekçeleme, Örneklenmek

10 Harfli Kelimeler

Örgütçülük, Örgütlemek, Örgütleniş, Örgütlenme, Örgütleyiş, Örnekbiçim, Örneklemek, Örneklenme, Örneksemek, Örselenmek, Örtülmemiş, Örümcekler

9 Harfli Kelimeler

Ördekbaşı, Örgütleme, Örnekleme, Örnekseme, Örselemek, Örseleniş, Örselenme, Örseleyiş, Örttürmek, Örüklemek, Örümcekli, Örümceksi

8 Harfli Kelimeler

Ördekler, Ördürmek, Örelemek, Örgensel, Örgütsel, Örgütsüz, Örklemek, Örnekköy, Örneklem, Örneklik, Örseleme, Örtelmek, Örtenmek, Örteşmek, Örtetmek, Örttürme, Örtübaşı, Örtülmek, Örtülmüş, Örtünmek, Örtüşmek, Örücülük, Örükleme

7 Harfli Kelimeler

Ördürme, Örekmen, Örenlik, Örgüsüz, Örgütçü, Örgütlü, Örkleme, Örneğin, Örnekçe, Örtemek, Örtenek, Örtmece, Örtükat, Örtülme, Örtümlü, Örtünen, Örtünme, Örtüsüz, Örtüşme, Örülmek, Örülmüş, Örümcek, Örütbağ

6 Harfli Kelimeler

Örgücü, Örgüde, Örgülü, Örtbas, Örtlek, Örtmek, Örtülü, Örülme, Örülüş, Örümce

5 Harfli Kelimeler

Örcin, Ördek, Öreke, Örgen, Örgin, Örgün, Örgüt, Örmek, Örnek, Örtme, Örtük, Örtül, Örtüş, Örücü, Örülü

4 Harfli Kelimeler

Örek, Ören, Örfi, Örge, Örgü, Örme, Örtü, Örük, Örüm, Örüş

3 Harfli Kelimeler

Örf, Örk, Örs, Örü

2 Harfli Kelimeler

Ör

Bazı ÖR ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


örekmen : mimar
örelemek : dolambaçlı
örf : gelenek, anane, âdet, taşralı kalmak, yol, yola
örgen : organ, uzuv
örgensel : organik, uzvî
örgü : belik, iletişim, ağ, örme, yapı, işleme, triko
örgütçü : teşkilâtçı, terörcü
örgütçülük : teşkilâtçılık
örgütlemek : teşkilâtlandırmak, organize etmek
örgütlendirilme : teşkilâtlandırılma
örgütlendirilmek : teşkilâtlandırılmak
örgütlenme : teşkilâtlanma
örme : örgü, tekstil teknikeri, triko
örmek : yün, tel, ıplik, iplik
örnekbiçim : model
örnekköy : tepetarla
örneklik : numunelik, eşantiyon
örselemek : yıpratmak, eskitmek, hırpalamak, zedelemek, sarsmak
örtelmek : örtlek
örtemek : örtlek
örteşmek : örtlek
örtme : kamuflâj
örtmece : kavramların, kandırma, gizleme

Bazı ÖR ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


örgütçü :

TDK:
1. isim Örgütleme işleriyle uğraşan kimse, teşkilatçı
2. Örgütleme işlerinde yetenekli kimse, teşkilatçı

örseleme :
TDK:
isim Örselemek işi

örtü :
TDK:
1. isim Örtmek için kullanılan şey, vualet
"Vazo, ince bir kadın eli ile işlenmiş, beyaz oymalı bir örtünün üzerindedir." - E. M. Karakurt
2. Yapılarda çatı, dam

ÖR ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Uçtu Ördek Viran Kaldı Gölümüz - Yazar: Mehmet Aycı
Kuru Göldeki Ördek - Yazar: Çağan Dikenelli
Çirkin Ördek Yavrusu - Yazar: Kübra Nur

ÖR ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


NEBE - 10: Geceyi bir örtü yaptık.
İSRA - 45: Biz, Kur'an okuduğun zaman, seninle ahirete inanmayanların arasına gizleyici bir örtü çekeriz.
KEHF - 90: Nihayet güneşin doğduğu yere ulaşınca, onu öyle bir kavim üzerine doğar buldu ki, onlar için güneşe karşı bir örtü yapmamıştık.

Kelime Bulma Motoru