ÖYLE ile başlayan kelimeler

Başında ÖYLE harfleri bulunan 7 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Öylemesine

9 Harfli Kelimeler

Öylelikle

8 Harfli Kelimeler

Öylesine

7 Harfli Kelimeler

Öyleyse

6 Harfli Kelimeler

Öylece, Öylesi

4 Harfli Kelimeler

Öyle

Bazı ÖYLE ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


öyle :

TDK:
1. sıfat Onun gibi olan, ona benzer
"Ben öyle bir şey demedim." - R. H. Karay
2. zarf O yolda, o biçimde, o tarzda
"Bize öyle öğrettiler. İyi olduğunu sandık." - A. Ağaoğlu
3. zarf (ö yle) O denli, o kadar, o derece
"Bugünlerde biraz üzüntü içindeysen de kasavetlenmeyesin öyle." - O. C. Kaygılı
4. ünlem İçinde "ne, nasıl" vb. sorular bulunan cümlelerin sonuna geldiğinde o cümlede anlatılan şeyin hoş karşılanmadığını veya ona şaşıldığını anlatan bir söz
"O ne biçim iş öyle! O nasıl hayvan öyle!"

öylesi :
TDK:
1. sıfat Ona benzer, onun gibi
"Bu otlakçıya canım kurban kardeşim! Bu herif öylesi değil ki!" - M. Ş. Esendal
2. zarf O kadar
"Telif ücretinin anlamı Güner için öylesi büyüktü ki!" - A. Ağaoğlu

öylesine :
TDK:
zarf Aşırı bir biçimde, fazla, o kadar çok, o derece
"Yüreğimizdeki uygarlaşma ateşi öylesine harlı yanıyordu ki hatalarımızı görmüyorduk." - A. Kulin

Kelime Bulma Motoru