ÖY ile başlayan E ile biten kelimeler

Başında ÖY harfleri bulunan ve E ile biten 11 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Öylemesine

9 Harfli Kelimeler

Öykünleme, Öylelikle

8 Harfli Kelimeler

Öyküleme, Öylesine

7 Harfli Kelimeler

Öykünce, Öykünme, Öyleyse

6 Harfli Kelimeler

Öyküce, Öylece

4 Harfli Kelimeler

Öyle

Bazı ÖY ile başlayan E ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


öyküleme :

TDK:
isim, edebiyat Tahkiye

öykünce :
TDK:
isim, edebiyat Fabl

öyle :
TDK:
1. sıfat Onun gibi olan, ona benzer
"Ben öyle bir şey demedim." - R. H. Karay
2. zarf O yolda, o biçimde, o tarzda
"Bize öyle öğrettiler. İyi olduğunu sandık." - A. Ağaoğlu
3. zarf (ö yle) O denli, o kadar, o derece
"Bugünlerde biraz üzüntü içindeysen de kasavetlenmeyesin öyle." - O. C. Kaygılı
4. ünlem İçinde "ne, nasıl" vb. sorular bulunan cümlelerin sonuna geldiğinde o cümlede anlatılan şeyin hoş karşılanmadığını veya ona şaşıldığını anlatan bir söz
"O ne biçim iş öyle! O nasıl hayvan öyle!"

ÖY ile başlayan E ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Öyle Miymiş? - Yazar: Şule Gürbüz
Bana Öyle Bakma! - Yazar: Vefa Enver
Olur Öyle - Yazar: İstiklal Akarsu
Öylesine Bir Öykü - Yazar: Anton Çehov
1339...Ya da Öyle Bir Yıl - Bir Sokak Satıcısı Adına Apoloji - Yazar: Nicholas Seare
Cogito Sayı 10 - Öyleyse Descartes - Yazar: Kolektif
İçiyorum Öyleyse Varım Filozofun Şarap Rehberi - Yazar: Roger Scruton
Öyle Bir Bedel Ki - Yazar: Gonca...
Onu Öyle Yazmazlar - Yazar: Ali Püsküllüoğlu
Öylesine Hikayeler - Yazar: Barkın Arslan

ÖY ile başlayan E ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


HUCURAT - 10: Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun ki esirgenesiniz.
İBRAHİM - 10: Peygamberleri dedi ki: Gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında şüphe mi var? Halbuki O, sizin günahlarınızdan bir kısmını bağışlamak ve sizi muayyen bir vakte kadar yaşatmak için sizi (hak dine) çağırıyor. Onlar dediler ki: Siz de bizim gibi bir insandan başka bir şey değilsiniz. Siz bizi atalarımızın tapmış olduğu şeylerden döndürmek istiyorsunuz. Öyleyse bize, apaçık bir delil getirin!  .
SAD - 10: Yahut göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların hükümranlığı onların elinde midir? Öyleyse (göklerin) yollarında yükselsinler (görelim)!.

Kelime Bulma Motoru